Методические материалы техническим темам

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «ОСНОВИ АВТОМАТИКИ» для студентів спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електричних установок в АПК»

загальна кількість годин за робочим навчальним планом................................. 135

із них: аудиторні заняття........................ 84

самостійна робота................................... 51

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 15.04.2010 р.

Викладач________________ Л. Л.Кревсун

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією технічних дисциплін

Протокол № _______ від ___________________

Голова циклової комісії:

_________________________ О. В.Вільчевський

Скачать Robocha navchal'na programa Osnovi avtomatiki

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить