Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

У

УВРАЖ [фр.] — розкішне видання великого формату з гравюрами.

УЗАНЦІЯ, УЗАНС (іт.) — торговельний звичай, що доповнює умови договору.

УЗО-ТАРА [іт.] — тара, вагу якої приймають у розмірі, встановленому торговельним звичаєм.

УЗУРПАТОР [лат.] — особа, що незаконно захопила владу або привласнила чужі права.

УЗУС [лат.] — 1) звичай, звичка; 2) загальноприйняте вживання слів і висловів.

УЇК-ЕНД [англ.] — час відпочинку з суботи до понеділка, поїздка, розваги за містом у цей час.

УЛЬТИМАТИВНИЙ — категоричний, рішучий; той, що; має характер ультиматуму.

УЛЬТРА [лат.] — представники крайніх екстремістських течій.

УЛЬТРА... [лат.] — в складних словах означає найви­щий ступінь, крайній вияв чого-небудь, напр.: ультра­модний, ультразвук (звукові коливання високої частоти, які не сприймаються людським вухом).

УНІ... [лат.] — в складних словах означає «єдино...», «од­но...», напр.: уніполярний — однополюсний; уніформа.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ [лат.] — різнобічний, всеохоплюючий; різноманітного призначення, який вико­нує різноманітні функції.

УНІКАЛЬНИЙ [лат.] — єдиний у своєму роді; винят­ковий.

УНІТАРНИЙ [фр.] — об'єднаний, єдиний, який стано­вить єдине ціле; спрямований на об'єднання, єдність.

УНІФІКАЦІЯ [лат.] — приведення до єдиної форми чи системи.

УТИЛІТАРНИЙ [лат.] — 1) розрахований на практичне використання, вигоду; практичний; 2) прикладний, напр., У. знання.

УТОПІЧНИЙ — нездійсненний, нереальний, мож­ливий тільки у мріях.

УТРИРУВАННЯ [фр.] — перебільшування; спотворювання надмірним підкреслюванням кумедних або негативних рис чого-небудь; доведення чогось до крайнощів.

УФОЛОГІЯ [англ.] — галузь знань, що вивчає непізнані літаючі об'єкти та явища, які пов'язані з ними.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить