Методические материалы ветеринарной медицине

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

_____________ОП НУБиП Украины «ПАК»___________________

(назва навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_______________________

„___” __________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни __»Хірургія ветеринарной медицины» учебная практика_________________

для студентів спеціальності __5.11010101 «Ветеринарная медицина» 21-30гр.___________

_____________________________________________________________________________

загальна кількість годин за робочим навчальним планом __________________68________

із них: аудиторні заняття ____45________

в т. ч. ІК ____________________________

самостійна робота _________23________

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої ___научно-методическим центром,2002г.______________________________

_____________________________________________________________________________

Викладач ____Жалова В. В.________________________________

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією ветеринарно-технологических

дисциплін

Протокол № ___ від ________________________

Голова циклової комісії _____________________

__________________________________________

Скачать Robocha navchal'na programa Hіrurgіja veterinarnoj mediciny uchebnaja praktika

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить