Методические материалы техническим темам

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ  

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
імені  Михайла Туган-Барановського


КАФЕДРА    ПРИРОДНИЧО – ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор _____________ О.О. Шубін
“_____”____________ 2009 р.


РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліни « Прикладна механіка»
Галузь знань – 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської   
                                       продукції»
Напрям підготовки  6.091711 «Харчові технології та інженерія»
Спеціалізація – технологія харчування
Форма навчання - заочна
Курс-3 (скорочений термін підготовки)
Навчальний рік  2009-2010.


ДОНЕЦЬК – 2009

Скачать Robocha navchal'na programa Prikladna mehanіka

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить