Операційне числення та його застосування
Фильтры
Список материалов в категории Операційне числення та його застосування
Заголовок
Обчислення близьких один до одного коренів трансцендентного рівняння
Ризик комбінаційних резонансів
Розвязування лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтам
Стійкість розвязків лінійних диференціальних рівнянь другого порядку із синусоїдальними коефіцієнтами
Теорія лишків
Узагальнені функції
Усереднення в системах, що не зведені до стандартної форми
Частотний метод дослідження стійкості ріень системи диференціальних рівнянь із загаюваним аргументом
Чисельне знаходження характеристичних показників у резонансному випадку
Чисельний метод дослідження стійкості розвязків стохастичного диференціального рівняння
Чисельні дослідження стійкості розвязків систем лінійних диференціальних рівнянь з випадковими періодичними марковськими коефіцієнтами
Передавальна функція
Передавальна функція нестаціонарної системи
Перетворення лапласа
Підготовча теорема Вейєрштрасса
Побудова розвязків системи диференціальних рівнянь в околі особливої точки
Подання регулярних функцій рядами
Про один підхід до дослідження лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами
Диференціальне рівняння з поліноміальними коефіцієнтами
Дослідження стійкості розвязків лінійного диференціального рівняння з напівмарковськими коефіцієнтами
Дослідження стійкості розвязків систем лінійних диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами за допомогою s-рядів
Застосування методу s-рядів для дослідження стійкості розвязків системи лінійних диференціальних рівнянь
Комплексні числа
Лінійні диференціальні рівняння з періодичними коефіцієнтами
Лінійні різницеві рівняння
Матриця Гріна
Межі областей нестійкості системи рівнянь другого порядку
Метод s-рядів
Метод розвязування лінійних диференціальних рівнянь із синусоїдальними коефіцієнтами
Метод Хілла
Основні поняття функцій комплексного змінного
Аналітичні продовження регулярних функцій
Асимптотичний метод перетворення канонічної системи
Виведення моментних рівнянь для системи нелінійних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами