Методические материалы техническим темам

Робоча навчальна програма з дисципліни «ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА».

 

ВСТУП

Курс “Ландшафтна архітектура” є однією зі спеціальних дисциплін при навчанні студентів із спеціальності 6.090 103 – Садово-паркове господарство. Дисципліна складається з інформації про критерії оцінки естетичної привабливості території для створення садово-паркових об’єктів, принципи та методики розробки об’ємно-просторових рішень територій садово-паркових об’єктів, методи створення штучних привабливих ландшафтів на об’єктах озеленення. Вивчення дисципліни закладає основу для використання у садово-парковому господарстві країни прогресивних технологій проектування садово-паркових об’єктів різних масштабів та призначення на основі досягнень ландшафтного дизайну. Тому знання з цієї дисципліни є обов’язковим елементом кваліфікації інженера садово-паркового господарства.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань, уявлень та навиків стосовно оцінки естетичних якостей природних та антропогенних ландшафтів для використання можливостей ландшафтного дизайну.

Завдання викладання цієї дисципліни є підготувати спеціалістів за спеціальністю 6.130400. – “Садово-паркове господарство”. Основним завданням є впровадження в зелене будівництво прогресивних методів створення штучних та оптимізації існуючих об’єктів суспільного та приватного призначення на основі раціонального поєднання естетичних та екологічних принципів ландшафтного дизайну.

В результаті вивчення дисципліни “Ландшафтна архітектура” студенту необхідно :

Знати:

-  історію розвитку ландшафтної архітектури;

-  структуру ландшафтної архітектури;

-  закони ландшафтного дизайну;

-  типи ландшафтних об’єктів;

-  методи проектування об’єктів ландшафтного дизайну;

-  особливості створення штучних ландшафтів на об’єктах озеленення.

Вміти :

-  відображати деревно-чагарникові породи за допомогою ландшафтної графіки;

-  створювати ландшафтні композиції з рослин;

-  оцінювати естетичні якості ландшафтів та пейзажних ділянок;

-  проектувати рокарії;

-  проектувати малі сади за принципами ландшафтного дизайну.Скачати

 

Міждисциплінарні зв’язки.

Викладання цієї дисципліни будується на знаннях студентів з навчальних дисциплін «Історія садово-паркового мистецтва», «Ландшафтознавство», «Основи містобудування», «Озеленення населених пунктів».

Скачати Робоча навчальна програма Ландшафтна архітектура - Робоча навчальна програма Ландшафтна архітектура

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить