Українська мова - практичні завдання

ЧИСЛIВНИК

220. Поясніть відтінки значення слів Один, одна, одне (одно), одні У поданих прислів'ях.

1. Погода: один день блисне, а сім днів кисне. 2. Від одного удару дерево не падає. 3. Вовк лисиці не рідня, та повадка одна. 4. Одна ластівка не робить весни. 5. Не одна сорока білобока. 6. Улітку один тиждень рік годує. 7. Одно літо ліпше, як сто зим. 8. Одним колесом не поїдеш. 9. Одні очі і плачуть, і сміються. 10. Один учитель краще, як дві книжки. 11. Одного поля ягоди. 12. Одна бджола меду не наносить.
(З кн. «Українські прислів'я та приказки».)

221. Запишіть позначені цифрами числівники словами.

Виступили перед 7492 виборцями, посаджено близько 3568 кущів троянд, приватизовано 6149 підприємств, бібліотека поповнилася 2624 примірниками нових книг, відбулася зустріч з 75 учасниками марафону, на 1587 гектарах зібрано врожай, привітання надіслане 423 делегатам.

222. Поставте іменники у потрібному відмінку. З'ясуйте особливості зв'язку числівників з іменниками.

Два (стіл, дерево, син, друг); три (учень, студент, кілометр, день); чотири (завдання, гектар, зошит, центнер); п'ять (метр, громадянин, лікар, підручник), одна друга (кілограм, частина, площа, тонна); два з половиною (кілограм, метр, мішок, бал); три з четвертю (склянка, літр, центнер, відро).

223. Запишіть словосполучення, розкривши дужки. Зверніть увагу на зв'язок числівників з іменниками.

12 (відсоток), 23 (рік), 4 (гол), 2375 (студент), 8,96 (метр), 1,5 (тисяча), 9,5 (очко), 1/8 (фінал), 43 (хвилина), 68 (спроба), 0,6 (секунда),
3 (нічия), 23399 (варіант), 101294000 (гривня), 13 (результат), 174 (бал), 1/16 (кубок), 32 (градус), 78 (удар), 40 (гравець), 40 млн. (гектар), 3 (напрямок), 100 (група), 65,3 (центнер).

224. Поєднайте, де це можливо, збірні числівники з поданими словами.
Вкажіть на особливості зв'язку цих числівників з іменниками.

Двоє (сестра), троє (підручник), четверо (сани), шестеро (вікно), п'ятеро (учениця), десятеро (одесит), обидва (брат), обидві (книжка), обидва (око), обидва (двері), обидва (курча), двадцятеро (воїн), семеро (приятель), двоє (староста), четверо (дочка), п'ятнадцятеро (кінь), десятеро (лоша), двоє (чоботи), восьмеро (дівчина), троє (суддя).

225. Спишіть текст, замінюючи цифри словами. Визначте стиль мовлення.

У фізкультурному залі рекомендується таке основне обладнання: гімнастична стінка (висота 2,5 м, відстань між щаблями 15 см, 4 — 6 секцій шириною 80 см); гімнастичні лави (довжина 3,5 м, висота 30 см, ширина верхньої дошки 20 см, нижньої — 8 см) — 4 шт.; канати (довжина 2,5 м, діаметр 3 см) — 3 шт.; підвісні мотузяні драбини (висота 2,5 м, довжина щабля 65 см, відстань між щаблями 20 см) — 2 шт.; мати для стрибків — 3 шт.; гумова доріжка (500 х 40 см); набори для вправ у рівновазі, лазінні (довжина 2,5 м, ширина 20 — 15 см і довжина 2 м, ширина 40 см) — 2 набори; драбинки (відстань між щаблями
20 см, довжина 2 — 2,4 м) — 2 шт.; ребристі дошки — 2 шт.; куби для вправ у стрибках, рівновазі (ребро куба 15 — 25 — 35 см) — 4 шт.; дуги (висота 40, 50, 60 см) — 6 шт.; довгі шнури (довжина 10 — 15 м) — 4 шт.; стояки для стрибків, підлізання (висота 1,8 м) — 2 шт.; вертикальні мішені (діаметр 50 см) — 2 шт.; переносні кошики для метання м'ячів (діаметр 1 м, висота 60 см) — 2 шт. ... (В. Мовчанюк.)

226. Складіть речення з п'ятьма — шістьма (на вибір) стійкими сполученнями слів, у складі яких наявні числівники. З'ясуйте, які смислові та емоціонально-експресивні відтінки надають ці фразеологізми реченням.

Виїхав на трьох колесах; робить п'яте через десяте; роботи до сьомої суботи; семеро до рота, а один до роботи; за сто робіт береться, а ні одна не вдається; день в'язала, два дні лежала; двоє кухарі — поганий борщ; одна голова, та десять язиків; усі за одного, один за всіх; два третього не ждуть; перші з перших; дев'ятий вал; у сотий раз; з п'ятого на десяте; один як палець; один-однісінький.

227. Поставте присудок у формі минулого часу, зверніть увагу на особливості узгодження його з підметом.

П'ять днів (проминути), четверо товаришів (зустрітися), одне почуття (переважати), семеро курчат (сховатися), сім літ (пролетіти), кілька хлопців (стояти), шість делегатів (прибути), п'ятеро дівчаток (прибігти), сто шістдесят три абітурієнти (з'явитися), три жінки (працювати), кілька учнів (запізнитися).

228. Відредагуйте подані речення.

1. У нашому класі тридцять два учня. 2. П'ятеро жінок стояли на зупинці. 3. До кінця навчального року лишилися пара тижнів. 4. Два брата вчилися в одному класі. 5. Біля будинку росло чотири дуба. 6. У фермерському господарстві п'ятдесят два теляти. 7. Для нового будинку привезли 124 дверей. 8. Семеро днів тривала подорож. 9. Сестри обоє ще досить молоді. 10. Брати ж обоє вже старі.

229.Утворіть від кількісних числівників порядкові, запишіть їх словами. З п'ятьма з них (на вибір) складіть речення.

27648923, 8351642, 782484, 29675, 4237, 998, 49, 4.

230. Запишіть словами словосполучення з порядковими числівниками, уведіть ці словосполучення в речення.

47 тираж, 28 номер, 69 рік, 3 чемпіонат, 6 тур, 4 хвилина, 16 партія, 3 місце, 7 рейс, 1 фестиваль.

231. Прочитайте, з'ясуйте, на основі яких ознак відбувається зближення порядкових числівників і прикметників. Яка ваша думка з приводу об'єднання цих слів в одну частину мови? Свої міркування запишіть.

Окрему семантично і морфологічно цілісну групу становлять порядкові прикметники. Це утворені від числівників слова, які виражають ознаку предмета щодо його порядкового місця серед інших таких же предметів. Відповідають вони на питання: який? як а? як є? котрий? котра? котре?: Третя сторінка, п'ята симфонія, чотирнадцята аудиторія, двадцять перший ряд. Підручника.)

232. Оголосіть час. Поміркуйте, якими числівниками (порядковими чи кількісними) слід користуватися.

7 год. 10 хв., 8 год. 20 хв., 18 год., 11 год., 1 год., 19 год. 30 хв.,
17 год. 40 хв., 9 год., 23 год. 25 хв., 12 год., 22 год. 15 хв.

233. Запишіть словосполучення, замінивши числа словами. Прочитайте, дотримуючись орфоепічних норм.

1487 чоловік, 887 гостей, 12 творчих спілок, 114 журналістів, 38 організацій, 16 країн, у 40 представників, 10 очок, 12 учасників, 91828 номерів, 3 століття, 16,2 центнера, 874 кілограми, на 100 підприємствах, 1963 року народження, з 15 червня 1990 року, 17 травня 1959 року, 326 особам, 11 гектарів, примірниками, реєстраційний номер 2895, у протоколі 64 від січня 1996 року, за номером 242, у 7 пунктах.

234. Простежте за вимовою числівників дикторами державного радіо. Які недоліки ви помітили?

235. Запишіть, поставте у поданих числівниках наголос, звірте його за словником. Прочитайте, дотримуючись орфоепічних норм.

Одинадцять, чотирнадцять, п'ятнадцятьох, сімнадцятьох, сімдесятьом, шістдесяти, вісімдесят, вісімдесятьома, вісімдесятьох, кільканадцять, одинадцятеро, дев'ятнадцятеро, одним, одного, трьомастами, кількадесят, кільканадцятьох, кільканадцятьма.

236. Визначте «третє зайве», використовуючи явища морфології.

Два, десять, сорок шість; п'ятеро, одинадцятеро, дванадцять; сім, один, одна; чотири, сьомий, двадцятий; одна друга, дев'ять, сорок; кільканадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять; одна, дві, один; четвірко, трійко, шість; кілька, декілька, сто.

237. Запишіть словами складні прикметники.

5-хвилинний, 53-річний, 28-кілометровий, 2-сторонній,
34-поверховий, 6-разовий, 125-річний, 8-тонний, 3-кілограмовий,
8-місячний.

238. Складіть речення, використовуючи подані мовні формули. Скажіть, у якому стилі мовлення вони вживаються.

Відповідно до наказу № 367 від 5 вересня 1996 року повідомляємо... ; згідно з наказом № 94 від 11 січня 1996 року пропонуємо... ; підтверджуючи одержання грошового переказу від 26 жовтня 1997 року, повідомляємо... ; підтверджуємо одержання Вашого листа за № 57 від 7 липня 1995 року і... ; у відповідь на Ваш запит від 19 грудня 1995 року повідомляємо, що... ; здійснює всі види страхування згідно з ліцензією № 142/124... .

239. Напишіть цифри словами, поясніть відмінювання і правопис числівників:

1. Від 372 відняти 26. 2. Від 3112383 відняти 12. 3. Сума чисел дорівнює 203. 4. Визначити добуток від множення, 535 на 7. 5. Скільки разів 8 міститься в 72? 6. Скільки разів 11 міститься в 187? 7. Величина кута дорівнює 279 градусам.

240. Провідміняйте числівники: 90 і 900; 6 і 60; 80 і 800.

241. Провідміняйте числівники з іменниками:

Троє студентів, 0,1 кофеїну, 3/4 об'єму; 39,2 проценти; 5,5 тисячі тонн; кільканадцять років.

242. Запишіть словосполучення, замінивши цифри словами та проставивши у відповідній формі іменники:

189 (дерево); 777 (метр); 14 (грам, мікстура); 100 (мл, сироп, алое, із, залізо); 1 (процент, розчин, нафтизин); 500 (грам, цукерки); 220 (вольти), 3 (атом), 2 (ом).

243. Поєднайте з іменниками і введіть до речень дробові числівники:
0,25; 4,7; чверть, третина.

244.Напишіть числа й умовні позначення словами:

3/4 м; 2,4 гр; 5 %; 4,25 т; 0,3 мг; 5,5 га; 3,2 кВт; 3,5 м/с; 6,4 млн; 7,8 кг/см2; 6,5 млрд. грн.

245.Прочитайте і запам'ятайте фразеологізми, до складу яких входять числівники:

1. Не ти перший, не ти останній. 2. Семеро одного не ждуть.
3. Три вершка од горшка. 4. Палиця два кінці має. 5. Нате і мої п'ять, щоб було десять. 6. На сьомому небі. 7. П'яте колесо до воза. 8. Сім п'ятниць на тиждень. 9. Десять раз одміряй, а раз відріж. 10. Двоє третього не ждуть. 11. Усім по сім, а мені вісім. 12. Третього не дано.

246.Виберіть правильні варіанти, якими можна користуватися в усному мовленні, і складіть з ними діалог:

Скільки годин? Котра година?

Коли розпочинає - — О котрій годині розпочи-

Ться пара? нається пара?

До якого часу? — До котрої години?

Коли ви домови - — На котру годину ви домо-

Лись зустрітись? вились зустрітись?

247.Запишіть словосполучення, замінивши числа словами і розставивши в них наголос. Прочитайте, дотримуючись норм орфоепії:

14 лютого 1999 року, 186 особам, 11 кілограмів, 4 номерами, у
40 кімнатах, 13 березня, реєстраційний номер 1276, у протоколі № 19, у 18 школі, 1968 року народження, з 16 серпня 1993 року, у цитаті, 29 сторінками, на 60 сторінках, за номером 697;555 гривнями, у 15 пунктах, з 9 квітня до 20 липня, 7 година 40 хвилин.

248. Використовуючи подані мовні формули, складіть речення:

1. У відповідь на Ваш лист від 11 січня повідомляємо, що....
2. Підтверджуємо одержання Вашого листа за № 58 від 26 січня 1....
3. Підтверджуючи одержання Вашого листа від 13 грудня, повідомляємо, що... . 4. Згідно з наказом № 624 від 15 лютого повідомляємо....

249. Прочитайте. До якого стилю мовлення належить текст? Чи є у ньому слова, що зв'язані з числом? Випишіть їх. Яка це частинка мови? Чим відрізняється числівник від інших слів, що так чи інакше вказують на число?

Водив він машини фронтовими дорогами. І де б не був, а в кабіні за вітровим склом тримав пучок степового зілля — деревію, зірваного на першому полі бою. І те зілля серед диму і чаду нагадувало рідне поле, подесятеряло сили.

...І відходив він двадцять п'ять років як один день на старому лану. Де могила чи лощинка, де давня межа розорана чи молода лісосмуга вирощена, він їх чує серцем. Хлопці в бригаді гарячі, кожен поспішає підставити своє плече:

— Ви кажіть, а ми робити будемо.

Кажіть... Сам у сімнадцять років клепав деталі на морозі, а тепер як побачить зубило у руках сімнадцятилітнього, то так і хочеться, як тому орлові дитя, оберігати його, захищати від когось...

З Журналу. Випишіть п'ять слів з двома-трьома орфограмами.

250.Прочитайте. Вкажіть, які з поданих слів мають значення предметності, ознаки, кількості, дії. Запишіть їх, погрупувавши як частини мови.

Іменники: Двійка, ...

Прикметники: Трьохденний, ...

Числівники: Сорок три, ...

Дієслова: Потроїти, ...

П'ятирічка, четвірка, сімдесятилітній, дев'яносто дев'ять, десятиденка, десять, дванадцятиповерховий, семеро, подвоїти, десятка, єдиний, потрійний, третій, двохсотий, трійка, семирічка, подесятер, п'ятдесятиріччя, тисячоліття, сімнадцятирічний, сорокахвилинний.

Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

251. Прочитайте і відгадайте загадки. Якими частинами мови є відгадки? Запишіть загадки. Виділіть у текстах слова, що називають кількість чи порядок предметів. Чи це числівники? Виділіть серед них власне кількісні, збірні, неозначено-кількісні.

1. Один всю роботу робить, другий господаря молоком поїть, третій хату стереже 2. Сімсот солов'ят на подушці сидять. 3. Два животи, четверо вух. 4. Сто один брат, всі в один ряд разом зв'язані стоять.
5. Однією ручкою всіх зустрічає, другою — проводжає. 6. Багато сусідів рядом живуть, та ніколи не бачаться.

Нар. творчість.

Довідка. 1. Кінь, корова, собака. 2. Бджоли.

3. Подушка. 4. Паркан. 5. Двері. 6. Вікна.

Знайдіть у текстах загадок слова з двома і трьома орфограмами.

252. Складіть загадки про предмети, що вас оточують: стіл, людські руки, очі. Використайте при цьому числівники.

253. Складіть діалог-розповідь «Котра година?», Який би складався не менше як з п'яти питань і стількох же відповідей. Використайте різні числівники — кількісні і порядкові.

254. Прочитайте. Розгляньте розподіл кількісних числівників. Чи немає у ньому помилок? Якщо є, виправте і запишіть числівники за групами. Числа записуйте словами.

1. Числівники, що називають цілі числа: П'ятдесят зошитів, 150 центнерів, 1,5 тонни, З книжки, 16 годин.

2)  Числівники дробові: 1/3 Азії, 3/4 ділянки, 3/5 ар куша, троє вікон, півтора кілометра.

3)  Числівники збірні: Троє коней, восьмеро курчат, чотири книжки, двоє відер, десятеро хлопців, 5 грибів.

Складіть усний твір на лінгвістичну тему «Які бувають кількісні числівники?»

255. Прочитайте текст. Дайте письмову відповідь на такі питання (числівники записуйте словами): 1) Скільки часу господарює людина на Землі? 2) Що таке екологічна система? 3) Скільки видів тварин і рослин зникло з вини людини? 4) Скільки форм ссавців, за даними американських зоологів, вимерло? Скільки їх вимерло після 1800 року?
5) Яких втрат (протягом якого часу) зазнали птахи, згідно з дослідженнями В. Макарова?

Числівники підкресліть, над кожним позначте, який він за значенням.

У зв'язку з величезними змінами, що сталися на Землі внаслідок тисячолітнього людського впливу на природу, подекуди порушено рівновагу екологічних систем.

Що таке екологічна система? Це функціональна єдність живих організмів чи їх угруповань і середовища їх існування.

Нині відомо чимало сумних фактів, коли з вини людини зникало багато видів тварин чи рослин. За даними американських зоологів І. Аллена (1942) та Ф. Герпера (1945), з першого року нашої ери вимерло 106 форм ссавців, причому 73 з них — після 1800 року, тобто за останні півтора століття. Ще більших втрат зазнали птахи. Згідно з дослідженнями В. Макарова (1950), від XVI ст. і до 1905 року їх стало менше на 130 видів.

З Кн. «Наш друг Природа».

Поділіть на можливі переноси слова Тисячолітнього, дослідженнями.

256. Прочитайте, детально перекажіть текст. Випишіть словосполучення «порядкові числівники + іменники», визначте рід, число, відмінок числівника.

У Криму, неподалік від Ведмідь-гори, там, де синя широчінь моря глибоко врізується в берег, на невеличкому півострові височать руїни Генуезької фортеці. Наче з казки виринули її стіни, від яких віє глибокою давниною. Побудована фортеця, за свідченням візантійського історика Прокопія Кесарійського, в VI ст. візантійським імператором Юстініаном І. Переселенці, що припливли сюди з берегів теплого Середземного моря, заснували тут свою колонію і спорудили фортецю для захисту від ворожих нападів. Бували тут і мирні гості. Арабський географ Ібн-Едрисі повідомляє, що у XII ст. Гурзуф був торговельним приморським містом. Чимало кораблів з далеких країн кидали якір у затишній гавані. У 1472 році, повертаючись з Індії, тут побував великий мандрівник Афанасій Нікітін. З Кн. «Рослини-мандрівнини». Випишіть слова з орфограмою — Велика літера у власних назвах .

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить