Методические материалы по землеустройству

Кафедра землевпорядкування та геодезії.

Робоча навчальна програма Основи інженерної геодезії та маркшейдерії

1. Мета й завдання дисципліни.

1.1. Місце й роль дисципліни в системі підготовки фахівців.

Ціль дисципліни «Основи інженерної геодезії й маркшейдерії» - дати майбутнім фахівцям глибокі теоретичні й практичні знання й навички, необхідні для рішення завдань інженерної геодезії на території сільськогосподарських підприємств.

1.2. Завдання дисципліни.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інженерної геодезії й маркшейдерії» є:

- сформувати в студентів знання, уміння й навички, необхідні для рішення інженерних завдань на території сільськогосподарських підприємств, проектування й перенесення на місцевість земельних ділянок, об'єктів протиерозійного захисту території, меліоративних об'єктів, планування сільських населених пунктів, а також геодезичних робіт у гірських виробленнях.

1.3. Вимоги до знань й умінь, одержуваним у ході вивчення дисципліни.

курс, Що Вивчив, студент зобов'язаний знати:

- завдання й методи інженерної геодезії;

- характеристику планово-картографічних матеріалів, їх проектировку й відновлення;

- методи проектування земельних ділянок, різних інженерних споруджень і способи їхнього перенесення в натуру.

Уміти: виконувати геодезичну зйомку території різної категорії складності з використанням сучасних точних приладів, сучасних комп'ютерів і програмного забезпечення; виконувати всі інженерно-геодезичні розрахунки обсягів робіт, підготовки вихідних даних і перенесенню на місцевість різних проектів.

Опанувати: навичками роботи із сучасними геодезичними приладами, з комп'ютерною обробкою геодезичних даних, із проектною документацією, її правильним оформленням, стадийностью робіт.

1.4. Успішне вивчення дисципліни можливо після освоєння курсу наступних дисциплін: Топографія (розділи - нівелювання, теодолітна й тахеометрична зйомка); Проектування доріг місцевого значення; Геодезія (розділи - тріангуляція й полігонометрія); Математична обробка геодезичних вимірів.

1.5. На дисципліні «Основи інженерної геодезії й маркшейдерії» базуються, а також тісно контактують наступні дисципліни: Землевпорядне проектування (розділи - проектування ділянок, протиерозійна організація території); Планування сільських населених місць; Меліорація.

Скачати Робоча навчальна програма Основи інженерної геодезії та маркшейдерії - Робоча навчальна програма Основи інженерної геодезії та маркшейдерії

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить