Українська мова - практичні завдання

ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ З ОДНОГО РОЗРЯДУ В ІНШИЙ

Відносні прикметники

Якісні прикметники

Сталева (з сталі) Пружина; золотий (із золота) Перстень; бронзова (із бронзи) Рама; оксамитова (з оксамиту) Сукня; Малинове (з малини) Варення.

Сталева (міцна) Воля;

Золоті (умілі) Руки;

Бронзовий (колір) Загар;

Оксамитовий (м'який) Голос;

186. Прикметники, подані у дужках, поставте спочатку у формі вищого ступеня, потім — у складеній:

Людина (дорога). (Щаслива) хвилина. Бій (рішучий). Нитка (тонка).

187. Утворіть найвищий ступінь порівняння прикметникiв, просту форму від поданих, додайте префікси Що - і як-. Яка це форма? Виділіть суфікси, позначте в них орфограми.

Дужий, великий, важкий, дорогий, привітний, меткий, Дзвінкий, Крутий, вірний, приємний, низький, досконалий, жорстокий.

Зробіть фонетичний аналіз виділеного слова.

188. Прочитайте, розкрийте зміст першого речення. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть прикметники вищого і найвищого ступенів як члени речення.

1. Світу милішого краю теплішого за рідну сторону нема. Тут крила виросли і в небо винесли кращого Небонька Нема. (М. Ткач.)
2. Погасла Іскронька Мала, рожеве світло більш не ллється... І шкода сяйва і тепла, і ніч темнішою здається. (О. Олесь.) 3. Ольвія народилася і виросла у найбільшій і найзначнішій грецькій колонії Північно-Західного Причорномор'я. (В. Чемерис.) 4. Ще стрункішою стала тополинка була вже вища за всіх дівчат що підходили до неї. (О. Іваненко.) 5. В учителя він був одним з найкращих школярів між хлопцями — найвірнішим товаришем. (С. Васильченко.) 6. Найбільше щастя — це боротьба за щастя свого народу. Ось як я розумію щастя дочко. (В. Чемерис.)

Позначте орфограму у суфіксах виділених слів. Зробіть морфологічний розбір слова Світу.

189. Прочитайте. Назвіть слова, які служать засобами зв'язку речень у тексті. Знайдіть слова, що виражають ступінь порівняння ознаки. Чи належать вони до однієї частини мови?

Від найменшого подиху вітру суха пороша зривається з гілля, і над землею здіймається осокорина заметіль.

І чого ти прийшов сюди, осокоре, довірливий брате мій? Чого став на подвір'ї серед високих кам'яних будинків і тягнешся верховіттям до сонця, кожної весни заглядаючи все вище у вікна нових поверхів?

Тобі б рости серед степових просторів, шуміти десь на берегах тихої річки, зеленіти не в тіні високих кам'яних стін, а на виду сонця, бавитися з вітром, сріблитися квітом своїм і сіяти на теплу, м'яку землю білий пух. (І. Цюпа)

Полетіть пунктограми у першому реченні другого абзацу. Випишіть слова з орфограмами у корені.

190. Прочитайте. З поданих прикметників та іменників словосполучення «прикметник вищого ступеня + іменник». Введіть їх у речення.

Веселий, Сміливий, Широкий, смачний, Дійовий, Високий.

Хлопець, вчинок, шлях, обід, край, будинокрест.

У виділених словах є орфограми, назвіть їх.

191. Пам'ятаємо.

Окремі якісні прикметники не мають ступенів порiвняння. До них належать:

1)  назви мастей тварин: Гнідий, вороний, чалий;

2)  назви кольорів, утворених за кольором певних предметiв: Малиновий, каштановий, салатовий;

3)  прикметники з суфіксами -уваг- (-юват), - ав - (-яв),-есеньк-, - енн-, - алезн-, - еньк-, - енк-, - іеіньк-: тонкуватийі, довжелезний, малесенький;

4)  прикметники з префіксами Пре-, над-, пра-, за-, АрхIКультра-: пречудовий, прастарий, заважкий;Назви абсолютних ознак, тобто таких, що не підлягли кількісному виміру: Босий, німий, сліпий.

Прочитайте. Визначте, які з поданих слів-прикметників не МАють ступенів порівняння. Запишіть їх, згрупувавши за наведеними вище правилами.

Предобрий, Вишневий, тихесенький, спокійний, хитруватий, ультрачервоний, жовтавий, Бурштиновий, архімудрий, довжелезний, Справедливий, білий, страшенний, Малиновий, Шоколадний, каштановий, синюватий, препоганий, ультрафіолетовий, теплий, босий..

У виділених словах поставте знак наголосу.

192. Прочитайте текст. Встановіть засоби зв'язку речень. Випишіть якісні прикметники. Відзначте ті з них, що не мають ступенів порівняння; з'ясуйте, чому.

Ліс дрімає, оповитий Осінніми Чарами.

Вже багрянилися осики, поволі міняючи зелені сукні на яскраве пурпурове вбрання. Вже заплiтали берези в свої довгі коси жовтогарячі кiсники, коричневою смагою бралася ліщина. І тільки дуби стояли зеленi, не поспiшаючи одягати на зиму дубленi кожухи.

Посеред лісу, на залитій сонцем галявинi, стоїть невеличка на зріст дика груша. Мати-природа рясно обвішала її плодами. Тисячі грушок висіло на гіллі, тисячі лежало на землі, маленьких, жовтуватих і пахучих, ніби виліплених з воску.

Дика красуня широко Розкинула Крону... Ніхто в лісі не міг посперечатися з нею таким Багатством, Ото хіба, може, дуб. Але він родить жолуді...(І. Цюпа.)

Випишіть виділені слова, позначте орфограми, назвіть умови їх вибору.

193. Прочитайте текст, придумайте назву до нього. Випишіть словосполучення з прикметниками. Визначте значення прикметників, ступінь міри ознаки (якщо є).

Усю ніч по небу ходила гроза. Перекочувався грім. Краплі дощу важко тарабанили по даху. А вранці з-під низьких хмар пробилися промені. За ніч ліс зовсім змінився. Став ніби прозорим. Легенький вітерець поворухнув опале листя, а по лісу зазвучав тихий дзвін.

Замовк мій бір. Тепер до наступної весни. Турботливі і дзвінкі його мешканці відлетіли в пошуках їжі у більш теплі місця. Але природа не забула тих, хто залишився зимувати.

Цього року тут зародили лісові ягоди, особливо горобина. Давно відомо, що багата осіння Горобина — передвісник суворої зими. Червоні Грона Служать місцевим старожилам найправильнішим довготривалим барометром. Плоди горобини, жолуді, сухі гриби складають раціон пернатих і дрібних гризунів на всю довгу зиму аж до самої весни. (З газети.)

Зробіть синтаксичний аналіз останнього речення. Назвіть правила вимови виділених слів. Випишіть три слова з двома орфограмами.

194. Запишіть шість прислів'їв з прикметниками вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок. Найцінніше в дорозі Знання. Воля дорожча від усього.

Визначте синтаксичну роль прикметників у цих реченнях. Позначте у суфіксах прикметників орфограми.

195. Прочитайте і поясніть значення словосполучень. Словосполучення «іменник + якісний прикметник» запишіть у перший стовпчик, стійкі словосполучення — в другий.

Вищий ростом, вища математика, Старший за сестру, старший лаборант, Нижчий сорт, нижчий Будинок, Молодший віком, молодший лейтенант, старший викладач, старша від неї.

З виділеними словосполученнями складіть речення. Назвiть слова — назви людей за професією чи заняттям.

196. Прочитайте. Порівняйте подані предмети за тими ознаками, що вказані у дужках, вживаючи сполуки імен з прийменниками За, від Чи із сполучниками Як, ніж. Визначте ступінь порівняння чи інші ознаки.

Зразок. Лисиця і вовк (спритність). ЛисиЦя спритніша за вовка.

Зима і літо (температура). Волга і Дніпро (довжина). Кавказькі гори і Карпати (висота). Золото і сталь (вага). Золото і срібло (ціна). Тиждень І доба (тривалість). Осінній і літній день (тривалість). Віск i камінь (твердість/м'якість).

З’ясуйте, яке фонетичне явище відбувається при зміні виділеного слова.

197. Прочитайте. Знайдіть слова, у яких передана основна думка тексту. Як ви їх розумієте?

Випишіть прикметники у формах вищого і найвищого ступенiв.

Він заснув, я взяв його на руки і пішов далі. Я був зворушений. Здавалося, що я несу скарб, тендітний і дуже безборонний. Здавалося навіть, що нічого безбороннішого немає на Землі. При світлі місяця я дивився на його бліде чоло, на стулені вії, на його волосся, що ворушив вітер, і казав собі: «Що я бачу, це тільки оболонка. Найголовнішого не побачиш».

Його Напіврозтулені Вуста затремтіли в усмiшцi, і я ще сказав собі: «Найзворушливіше у цього маленького принца — його вірність квітці, образ троянди, який сяє в ньому, ніби полум'я світильника, навіть коли він спить...» І я зрозумів, що він ще тендітніший і ще безборонніший, ніж здається, старанно берегти світильники: порив вітру може погасити їх...

Запишіть виділене слово, позначте в ньому орфограму. Наведiть три-чотири аналогічних приклади.

198. Прочитайте. Розкрийте зміст речень. Поряд з кожним запишіть його початкову форму, визначте закінчення.

Назвіть види орфограм на місці пропусків.

1. Прекрасна весна на Україні, чарує квітучими садами, ніжною Зелен..ю Лісів, піснями солов'їними. (В. Гжицький.) 2. І житній цвіт мені здається найкращим з усіх квіток. (О. Ющенко.) 3. Зелені хліба котили хвилі з горба на горб, як море л..гкий бриз. (Г. Тютюнник.) 4. Високе б..р..зневе сонце сяяло в самому з..ніті глибокого Барвінкового Неба.
(В. Козаченко.) Б. Група вихованців — командири загонів — жваво обговорювали з директором план майбутнього табору. (О. Гончар.)

Зробіть словотвірний аналіз виділених слів. Поясніть пунктограми у першому реченні.

199. Перепишіть. Розподіліть прикметники за твердою і м'якою групами.

Вечірній, братів, Твердий, Широкий, городня, ближні, безкраї, ніжні, лихий, крайнє, лінивий, казкова, Чарівний, Сувора, рясний, зелене, сніжний, картопляний, червоний, незабутнє, присутня, дружний, мудрий, стороннє, самотній, великі, липнева, Соняшниковий, Довговіїй.

Прочитайте виділені слова. Який склад у них наголошується?

200. Прочитайте слова, додаючи закінчення називного відмінка однини чоловічого роду. Розподіліть прикметники за групами і запишіть. З прикметниками м'якої групи складіть словосполучення і введіть їх у речення.

Присутн.., нов.., ясн.., дешев.., легк.., щаслив.., торішн.., пекуч.., освітн.., заробітн.., могутн.., брати..,прямокутн.., потужн.., тонк.., дрібн.., поміщицьк… ніяков.., всесвіти.., мужн.., житн.., ножов.., околишн.., художн.., соняшников.., безпорадн.., П'яти Кутн...

Поставте знак наголосу у прикметниках.

201. Прочитайте. Визначте, за чим названа ознака. Від події прикметників утворіть форми жіночого і середнього роду. Запишить. Закінчення видиліть. Визначте групу прикметників.

Придорожній, Торф'янистий, гілчастий, Гарячий, зверхній, домашній, самотній, дальнії, статній, кругосвітній, порожній, блідолиций, сестрин, Іванів, Лікарів, батьків, Валин.

Назвіть орфограми у виділених словах, позначте їх.

202. Прочитайте. До якої групи належать названі прикметники. Утворіть від них вищий ступінь порівняння. До якої групи належать новоутворені форми?

Синій, мужній, могутній, новітній, самобутнiй, самотній, ранній, пізній, порожній, Справжній.

Зробіть фонетичний розбір виділеного слова.

203. Прочитайте. Запишіть прикметники, погрупувавши їх так, щоб проілюструвати свою відповідь на питання:

1) За чим ми визначаємо групу прикметника — за приголосним основи чи закінченням? 2) Які прикметники відмінюються. за твердою групою (яку основу мають, які за значенням)? Які прикметники належать до м'якої групи?

Галин, білий, Сергіїв, високий, славен, ясен, вовчий, легкий, сивий, якісний, Варчин, орлиний, безкрайній, нижній, довгошиїй, завтрашнiй, дружній, подовжній, синій, колишній.

204. Прочитайте текст, визначте основну думку. Перепишiть. Пiсля кожного прикметника запишіть початкову форму, закiнчення виділіть. Визначте групу прикметника.

Іду рідною земл..ю. Відчуваю її тепло і материнську ласку. Яка вона широка, яка вона ЩедрА! Голублю своїм поглядом її хліб.., її трапи. А в серці народжуються слова, як зерна. Виплекаю їх, відберу щонайкращі та й кину в людськi душi. Хай проростають, хай колосяться. Іду рідною земл..ю, йду і милуюсь, як у дитинстві.

На обрії займається ранок. Над далеким га..м розцвітає квітка сонця. Хочу зірвати її і понести в світ, людям:

— Ось вам мій дарунок! (С. Будний).

Поясніть пунктограми в останньому реченні. Назвіть орфограми на місці пропущених літер. Графічно позначте ту частину олова, де є орфограми,

205. Прочитайте і усно провідмінюйте словосполучення Холодний
день, Ігорева книжка, тепле літо, мужній боєць, художня література, безкрає поле
В однині і множині. Запишіть відмінкові закінчення прикметників.

Виділіть орфограму у слові Безкрає. Наведіть чотири-п'ять аналогічних прикладів.

206. Прочитайте. Провідмінюйте словосполучення. Закінчення прикметників виділіть. До якої групи можна віднести ці прикметники? Чому?

Круглолиций хлопчик, рум'янолиця дівчина, повнолице дитя, темнолиці люди.

Складіть речення з усіма словосполученнями у формі орудного відмінка.

207. Прочитайте. Розкрийте зміст речень. Перепишіть, узгоджуючи прикметники з тими іменниками, до яких вони відносяться. Позначте закінчення прикметників, визначте їх рід та відмінок.

1. Колоски на долоні — краплі сонця жив.. . Це наш хліб заповіти.. . Я приходжу до нього. Мов до отч.. дому, кличе стежка у поле. Ти про материн колос розкажи, моя доле. (М. Сингаївський.) 2. Колоски променист.., щедр.. сонцем налиті. Хліб із рідн.. поля найдорожч.. у світі. Хочу я, щоб Довічно Колосилися ниви, будем колос Плекати, Будем хлібом щаслив.. . (М. Сингаївський.)

Доберіть синоніми до виділених слів.

Складіть твір-роздум «Хліб із рідного поля – найдорожчий у світі».

208. До іменників чоловічого, жіночого і середнього роду доберіть лрикметники-епітети. Словосполучення запишіть і поставте їх у формах родового і знахідного відмінків однини і множини. Закінчення обох частин мови виділіть і поясніть його правопис.

Зразок. Рідний край Рідного краю, рідні краї, рідних країв.

Шлях, село, мама, Пісня, Школа, ластів'я, земля, «Кобзар», дитя, небо.

Словосполучення з виділеним словом у різних формах введіть у речення.

209. До поданих іменників доберіть прикметники.

Поставте словосполучення у формі орудного відмінка, позначте орфограму у закінченнях обох членів словосполучення.

Вдача, втеча, вежа, яблуня, площа, рідня, круча, Ксеня, груша, подія, мрія.

210. Прочитайте. Поставте словосполучення у формі орудного відмінка однини, позначте закінчення обох частин мови. Чи є у них орфограми?

Вища круча, Гаряча каша, Ширша межа, старіша Маша, пропаща душа, дорожча парча, Вища Смачніша лапша, Крутіша вдача, Нижча груша.

З виділеними словосполученнями у формі орудного відмінка складіть речення.

211. Визначте, до яких розрядів належать прикметники у словосполученнях, складіть з ними речення:

Суверенна держава, приватний банк, орендне об'єднання, ринкові відносини, фондова біржа, ділова інформація, комп'ютерна графіка, високий дуб, інформаційний центр, медичне обстеження, куряча пам'ять, сталеві м'язи, лебедина вірність, бараняча впертість.

212. Складіть по п'ять речень з якісними, відносними, присвійними прикметниками, типовими для вашої майбутньої професії.

213. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені порівняння.

Авторитетний, доцільний, солодкий, високий, низький, гіркий, свіжий, чорний, м'який, великий, хороший, малий, крупний, завзятий, дрібний, твердий, чистий, червоний, вигідний, рішучий, дотепний, дужий.

214. Перепишіть, вставляючи літери так, щоб прикметники мали форму вищого ступеня.

1. Друг Платон, але правда доро...а. 2. Швид...е, ви...є, силь-н...е. 3. Почесті змінюють вдачу, але рідко на кра...у. 4. Добра думка людей надійн...а за гроші. 5. Саме життя — коротке, але нещастя робить його дов...им. 6. Боязкий собака гавкає сильні..е, ніж кусає. 7. Не починай що-небудь, в чому пізн...е будеш каятись. 8. Лихо швид...е приходить, ніж відходить. 9. Пізн...і думки часто кра...і від попередніх. 10. Час — найкорисн...ий порадник людини.

215. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники.

Студент, директор, Василь, продавець, дочка, менеджер, провізор, декан, Софія, Ігор, мати, Юлія, Валентин, Ольга, Надія, Євгенія, добродій.

216. Провідміняйте на вибір два прикметники твердої і м'якої груп в однині та множині.

Самозакоханий, темнолиций, дружній, дружний, стиглий, довговіїй, Олексіїв, Наталчин, далекоглядний, дрібний, буйний, докладний, акулоподібний, адренотропний, жарознижуючий, автоопераційний, серединний, ліктезап'ястковий, сухожильний, клиноподібний, під'язиковий, новітній.

Правильно запишiть слова і словосполучення.

Довідково/пошуковий, програмно/цільовий, висотно/повздовжній, азото/водневий, товаро/знавчий, постачально/збутовий, плато/спроможний, внутрішньо/біржовий, дво/сторонній, почасово/преміальний, обліково/позиковий, комісійно/посередницький, транспортно/експедиторський, середньо/прогресивний, кредито/спроможний, максимально/збільшений;

В) молочно/консервний, ветеринарно/зоотехнічний, задньо/ піднебінний, внутрішньо/піхвовий, фельдшерсько/акушерський, жаро/знижуючий, криваво/червоний, діафрагмально/сердостінний, азотисто/водневий, азотно/метиловий, печінково/нирковий, коротко/зорий, хіміо/терапевтичний, язико/лицевий, сухо/жилковий, райдужно/рогівковий, дзьобо/над/плечовий, зміє/подібний.

217. Поставте словосполучення в орудному відмінку однини, поясніть правопис прикметників та іменників:

Вища круча, пекуча цибуля, вужча площа, більша вежа, нижча груша, домашній лікар.

218. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники: Математика і фізика, вище зазначити, внутрішня артерія, хімія і біологія, короткий час, 15 відсотків, 100 мілілітрів, валюта і фінанси, стійкий холод, довга рука, високо шанувати, блакитні очі, все бачити, хімія і технологія, добродушний і хитрий, лікуватися гряззю.

219. Зніміть риску, правильно запишіть подані слова і словосполучення, поясніть їх правопис:

А) авіа/хімічний, взаємно/вигідний, вище/зазначений, власно/ручний, контрольно/ревізійний, мало/ефективний, матеріально/забезпечений, напів/офіційний, науково/обґрунтований, правильно/складений, водо/провідний, світло/захисний, мало/досліджений, прямо/залежний, військово/інженерний, жовто/зелений, зерно/очисний, чорно/волосий, кілька/годинний, південно/східний, народно/визвольний, військово/полонений, високо/авторитетний, східно/український, суспільно/корисний, діаметрально/протилежний, суспільно/небезпечний;

Б) приватно/власницький, гостро/дефіцитний, всесвітньо/відомий, електронно/обчислювальний, судово/медичний.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить