Методические материалы ветеринарной медицине

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни ___Зоогігіена______________________________________________________

для студентів спеціальності ____5.11010101 «Ветеринарна медицина»_________________

_____________________________________________________________________________ __________________21, 30 гр____________________________________________________

загальна кількість годин за робочим навчальним планом ______38__________________

із них: аудиторні заняття __28__________

в т. ч. ІК ____________________________

самостійна робота _____10____________

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої ___навчально – методичним центром, 2010г.___________________________

_____________________________________________________________________________

Викладач _____Жалова В. В._____ ___________

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією ветеринарно-

технологічних дисциплін_____________

Протокол № ___ від _____________________

Голова циклової комісії.

Скачать Robocha navchal'na programa Zoogіgіena

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить