Методические материалы по землеустройству

 

Факультет  будівельний. Кафедра  землевпорядкування   і   кадастру.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
                 Декан факультету
“ _____ ” ________________ 20 __ р.


РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА    Законодавче  забезпечення   кадастру  нерухомості
(назва навчальної дисципліни)
         0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»    
(шифр та назва напряму підготовки)
___7070904   «Землевпорядкування та кадастр»____________
(шифр та назва спеціальності або спеціальностей)
_____________________Спеціаліст____________________________
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ _______________________
         (обов’язкова  /  за вибором)

Скачать Robocha navchal'na programa Zakonodavche zabezpechennja kadastru neruhomostі

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить