Методические материалы ветеринарной медицине

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОП НУБ и П Украины «ПАК»

_________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_______________________

„___” __________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни ___Зоогигиена с основами ветеринарии_______________________________

для студентів спеціальності ____5.130201 «Технология производства и переработки продукции животноводства»____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

загальна кількість годин за робочим навчальним планом _____72_____________________

із них: аудиторні заняття __46_________

в т. ч. ІК ____________________________

самостійна робота _____26____________

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої ___учебно – методическим центром, 2005г.___________________ _________

_____________________________________________________________________________

Викладач _____Жалова В. В._____ ___________

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією агроекономічних дисциплін

Протокол № ___ від ________________________

Голова циклової комісії ветеринарно-_________

технологических дисциплин________________

_________________________________________

Скачать Robocha navchal'na programa Zoogigiena s osnovami veterinarii

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить