Методические материалы техническим темам

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНИЙ.

Робоча програма “Допуски, посадки і технічні вимірювання“

1. Мета і задачі дисципліни.

1.1.Мiсце і роль дисципліни в системі підготовки фахівців.

Дисципліна «Допуски і посадки і технічні вимірювання», складова основу взаємозамінності в машинобудуванні, є логічним завершенням вивчення циклу загальнотехнічних дисциплін (“Технічне креслення”, “Матеріалознавство і ТКМ”, “Теорія машин і механізмів”, “Механіка матеріалів і конструкцій”, “Технологія машинобудування”, “Деталі машин”). На основі системи стандартів ЕСДП вивчає питання забезпечення точності геометричних параметрів з'єднань виробів сільськогосподарського машинобудування. Курс ДПТІ є теоретичною основою при забезпеченні якості проектування, виробництва, експлуатації і ремонту сільськогосподарської техніки. В поєднанні із загальнотехнічними дисциплінами створює надійну основу для вивчення спеціальних дисциплін (“сільськогосподарські машини”, “Трактори і автомобілі”, “Технологія машинобудування”, “Технічний сервіс”, “Експлуатація МТП”, “Машини і устаткування тваринництва”, “Машини і устаткування для переробки с. х. продукції”, “САПР” і ін.).

Мета вивчення дисципліни - одержати теоретичні знання по основах взаємозамінності і технічних вимірювань, набути навичок використовування і дотримання вимог комплексу стандартів ЄСДП, оволодіти методиками розрахунку і вибору посадок типових з'єднань, метрологічного забезпечення при виробництві, експлуатації і ремонті сільськогосподарської техніки.

1.2. Задачі вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен набути навичок аналізу вхідних геометричних параметрів на функціональні показники виробу і його з'єднань, при цьому технiко-экономiчно обгрунтовувати призначення допусків і посадок. Кожний студент повинен навчитися оформляти креслення, технічну документацію відповідно вимогам стандартів. Набути навичок обов'язкового використовування стандартів при рішенні технічних задач, для виконання проектних розробок з високим рівнем уніфікації, відповідним рівнем надійності і довговічності.

Одержані знання по дисципліні ДПТІ повинні забезпечити створення методичної основи в подальшій підготовці студента з питань взаємозамінності і метрології при вивченні інших дисциплін і підвищення знань в практичній інженерній і науковій роботі.

1.3. Вимоги щодо знань і умінь, придбаних в результаті вивчення дисципліни.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні питання теорії взаємозамінності і основи технічних вимірювань;

- методики розрахунку і вибору посадок типових з'єднань;

- призначення норм правила точності геометричних параметрів;

- конструкції, характеристики і правила настройки засобів вимірювання;

уміти:

- досконало користуватися таблицями ЄСКД при виборі і призначенні точності геометричних параметрів;

- позначати норми точності на кресленнях;

- оформляти технічну документацію у відповідності вимогам стандартів ЄСКД, ЄСДП, ЄСТП;

- призначати і користуватися засобами вимірювання лінійних і кутових розмірів;

-  володіти методиками обробки результатів вимірювання, розмірного аналізу, визначення показників якості продукції машинобудування.

1.4. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни.

Математика - математичний аналіз, теорія вірогідності і математична статистика, теорія множин.

Фізика, механіка, коливання хвиль, електромагнітні явища, геометрична оптика, лінійні зміни тіла при температурних коливаннях.

Накреслювальна геометрія і інженерна графіка.

Теорія механізмів і машин, тертя в з'єднаннях, передачі.

Опір матеріалів - основи теорії напруженого і деформованого стану.

Матеріалознавство - теорія різання, методи обробки, конструкційні матеріали, їх якості.

1.5. Перелік дисциплін, вивченню яких винна передувати дисципліна.

“сільськогосподарські машини”, “Трактори і автомобілі”, “Технологія машинобудування”, “Машини і устаткування в тваринництві”, “Машини і устаткування для переробки і зберігання с. х. продукції”, “САПР” - допуски і посадки з'єднань всіх механізмів машин, уніфікація з'єднань, вузлів, машин, “Експлуатація машинно-тракторного парку”, “Технічний сервіс”, “Надійність і ремонт машин” - аналіз зношування з'єднань по призначених допусках, метрологічне забезпечення при діагностиці, дефекації.

Скачати Робоча навчальна програма Допуски, посадки і технічні вимірювання -  Робоча навчальна програма Допуски, посадки і технічні вимірювання

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить