Технологія і обладнання переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ І  ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ

Комбікормова промисловість покликана виконувати одну з важливих народногосподарських задач - підвищення продуктивності тваринництва і зміцнення його кормової бази.

Сучасний розвиток і інтенсифікація тваринництва і птахівництва мають потребу у великій кількості кормів. Тому разом з природними кормами, які відповідають звичній їжі тварин, необхідно використовувати і всі кормові засоби, одержувані в інших галузях промисловості.

Живлення тварин вважається повноцінним, якщо тварини одержують в раціоні всі необхідні живильні речовини, змішані в певному співвідношенні для даного вигляду, віку і характеру продуктивності.

У організації науково-обґрунтованого годування сільськогосподарських тварин, важливе значення мають комбікорма. Збалансовані по основних живильних речовинах, вони забезпечують підвищення продуктивності тварин на 10 - 12%, а при збагаченні їх вітамінами, антибіотиками, мікроелементами і іншими засобами, ефективність їх підвищується на 25 - 30% [7].

Для збільшення кормової бази тваринництва певне значення має випуск кормів, одержуваних з використанням продуктів круп’яного виробництва (ячмінного і вівсяного лушпиння, мучки, дрібного зерна і зернових відходів). Для цього на деяких крупозаводах створюють спеціальні цехи по виробленню кормових сумішей.

Технологічна схема виробництва комбікормі

Рис - Технологічна схема виробництва комбікормів: 1 — малогабаритна комбікормова установка; 2 — рейкова засувка;
3 — розподільний гвинтовий конвеєр; 4 — магнітна колонка; 5 — сепаратор; 6 — норія; 7 - вентилятор; 3 - циклон; 9 — бункер зберігання БВД; 10 — бункер готової продукції.

Умовні позначення: ЗС — гранульована трав’яна борошно; БВД — білково-вітамінні добавки; До — готовий комбікорм; АС — аспіраційна мережа.

Технологічний процес виробництва комбікормів складається з послідовних операцій на передбачених для цього технологічних лініях: очищення сировини від сторонніх домішок; лущення (відділення плівок) вівса і ячменю при виробництві деяких видів комбікормів; подрібнення (дроблення) обчищеної сировини; дозування складових частин комбікормів; змішування інгредієнтів; мелассування, брикетування, грануляція і збагачення комбікормів.

Очищення сировини

Очищення зернової сировини. Зернова сировина, що поступає на комбікормові заводи, містить в своїй масі різного роду смітні домішки органічного і мінерального походження, насіння смітних, шкідливих і отруйних рослин, металломагнітні домішки і т. д. Особливу небезпеку представляє сировина, що містить шматочки скла і інші небезпечні важковидділимі домішки. Використовувати таку сировину для виробництва комбікормів забороняється.

Зернову сировину від крупних і дрібних домішок на комбікормових заводах очищають пропуском його через легко-ситових сепараторів.

Очищення борошнистої сировини. Борошниста сировина (висівки, мучка і ін.), що поступає на комбікормові заводи з борошномельних і круп’яних заводів, може містити випадкові крупні домішки - обривки вірьовок, шматочки ганчірок, тріски і ін. Борошнисту сировину від цих домішок на комбікормових заводах очищають на плоских ситах з прямолінійно-поворотним рухом ситової рами, циліндрових буратах з круговим рухом. На крупних комбікормових заводах для очищення борошнистої сировини застосовують розсівання ЗРМ.

Очищення сировини від металомагнітних домішок. Комбікорм, що містить металомагнітні домішки в кількості, що перевищує допустимі норми, непридатний для згодовування тваринам, оскільки може викликати у них важкі захворювання. Особливо небезпечні частинки з гострими ріжучими кромками, наявність яких може викликати травми травних органів.

Крім того, наявність в сировині металомагнітних домішок може викликати псування машин і механізмів, а також з’явитися причиною вибухів і пожеж.

На комбікормових заводах, так само як і на борошномельних і круп’яних заводах, металомагнітні домішки відділяють за допомогою спеціальних магнітних загород, що складаються із статичних підковообразних магнітів і електромагнітів.

Місця установки магнітних загород і число магнітних підков в загородах залежно від виду продукту і продуктивності комбікормового заводу, що виробляється, регламентовано правилами організації і ведення технологічного процесу на комбікормових заводах.

Магнітні загороди встановлюються на лініях:

- зернової сировини - після сепаратора, перед дробарками;

- борошнистої сировини - після просіваючої машини;

- макухи і кукурудзи - перед дробарками;

- кормових продуктів харчових виробництв - після сепаратора, перед дробарками;

- лущення вівса - перед обоєчною машиною;

- підготовка сіна - перед кожною сенодробаркою;

- дозування і змішування - після кожного дозатора і після змішувача;

- брикетування - перед дільником;

- грануляція - перед кожним пресом.

Лущення плівчастих культур. Мета лущення - видалити із зерна вівса і ячменю, що використовується при виробленні комбікормів для поросят і птахів, квіткові плівки, оскільки травні органи цих видів тварин не пристосовані до перетравлення грубих кормів з високим змістом клітковини.

Тому овес і ячмінь в комбікормах можна використовувати тільки в подрібненому вигляді після обов’язкового попереднього видалення квіткових плівок, тобто після лущення.

Для лущення вівса і ячменю на комбікормових заводах застосовують ті ж машини, що і на круп’яних заводах (обоєчні машини з абразивним циліндром, шелушильні постави).

Кількість і якість відходів, одержуваних при лущенні, залежить від якості зерна і режиму роботи шелушильних машин. Чим інтенсивніше процес лущення, тим більше видаляється плівок і більше виходить відходів.

Лушпиння по поживності близьке до соломи, тому вона відноситься до групи малоцінних відходів. Мучка і дрібне зерно є цінною сировиною при виробленні комбікормів для великої рогатої худоби.

Подрібнення сировини

Для ефективного використовування живильних речовин, що знаходяться в комбікормах, необхідно забезпечити, щоб всі його складові частини (інгредієнти) були подрібнені до необхідного ступеня.

Відповідно до цього сировина, що йде на виробництво комбікормів, ділиться на дві групи: підмет подрібнення ( зерно, зернова суміш, макухи і шроти, кукурудза в зерні і качанах, мінеральна сировина, сіно, крупні фракції кормових продуктів харчових виробництв), і не підлягають подрібненню - мучка, висівки і інші борошнисті продукти харчових виробництв (рибна і мясокостна борошно і ін.). М’які інгредієнти є майже готовими до виробництва комбікормів і потребують тільки очищення від сторонніх домішок.

Зернову сировину подрібнюють за один пропуск через дробильну машину, а кускову сировину (макуха, кукурудза в качанах, мінеральна кускова сировина) спочатку піддають грубому дробленню, а потім подальшому дрібному подрібненню.

У схемі виробництва комбікормів дроблення зернової сировини займає проміжне місце між очищенням сировини від сторонніх домішок і дозуванням готових напівфабрикатів в комбікорми. Дроблення макухи, кукурудзи в качанах, мінеральної сировини - самостійний процес. Ця сировина поступає безпосередньо з складу, а продукти дроблення прямують в засіки над дозаторами.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы