Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Ш

ШАБЛОН [нім., фр.] — 1) зразок, за яким виготовляються однакові вироби; 2) інструмент або пристрій для перевірки правильності форми і розмірів готових виробів; 3) перен. готовий зразок, який слі­по наслідують, штамп.

ШАНС [фр.] — імовірність, яка може забезпечити ус­піх, удачу.

ШАНТАЖ [фр.] — злочинна вимога шляхом залякування і погроз розголошення компрометуючих відомостей (справжніх чи вигаданих); злочин з використанням подібних дій.

ШАРМ [фр.] — чарівність.

ШЕВРОН [фр.] — нашивки на рукаві форменого одягу.

ШЕДЕВР [фр.] — 1) у середньовічних цехах реміс­ників — виріб, який необхідно було подати для отримання звання майстра; 2) визначний твір — найвище досягнення мистецтва, майстерності.

ШЕЙПІНГ [англ.] — система удосконалення, кори­гування фігури фізичними вправами, дієтою.

ШЕФ [фр.] — 1) начальник, керівник; головний, старший, напр., шеф-повар; 2) особа, підприємство чи організація, що регулярно надає кому - або чому-небудь допомогу.

ШИФР [фр.] — 1) умовні цифри, букви, знаки для секретного листування, секретних замків тощо;
2) умовне позначення книг, рукописів, яке визначає їх місце зберігання у бібліотеках, архівах; 3) заст. початкові літери імені й прізвища, вензель.

ШЛЯГЕР [нім.] — модна естрадна пісенька, популярна мелодія.

ШОВІНІЗМ [фр.] — проповідування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам інших націй, розпалювання національної ворожнечі та ненависті до інших рас і націй.

ШОК [фр.] — загальний важкий розлад функцій ор­ганізму внаслідок сильної фізичної травми або нер­вового потрясіння.

ШОУ [англ.] — вистава розважально-естрадного жанру.

ШТАМП [іт.] — 1) готовий зразок, шаблон; 2) інст­румент, форма для виготовлення виробів з різних матеріалів штампуванням; 3) відбиток печатки на документі.

ШТАНДАРТ [нім.] — прапор, стяг.

ШТАНДОРТ [нім.] — економічний термін, яким по­значають найвигідніше розміщення підприємств.

ШТАТ [нім.] — 1) самоврядна державно-територіальна одиниця у складі деяких федеративних держав; 2) склад працівників підприємства, установи тощо.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить