Українська мова - практичні завдання

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

97. Перепишіть речення, знайдіть слова іншомовного походження, поясніть їхній правопис.

1. А на столі стоять нарциси – Готичні вежі самоти. (В. Малишко.) 2. Тріщала вісь, аж била млість, цвіли підправлені аннали. (Н. Поклад.) 3. Гудуть президії й курорти. Хлюпочуть в строфах дифірамби. (Н. Поклад.) 4. За музичним стилем «Ще не вмерла Україна» – це типовий зразок продукції «перемиської школи», де класичне гомофонне чотириголосся, мажорно-мінорна система поєднуються з мелодичними елементами, властивими національній музичній сфері. (З жури.) 5. У таборі військовім на валу вже розпочався торг аукціону. (Г. Половинко.) 6. Дорога пряма і одверта, І твердо іде легіон. Там втрат не буває, де жертва – Здобутий в огні бастіон! (О. Ольжич.) 7. О, піруети вимушених танців! Хто йшов по полю мінному хоч раз, той мимохіть і на паркетних глянцях пригадує смертельний падеграс. (Л. Костенко.)

98. Спишіть, вставте замість крапок И або І. Поясніть правопис і значення слів, скориставшись при потребі словником іншомовних слів.

1. Бриф..нг, рег..он, депоз..тний, інфляц..я, економ...ка, кр..терій, б..знес, деф..цит, л..дер, акц..онерний, ц..вілізовано, тотал..таризм, тер..торіальний, пр..оритет, ім..дж, мед..цина, д..ктатор, ф..лософ, б..нокль, р..туал, індустр..я, б..ографія, р..тм, зеф..р, д..р..гент, аквар..ум, патр..от, акумуляц..я, Корс..ка, Вірдж..нія, Пар..ж, Цюр..х, С..рія, браз..лець.

2. Бурм..стер, бургом..стр, єх..дна, к..парис, л..ман, м..ля, сп..рт, х..мера, башк..р, калм..к, к..рг..з, к..шлак, д..якон, еп..скоп, м..тра, м..тропол..т, хр..ст..янство.

99. Прочитайте, наведені визначення замініть одним словом, запишіть. Дізнайтеся за словником іншомовних слів джерело запозичення. Поясніть правопис іншомовного слова.

Зразок. Розмова між двома особами діалог

Робітник доку, портовий вантажник. Прилад для вимірювання дози радіоактивного випромінювання. Той, хто замінює основного виконавця певного завдання. Людина, що ставить понад усе особисті інтереси. Перевірка, іспит з якого-небудь навчального предмета. Віддалена від центру частина країни, області Звертання до жінки в Іспаномовних країнах. Половина навчального року у вищих і середніх навчальних закладах. Твердження певної теорії, що приймається без доведення як вихідне.

100. Згрупуйте слова іншомовного походження за правилами їхнього написання. Виділені слова введіть у складені вами речення.

Андорра, грип, брутто, таксі, Ізмаїл, бязь, пюпітр, група, Ніцца, ванна, візаві, мозаїка, директор, інтермецо, Яффа, інтелектуальний, журі, прозаїк, лібрето, манна, Шіллер, колібрі, дизель, Алжир, Великобританія, Руссо, шасі, попурі, парі, наївний, диплом, текстиль, Арктика, бюджет, мулла, білль, мерсі, Енеїда, Балтика, Каїр, інститут, Мексика, бюро, фюзеляж.

101. Із поданих пар слів виберіть слова, написані правильно, й запишіть їх; прокоментуйте свій вибір.

Джинси – джінси, династія – дінастія, речітатив – речитатив, шифр – шіфр; Адріатіка – Адріатика, Флорида – Флоріда, Атлантида – Атлантіда, Алжир – Алжір, Вашингтон – Вашінгтон, Сардинія – Сардінія, Тибет – Тібет; Калькута – Калькутта, Торрічеллі – Торічеллі, Шілер – Шіллер, Місурі – Міссурі, Ніца – Ніцца.

А). Кришталем заіскрилася роса по зеленій траві. (Панас Мирний.) 2. Далеко, на самому крайнебі, паслися антилопи. (О. Гончар.) 3. Кипарис уквітчала гірляндами чайна рожа (А. Кримський.) 4. Поїзд ішов степом, минав зелені кишлаки. (Іван Ле.) 5. Частіше траплялися гаї й кущі кизилу та тамариску. (З. Тулуб.)

Б). Глянь – вітрило білокриле аж над Ригою пливе. (Л. Горлач.)
2. Це вам Південний Хрест горів, коли назустріч бригантинам враз випливала з туманів Флорида, Чилі, Аргентина. (Юрій Клен.) 3. Десь сонним лотосом дрімав Єгипет і дихав пахощами у вікно. (Юрій Клен.) 4. В лимонних дібровах Мадрида бузок український росте. (Б. Олійник.) 5. Води Стикса й Лети не вгасять спогадів про любий рідний край. (Леся Українка.)

В). На кожному деревці густо звисали темно-червоні, мов рубіни, вишні. (А. Шиян.) 2. Цвітуть гладіолуси, матіоли. (Л. Костенко.)
3. Темно-зеленим муром оточили галявину пірамідальні Ялини.
(О. Донченко.) 4. В саду станційнім ворони куняють на гіллі. (І. Нехода.) 5. Уперто по крутих стежках Паміру я з перевалу йшов на перевал. (Л. Первомайський.) 6. У мене гарне товариство – Шекспір, і Лєрмонтов, і Блок. (Л. Костенко.) 7. Вінець Овідія довіку не зів'яне. (М. Зеров.)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить