Методические материалы ветеринарной медицине

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_______________________

„___” __________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни _ «Внутренние незаразные болезни»__________________________________

для студентів спеціальності __5.13.05.01 Ветеринарная медицина»____________________

_____________________________________________________________________________

загальна кількість годин за робочим навчальним планом ____________________________

із них: аудиторні заняття ______________

в т. ч. ІК ____________________________

самостійна робота ___________________

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої __учебно-методическим центром,2004г________________________________

_____________________________________________________________________________

Викладач __Жалова В. В._________________________________

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією ветеринарно - технологических

дисциплін

Протокол № ___ від ________________________

Голова циклової комісії _____________________

__________________________________________

Скачать Robocha navchal'na programa Vnutrennie nezaraznye bolezni

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить