Технологія і обладнання переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

СУШКА ЗЕРНА

Сушарки з киплячим шаром. Останнім часом широке вживання в переробній промисловості одержала сушка в киплячому і віброкиплячому шарі.

Переваги цього способу сушки полягає в простоті її конструкції апаратів, високої продуктивності їх і відносно короткому терміні сушки.

Фізична суть способу сушки продуктів в киплячому шарі полягає в тому, що коли через шар зернистого матеріалу, який знаходиться на гратах, пропускати з певною швидкістю повітря, то шар спочатку розпушується, а потім переходить в стан, що нагадує киплячу рідину, тобто в стан псевдозрідження. В цьому стані шар інтенсивно перемішується, завдяки чому всі частинки матеріалу омиваються теплоносієм. В результаті інтенсивного перемішування і контакту окремих частинок вирівнюється температура у всьому об’ємі, що особливо важливе при висушуванні більшості харчових продуктів.

Конструктивна схема сушильно-охолоджувальної установки для сипких харчових продуктів в киплячому шарі приведена на рис. 1.1.

Сушильно-охолоджувальний апарат виконаний у вигляді прямокутного корпусу, розділеного перегородкою на дві камери: сушильну 1 і охолоджувальну 2. В нижній частині камер закріплені сітки 3 і 4 для підтримки шару матеріалу і 5, і 6 - для рівномірного розподілу теплоносія. У верхній частині апарату розміщений аспірационний колектор 7. Нагрівання повітря проводиться в калорифері 8, а подача вологого матеріалу і розвантаження висушеного відбувається за допомогою турнікетів 9 і 10 відповідно.

Вологий матеріал подається турнікетом 9 в сушильну камеру 1 і розподіляється на підтримуючій сітці 3. Одночасно під розподільні грати 5 подається теплоносій, потік якого пронизує шар матеріалу, утворюючи псевдозріджений стан його. При цьому відбувається інтенсивне перемішування частинок продукту і швидке висушування їх.

Висушений продукт пересипається через верхню кромку секторного шибера 11 і поступає на сітку 4 охолоджувальної камери 2, де проходить аналогічний процес охолоджування його повітрям, що подається під розподільні грати 6. Висота шару матеріалу в сушильній камері підтримується в межах 200-250 мм, а в охолоджувальній 100-125 мм.

Сушильно-охолоджу вальний апарат СПС-20-ВНДИЦП

Рис.1.1. Сушильно-охолоджу вальний апарат СПС-20-ВНДИЦП: 1-сушильна камера; 2-охолоджувальна камера; 3,4-підтримуючі грати; 5,6-розподільні грати; 7-аспіраційні колектори; 8-калорифер; 9,10-завантажувальний і розвантажувальний турнікети; 11-регулювальні шибери; 12-патрубок; 13-оглядові вікна.

Відпрацьований теплоносій через аспіраційний колектор 7 прямує в циклони для очищення і викидається в атмосферу.

Апарати такого типу застосовуються для сушки зерна, цукру-піску, куховарської солі і інших матеріалів, не схильних до утворення грудок у вологому стані.

Сушарки з віброкиплячим шаром

Особливістю сушарок з віброкиплячим шаром є горизонтальне або дещо похиле розміщення грат сушарних камер, що забезпечує відносно невелику висоту всієї установки.

Принципова схема лоткової вібросушарки з продуванням теплоносія через шар матеріалу показана на рис. 1.2.

Конструктивна схема лоткової вібросушарки

Рис. 1.2 Конструктивна схема лоткової вібросушарки:

1-лоток; 2-грати; 3-повітрявод; 4-листові пружини; 5-основа; 6-ребро жорсткості; 7-вібратор; 8-патрубок; 9-живильник; 10-амортизація.

Вібросушарка включає прямокутний лоток 1, в нижній частині якого розміщені похилі грати 2, що утворює з дном повітрявод рівномірного розподілу 3 для теплоносія. Лоток закріплений за допомогою листових пружин 4 на основі 5. Уздовж лотка, з нижньої сторони його, знаходиться ребро жорсткості 6. Кут нахилу пружин 4 при роботі вібратора 7 утворює поступально-повертаючий характер переміщення лотка в напрямі, нормальному до осі пружин, що дає можливість забезпечити рух матеріалу щодо поверхні лотка.

Залежно від частоти і амплітуди коливань, діаметр отворів в гратах складає 1 - 3,5 мм. Окрім дісбалансних вібраторів в промислових установках застосовуються ексцентрикові механізми при частоті коливань до 25 Гц або електромагнітні вібратори при частотах 25 - 50 Гц.

Теплоносій, що подається у повітрявод 3, через отвори грат поступає в шар матеріалу. Віддаючи теплоту і відібравши вологу, відпрацьований теплоносій відводиться з сушильної камери через патрубок - 8.

Матеріал завантажується в лоток сушарки через живильник 9, а відводиться з протилежної сторони сушильної камери. Основа 5 сушарки з’єднується з фундаментом через гумові амортизатори 10.

Вібросушарки виготовляються з розмірами до 10 м по довжині і до 3 м по ширині. Довжина лотка сушарки вибирається залежно від часу сушки матеріалу, а ширина - від продуктивності. Кут нахилу лотків складає 3- 8° до горизонту.

Частота коливань лотків, залежно від властивостей матеріалу, методу сушки і швидкості переміщення, приймається в межах від 10 до 50 Гц, а амплітуда коливань складає 10 - 0,7 мм відповідно.

Барабанні зерносушарки

Зерносушарка СЗСБ-8А

Конвективні сушарки

Сушильний – охолоджувальний апарат OTW-Z

Шахтні зерносушарки

Шахтні зерносушарки на відміну від барабанних вимагають ретельнішого очищення зернового матеріалу від сторонніх домішок. Їх не можна використовувати для сушки малосипкого вороха, наприклад вороха семенників трав, льону, а також сильно засміченого вороха зернових культур.

Зерносушарка СЗШ-16А

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы