Сучасний словник - мінімум іншомовних слів

Ж

ЖАРГОН [фр.] — соціальний діалект, що відрізняєть­ся від загальнонародної мови наявністю у ньому специфічних слів і виразів; умовна мова, зрозуміла лише в певному середовищі; арго.

ЖЕТОН [фр.] — 1) металевий значок, який носить член якої-небудь організації, товариства тощо; 2) металевий значок, що заміняє монету (напр., при користуванні автоматом) або дає право на отриман­ня чого-небудь.

ЖИРАНТ [іт.] — особа, яка робить на векселі переда­вальний напис.

ЖИРАТ [іт.] — особа, на яку переводиться вексель.

ЖИРО [іт.] — передавальний напис на векселі, чеку.

ЖИРОБАНК [іт.] — банк, який здійснює безготівко­вий розрахунок між своїми клієнтами.

ЖУРІ [фр.] — група спеціалістів, які розв'язують пи­тання про розподіл місць і вручення нагород на конкурсах, виставках, змаганнях.

ЖУРФІКС [фр.] — певний день тижня, встановлений для прийому гостей.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить