Українська мова - практичні завдання

ОМОНІМИ. СИНОНІМИ. АНТОНІМИ. ПАРОНІМИ

8. Перепишіть. Доберіть до кожного слова синоніми й наведіть їх у дужках. Установіть різницю в значенні синонімів.

Артист, бадилля, базікати, бджоляр, біда, бусол, вередливий, віддаль, гарний, дзбан, глум, гущавина, дзиґар, закопувати, захолонути, колодязь, корогва, кортик, леґінь, ліс, льох, мельник, наговір, недолік, нишком, нудно, ослін, отетеріти, головний, праця, хоробрий, в'язниця, мета, юний.

9. Доберіть за зразком синонімічні ряди до слів Блукати, чорногуз, вада, ходити, їсти як основи ряду.

Зразок. Благородний – великодушний, шляхетний, лицарський.

10. Замініть кожне із словосполучень одним словом, запишіть за поданим зразком. Чи можна їх вважати синонімами?

Зразок. Пристрій для замикання дверей – замок.

Верхній шар земної кори. Заокруглена опуклість на тілі людини від удару. Маля гуски. Перший виступ артиста на сцені.

Подовжена загострена ротова частина у птахів. Маленька дівчинка або маленький хлопчик. Особа жіночої статі стосовно до своїх батьків. Ансамбль із двох співців чи музикантів. Учень дев'ятого класу середньої школи. Учасник гри.

11. Перепишіть речення, виділіть складні синоніми. Чи можна сказати, що здвоєні синоніми емоціонально насичують текст?

1. Страхом-жахом в душу дмухає Чорна нічка лісова. Десь далеко стогне-ухає Диким голосом сова. 2. Тільки ж я стою на варті. Щоб у співи-переливи Злить в палкім червонім гарті Думи радісно-щасливі.
3. Коло стелі, мов під ґанком, світлим ранком під серпанком Спить-дрімає Святогор. 4. Знов сріблистим, променистим Блисне бісером-намистом Сніжний холод розписний. 5. Солов'ї перелітають з бору-гаю в сад вишневий. 6. Спить-дрімає синє море. Хвиль на берег не жене.
7. В гордій, буйній, дивній силі Лився з кобзи гомін-шум. (З тв. Г. Чупринки.) 8. Сіно стигле в копицю складають, щоб росла ще отава-трава. (С. Пушик.) 9. Скрізь музика та гучні Танці, співи, п'ють-гуляють, молодих поздоровляють. (І. Манжура.) 10. Звав-кликав батько з бою свого сина у рідний дім, на ріднії поля. (М. Рильський.)

12. Спишіть речення, виділіть загальномовні й контекстуальні синоніми.

1. Так і буде, повір, і на мить не знекрилиться, Не стьмяніє, не зблякне, не згасне повік. (І. Муратов.) 2. Вечірня радість – мов далекі дзвони, мов відголос, мов спомин, мов луна. (М. Рильський.) 3. І я вже не знаю, чи я вже вмер, чи живу, чи живцем помираю, бо вже відбриніло, відквітло, відіграло навкруг. (В. Стус.) 4. Ряснію, множусь, дихаю травою. (А. Малишко.) 5. Розжеврене, червоне сонце низько опустилося, багряним світлом грало на деревах, по квітках і по річці. (Леся Українка.) 6. Ми з вами знаємо, що значить кричати, що значить галасувати, лементувати – але те, що робиться, коли – гол! – цього описати не можна. (Остап Вишня.) 7. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. (Т. Шевченко.) 8. Місяць тихо, крадькома викочується увесь на небо. (М. Коцюбинський.) 9. В пізню добу Микола побудив товаришів; всі вони рушили з лісу і потяглися на місто. (І. Нечуй-Левицький.)

13. Спишіть речення, знайдіть у них антоніми. Перевірте за «Словником антонімів», які з них зустрічаються в цій лексикографічній праці, а які – індивідуально-авторські.

1. Ми в дитинстві ділились На «своїх» і «чужих». Ми «чужих» не жаліли – Йшли «війною» на них. (І. Низовий.) 2. Між Розбіжним і взаємним Спілкування висота. Поміж знаним і таємним Птах поезії зліта. (В. Малишко.) 3. Ах, скільки сміху, шуму, глуму. Хто виграє, хто – програє. (В. Малишко.) 4. Нижче хати річка, а над нею кладка, А під нею місяць – золотий їжак. (С. Пушик.) 5. Так далеко і юність, і літо – Так близенько завії і лід. (С. Пушик.) 6. Пала багаття, креше іскрами У ясноту чи в темноту. (М. Чернявський.) 7. Незнаний нам початок і кінець. Не розуміємо таємну міру. Коли життя сплітає у вінець В незнаній черзі віру і зневіру. (О. Теліга.) 8. Що чекає нас на твоїх просторах – доля чи недоля, тиха щаслива пристань чи туманна холодна безвість? (В. Малик.) 9. Високо у весняному небі курликали журавлі – не сумовито, як восени, не прощально, а радісно, бентежно. (Б. Чемерис.) 10. В оркестрі року літо і зима. Весна і осінь – сольні інструменти. (О. Білаш.)

14. Доберіть за зразком пари слів, у яких антонімічними були б компоненти складних слів, і запишіть їх.

Зразок. Багатоводний – маловодний, світловолосий – темноволосий.

Яскраво... – блідо...; тупо... – гостро...; твердо... – м'яко...; поза... – внутрі...; передньо... – задньо...; одно... – багато...; нижче... – вище...; мікро... – макро...; дрібно... – крупне...; коротко... – довго...; біло... – чорно...; бистро... – тихо... .

15. Визначте антоніми, які вказують на такі відношення: а) протиставлення за якістю, б) за кількістю, в) за простором, г) за часом, ґ) за дією, д) за станом, е) за почуттями, є) за стосунками між людьми.

Поганий – гарний, рано – пізно, холод – спека, південь – північ, далеко – близько, стояти – лежати, веселий – сумний, лівий – правий, уперед – назад, наступати – відступати, війна – мир, друг – ворог, любити – ненавидіти, плюс – мінус, багато – мало, тут – там, будувати – руйнувати, щедрий – скупий, високий – низький, початковий – кінцевий, подібний – різний, вчора – сьогодні.

16. В поданих прислів'ях виділіть антоніми та поясніть структурно-організуючу роль.

1. Велика риба маленьку цілою ковтає. 2. Ситий голодного не розуміє, старий молодого, багатий-бідного. 3. Краще правда в болоті, як неправда в золоті. 4. Радість красить, а печаль палить. 5. Знайшов – не радуйся, а загубиш – не плач. 6. Знищу ворога сьогодні, бо завтра нашкодить. 7. Ранні пташки росу п'ють, а пізні – сльози ллють. 8. Хто багацько знає, той мало має. 9. Дурний дає, а розумний бере. 10. І в нещасті щастя буває. 11. Не щодня брехня, деколи й правда. 12. Розумний научить, а дурень намучить. 13. Грудень рік кінчає, а зиму починає. 14. Березень сухий, а мокрий май – буде каша й коровай. 15. У червні на полі густо, а надворі пусто.

17. Прочитайте речення, спишіть. Знайдіть використані тут пароніми (близь-козвучні слова).

1. Ще й до жнив не дожив, ані жита не жав. Не згубив, не лишив і не жив. І не жаль. (В. Стус.) 2. А світ весь витис, витух, відпадав.
(Б. Стус.) 3. Гарна була Ганна, як, було, оце сяде та задумається, та опустить свої довгі вії. (І. Нечуй-Левицький.) 4. Ніч темніє і ясніють зорі, море плаче й темрява тремтить. (Леся Українка.) 5. Пізньої дождавшися обнови, У саду, де паморозь легка, Червоніє дерево отцове, Мов смішний малюнок малюка. (М. Рильський.) 6. Сонцем пахнуть сосни в тишині зеленій, ледь колише вітер віти запашні. . Сосюра.) 7. Ромашка забіліла. Під ноги – кущик м'яти. Над чим тобі радіти? Над чим тобі ридати? (А. Малишко.) 8. Ось гирло, ось горло, уста, рукави, струмовища, десь тут Чорномор, бо в воді – бородище. (О. Мовчан.)

18. Перепишіть, з'ясуйте різницю в значенні поданих паронімів. З 4 – 5 парами слів складіть речення.

Кампанія – компанія, веліти – воліти, контингент – континент, орден – ордер, м'язи – в'язи, анотація – нотація, багатир – богатир, продумати – придумати, матеріальний – матеріалістичний, квасоля – красоля, суниця – полуниця, козак – казах, ювелір – ювіляр, чурек – чебурек, спартанець – спартаківець, карета – ракета, талан – талант, диктат – диктант, роман – романс.

19. Списуючи, вставте замість крапок потрібну літеру; доберіть до слова з пропущеною буквою паронім, складіть із ним словосполучення й запишіть за поданим зразком.

Зразок. Озброювати ..егіони: озброювати легіони – відвідувати регіони.

Бойовий орде..; кофейний серві..; стату.. депутата; емоційний стр..с; дев'ятибальний шт..рм; пр..писка до тексту; балетна ..рупа; спуститися в..ювет; ..амувати стукіт серця.

20. Спишіть речення, виділіть омоніми, з'ясуйте, якою частиною мови вони виражені. Поясніть значення кожного омоніма.

1. Несуть весь день дядьки зерно на муки – Мука біліє меливом грузьким. (З. Гладка.) 2. Денис ...розіслав під гарбою фуфайку і вкладався спати. (Григорій Тютюнник.) 3. Розіслав скрізь листи, Щоб до нього несли Усі мали ікони, кадила. (І. Манжура.) 4. Мов рої ті гулкі. Де і брались полки. Уставала за лавою лава. (І. Манжура.) 5. Так вже й житиму довіку, наче дерево старе. Хто ж мене, стару притику, хоч на лаву прибере? (Г. Чупринка.) 6. Чайка квилить над морем І припала до хвилі. (М. Чернявський.) 7. А як зріс він, носив Під Стамбул і Козлів Дніпр чайки його утлі й ватагу. (І. Манжура.) 8. Стіна тріснула, розійшлася, балки підгнивали – падали. (Панас Мирний.) 9. Від балки обізвався паровоз. І захід сонця геть заколихався, розносячи свій деренчливий дзвін. (В. Стус.)

21. Прочитайте подані нижче омоніми. Допишіть значення кожного другого омоніма.

Ласт1 – одиниця виміру корабельного вантажу; ласт2 – ... . Лайка1 – сорт м'якої шкіри; лайка2 – ... . Кардинал1 – співоча пташка, що живе в Америці; кардинал2 – ... . Баня1 – те саме, що лазня; баня2 – ... . Билина1 – стебло трав'янистої рослини; билина2 – ... . Тріскатися1 – сильно вдарятися, забиватися; тріскатися2 – .... Трус – те саме, що боягуз; трус2 – ... . Туніка1 – складка шкіри в деяких безхребетних тварин; туніка2 – ... . Турі – вимерлий дикий бик; тур2 – ... . Лінь1 – дуже міцний тонкий канат на кораблі; лінь2 – ... .

22. Прочитайте. Доберіть до виділених слів омоніми й складіть з ними речення. Запишіть ці речення.

1. Кує, кує зозуля у снігах, І на морозі соловій щебече. (С. Пушик.) 2. Цвіте калина край долини. Рясніє зав'яззю калина. (М. Ночовний.)
3. Іде весна одрадісна. Зелений шум кругом встає; Чого ж мені не радісно І серденько болить моє? (І. Манжура.) 4. Він до замку як добився, до матусі доступився. Віддає їй ту руду. (І. Манжура.) 5. У людях гнів давно вже затвердів, та зрада їхню єдність точить стиха. (Л. Горлач.)

23. Складіть речення з поданими нижче словами-омонімами та багатозначними словами. Визначте, які з них – слова-омоніми, а які – багатозначні.

Потяг, берег, скласти, лист, лящ, земля, лама.

24. Запишіть за зразком спочатку повні омоніми, а потім – неповні. Поясніть свій вибір.

Зразок. Газ1 (фізичне тіло) і газ2 (тканина) – повні, бо збігаються у всіх відмінкових формах: газ, газу, газу, газ, газом, газі; скат1 (схил) і скат2 (риба) – неповні, бо вже в род. відм. відрізняються формами: скату1 і ската2.

Звіробій1 (мисливець) і звіробій2 (рослина); кучер1 (візник) і кучер2 (завиток волосся) (пор. форми наз. відм. мн.); пал1 (сильне тепло) і пал2 (паля, до якої прив'язують канатами судно); парити1 (прогрівати) і парити2 (літати) (пор. наголошування); ключ1 (у замку) і ключ2 (журавлів); засипати1 (від спати) і засипати2 (землею); байка1 (повчальний твір) і байка2 (тканина); бакен1 (поплавець) і бакен2 (бакенбард); поле1 (іменник) і поле2 (дієслово), злити1 (від зливати) і злити2 (робити злим).

25. Прочитайте, спишіть. Чи можна виділені слова вважати паронімами? Чому?

1. Називали батька Осмомислом, Може, станеш одномислом ти? 2. Що ж то поробилося в житті? Навіть ріки наші поміліли. Ой змаліли! Ой зміліли й ми. 3. На камінні, на кремінні, де верхи, як сині леви, липа, скупана в промінні, стала золотом липневим... (З тв. С. Пушика.) 4. Допоки співаю – живу, цю пісню співаю живу. 5. В будяках, де золотіє хлам, як страм, проти сонця дотліває темний храм. 6. Які ніжні слова – Лебедин, Люботин, а чи Ніжин, наче ними сумна давнина промовляє сама. (З тв. Г. Половинки.) 7. О сину мій, тобі на спину Важкий тягар кладе Господь. (Ю. Клен.) 8. У Майданеку На майдані Видавали мандати вогняні: Йшли безвинні до крематоріїв Крізь прострелене серце історії. (Р. Лук'янчук.) 9. Як нам порозумітись – душа в душу і серце в серце? Тишею. Без слів. Як нам порозумніти? Без жалів, без нарікань, без сліз? (В. Стус.)

26. Перепишіть, вставляючи замість крапок один із наведених у дужках паронімів.

1. Сиділи... та грали за невелику плату (лірики, лірники). 2. Треба вже збиратися в... до залізничної станції Кондрашівка (рейд, рейс).
3. Щоб завести корабель у гавань, на борт викликали... (боцмана, лоцмана). 4. На вчителів у цьому районі надзвичайно великий... (попит, запит). 5. Старшокласники записалися до... оркестру (духового, духовного). 6. За одну ніч... проект не зробиш (дипломний, дипломований). 7. Наш... край незабаром знову квітував, як і раніше (визволений, визвольний).

27. Поясніть значення слів Етикет і етикетка, ефективний і Ефектний, етика й Естетика, еміграція й Імміграція, діалект і діалектика. Складіть усно із цими словами словосполучення і речення.

28. Користуючись «Словником паронімів української мови», поясніть різницю в значенні поданих слів, уведіть їх у словосполучення або речення:

Військовий, воєнний; череватий, черевний; лікарський, лікарняний; дослідний, дослідницький; болісний, болючий; програмний, програмовий; пахвовий, паховий; алергійний, алергічний; анестезуючий, анестезувальний; припис, пропис; сердечний, серцевий; смертельний, смертний; апендикс, апендицит; вегетативний, вегетаційний; вид, вигляд; шкірний, шкіряний; чуйний, чутливий; хворобливий, хворовитий; трав'яний, трав'янистий; стрес, струс; водневий, водний, водяний; в'язи, м'язи.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить