Методические указания по технологическим темам

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліни "Інженерна графіка".

Структура програми навчальної дисципліни (модулю) "Інженерная графіка" (за вимогами ECTS).

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (МОДУЛЯ)

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

1. Ідентифікація. Інженерна графіка( геометричне креслення, складальні креслення)

Опис. Змістові модулі

Змістовий модуль 1. Геоматрическое креслення.

Тема 1. Основні правила оформлення креслень.

Тема 2. Сполучення. Лекальні криві

Тема 3. Види.

Тема 4. Розрізи. Перерізи.

Змістовий модуль 2. Складальні креслення.

Тема 5. З'єднання деталей.

Тема 6. Ескізи деталей. Робоче креслення деталі.

Тема 7. Складальне креслення.

Тема 8. Деталювання складального креслення.

А) Попередні умови. Знання з креслення, геометрія.

Цілі і завдання:

Цілі: Метою курсу інженерної графіки є вироблення знань і навичок, необхідних студентам для виконання і читання технічних креслень, виконання ескізів деталей, а також розуміння взаємодії складових частин і принципу дії зображених на кресленнях технічних виробів.

Завдання: вивчивши дисципліну, студент повинний: мати уяву про загальні принципи проектування і конструювання, ументь зображувати форми, що відповідають вимогам сучасного машинобудування; набути навичок по виконанню і читанню креслень.

Студент повинен знати:

·  Розміри стандартних форматів креслярських тестів.

·  Масштаби зображень і позначення масштабів на кресленнях.

·  Зображення і призначення ліній на кресленнях.

·  Правила виконання зображень : видів, розрізів і перерізів відповідно до вимог державного стандарту.

·  Правила зображення і позначення різьблення відповідно до вимог державних стандартів.

·  Правила зображення і позначення зварних швів відповідно до вимог державних стандартів.

·  Умовності і спрощення, які допускаються на машинобудівних кресленнях державними стандартами.

·  Правила нанесення розмірів на кресленнях відповідно до вимог державних стандартів.

·  Правила виконання складальних креслень, і креслень загального вигляду.

Студент повинен уміти?

·  Виконувати написи креслярським шрифтом.

·  Наносити розміри на зображеннях геометричних фігур і машинобудівних деталей відповідно до вимог геометричних стандартів.

·  Будувати сполучення відрізків прямих і дуг кіл.

·  Будувати види, розрізи і перерізи деталей відповідно до вимог державних стандартів.

·  Виконувати креслення роз'ємних і нероз'ємних з'єднань, у тому числі різьбових і зварних.

·  Виконувати ескізи деталей з натури і на їх основі - робочі креслення.

·  Виділяти із складального креслення і зображувати окремі нестандартні деталі.

·  Читати і виконувати креслення загального вигляду вузла або механізму.

Студент повинні опанувати навички:

·  Володіння креслярським інструментом при виконанні геометричних побудов і креслень.

·  Виконання написів креслярським шрифтом.

·  Виконання ескізів машинобудівних деталей.

·  Читання креслень загального вигляду.

Рівень В (бібліографія)

Література:

1.  Державні стандарти. Єдина система конструкторської документації. Загальні правила виконання креслень. - М, 1988.

2.  ГодІк Е. И. та ін. Технічне креслення. - 5-е видавництво. Вища школа, 1983-439с.

3.  Левицкий B. C. Машинобудівне креслення. - М: Высш. шк, 1988-351 с.

4.  Михайленко В. Е, Пономарев AM, Інженерна графіка - 3-е видавництво - До:Вища школа, 1990-ЗОЗс.

5.  Г. Н Попов, СЮ. Алексієв. Машинобудівне креслення: Довідник. - Л.: Машинобудування, 1987.-447с.

6.  20.Анурьев В. И. Довідник конструктора машинобудівника. М.: Машинобудування, в 3х т., 1979-1982.

Скачати Робоча навчальна програма Інженерна графіка - Робоча навчальна програма Інженерна графіка

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы