Методические материалы техническим темам

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ» для студентів спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електричних установок в АПК».

загальна кількість годин за робочим навчальним планом................................. 216

із них: аудиторні заняття...................... 138

самостійна робота................................... 78

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Науково-методичним центром аграрної освіти 22.06.2010 р.

Викладач________________ Л. Л.Кревсун

Програму розглянуто і схвалено

цикловою комісією технічних дисциплін

Протокол № _______ від ___________________

Голова циклової комісії:

_________________________ О. В.Вільчевський

Скачать Robocha navchal'na programa Avtomatizacіja tehnologіchnih procesіv і sistem avt

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить