Лекции по высшей математике
Список материалов в категории Лекции во высшей математике
Заголовок
Статечні ряди. Область збіжності статечного ряду. Властивості статечних рядів
Визначення функції 2-х змінних. Область визначення функції 2-х і кілько змінних. Диференціювання функції 2-х змінних. Екстремум та умовний екстремум функції 2-х змінних.
Диференційні рівняння
Дифференциальные уравнения
Функционально полные системы логических функций
Комплексні числа, арифметичні дії над ними. Тригонометрична та показова форми комплексного числа.
Криві другого порядку. Коло. Еліпс, гіпербола та парабола, їх канонічні рівняння. Параметри кривих другого порядку. Приведення кривих другого порядку до канонічного виду.
Необхідні та достатні умови екстремуму функції декілька змінних. Умовний екстремум функції 2-х змінних. Метод множників Лагранжа.
Інтегрування дрібно-раціональних функцій; тригонометричних та деяких ірраціональних функцій; використання тригонометричних замін при інтегруванні функцій, які містять ірраціональні вирази.
Поняття числового ряду. Збіжність та розбіжність числових рядів. Абсолютна та умовна збіжність рядів. Признаки збіжності: необхідні та достатні.