Статистические данные

Державний комітет статистики України

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

РОСЛИННИЦТВО

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Сімферополь – 2008

Головне управління статистики

В Автономній Республіці Крим

Під редакцією О. І.Пітюренко

Відповідальний за випуск О. В.Нагнібеда

У збірнику наведено дані про валову продукцію рослинництва, площі, валовий збір, урожайність основних сільськогосподарських культур, плодів та винограду в Автономній Республіці Крим у динаміці з 1990 року, у тому числі за 2004-2007 роки – по категоріях господарств та у розрізі регіонів.

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища

–  АдресА: 95000, м. Сімферополь

Вул. УшинсЬкого, 6, каб.302

–  Телефон: (0652) 27-21-70, 25-64-72

–  Факс: 25-55-81

–  Электронна пошта: Krimstat@sf. ukrtel. net

–  Інтернет: CrimЕаStat.Sf.Ukrtel.Net

Розповсюдження статистичних видань

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим

Відділ зведених робіт та показників національних рахунків

Адреса: 95000, м. Сімферополь вул. Ушинського, 6, каб.103

Тел.(0652) 600-532

Факс (0652) 25-55-81

Вих. №03-8.1/229 від 30.05.08г.

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник “Рослинництво Автономної Республіки Крим” містить зведені дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень в цілому по республіці з 1990 по 2007 рік. У збірнику також надається інформація про площі, з яких зібрано урожай, валовий збір та урожайність основних сільськогосподарських культур по категоріях господарств у розрізі регіонів Криму.

Категорія “сільськогосподарські підприємства” включає дані по сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та господарювання, діяльність яких спрямована на виробництво товарної сільськогосподарської продукції, а саме: господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, підсобні та інші недержавні сільськогосподарські підприємства; державні сільськогосподарські підприємства; приватні (приватно-орендні) сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства. Наведена інформація базується на даних статистичної звітності за формою №29-сг “Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур”.

Категорія “господарства населення” включає особисті селянські господарства та господарства громадян-орендарів та містить дані про виробництво продукції рослинництва на землях, які використовуються населенням для ведення селянського господарства та товарного виробництва.

До категорії “Спецоблік” відносяться підсобні господарства Міністерства оборони.

У таблицях збірника з 1990 року показується фактично зібрана площа з урахуванням післяжнивних та міжрядних посівів. Площі всіх сільськогосподарських культур наведено в гектарах (овочі – в гектарах з одним десятковим знаком).

Валовий збір Зернових культур і соняшнику розраховано у вазі після доробки, овочевих культур – включаючи продукцію закритого грунту.

Урожайність сільськогосподарських культур розраховано на 1 гектар зібраної площі; зернових культур і соняшнику – у вазі після доробки.

По овочевих культурах наведені дані по відкритому та закритому грунту, крім посівних площ, по яких дані наведені тільки по відкритому грунту.

Збірник містить дані про загальну площу плодоягідних та виноградних насаджень, площі насаджень в плодоносному віці, валові збори продукції з площі у плодоносному віці і молодих насаджень, урожайність. Урожайність плодоягідних насаджень та винограду розраховано на 1 гектар площі у плодоносному віці, враховуючи валовий збір з загальної площі.

Відділ статистики сільського господарства

та навколишнього середовища

СКОРОЧЕННЯ

Грн. – гривня

Млн.– мільйон

Р. – рік

Кг – кілограм

Тис. – тисяча

Ц – центнер

Т – тонна

Га – гектар

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (-) - явищ не було

Нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені

використаними у таблиці розрядами

ЗМІСТ

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ.. 7

1.1. Валова продукція рослинництва. 8

1.2. Індекси валової продукції рослинництва. 8

1.3. Виробництво продукції рослинництва на одну особу. 8

1.4. Структура валової продукції рослинництва у порівнянних цінах 2005 року. 9

1.5. Валова продукція рослинництва за основними групами виробників у порівнянних цінах 2005 року. 9

1.6. Посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств. 10

1.7. Структура посівних площ основних видів сільськогосподарських культур. 11

1.8. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур у 2007 році по категоріях господарств. 11

1.9. Площа, з якої зібрано урожай сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств. 12

1.10. Виробництво сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств. 13

1.11. Динаміка виробництва і урожайності картоплі та овочевих культур. 14

1.12. Динаміка виробництва і урожайності плодоягідних культур та винограду. 15

1.13. Урожайність основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств. 16

1.14. Посівна площа зернових культур в усіх категоріях господарств. 17

1.15. Площа, з якої зібрано урожай зернових культур в усіх категоріях господарств. 18

1.16. Виробництво зернових культур в усіх категоріях господарств. 19

1.17. Структура виробництва зернових і зернобобових культур у 2007 р. 20

1.18. Урожайність зернових культур в усіх категоріях господарств. 21

1.19. Динаміка виробництва і урожайності зернових і зернобобових культур. 22

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ.. 23

2.1. Площа, з якої зібрано зернові і зернобобові культури. 24

2.2. Виробництво зернових і зернобобових культур. 25

2.3. Урожайність зернових і зернобобових культур. 26

2.4. Площа, з якої зібрано пшеницю озиму. 27

2.5. Виробництво пшениці озимої 28

2.6. Урожайність пшениці озимої 29

2.7. Площа, з якої зібрано ячмінь озимий. 30

2.8. Виробництво ячменю озимого. 31

2.9. Урожайність ячменю озимого. 32

2.10. Площа, з якої зібрано кукурудзу на зерно. 33

2.11. Виробництво кукурудзи на зерно. 34

2.12. Урожайність кукурудзи на зерно. 35

2.13. Площа, з якої зібрано рис. 36

2.14. Виробництво рису. 37

2.15. Урожайність рису. 38

2.16. Площа, з якої зібрано соняшник на зерно. 39

2.17. Виробництво соняшнику на зерно. 40

2.18. Урожайність соняшнику на зерно. 41

2.19. Площа, з якої зібрано сою.. 42

2.20. Виробництво сої 43

2.21. Урожайність сої 44

2.22. Площа, з якої зібрано картоплю.. 45

2.23. Виробництво картоплі 46

2.24. Урожайність картоплі 47

2.25. Площа, з якої зібрано овочі відкритого та закритого ґрунту. 48

2.26. Виробництво овочів відкритого та закритого ґрунту. 49

2.27. Урожайність овочів відкритого та закритого ґрунту. 50

2.28. Площа, з якої зібрано овочі відкритого ґрунту. 51

2.29. Виробництво овочів відкритого ґрунту. 52

2.30. Урожайність овочів відкритого ґрунту. 53

2.31. Площа, з якої зібрано овочі закритого ґрунту. 54

2.32. Виробництво овочів закритого ґрунту. 55

2.33. Урожайність овочів закритого ґрунту. 56

2.34. Площа, з якої зібрано продовольчі баштанні культури. 57

2.35. Виробництво продовольчих баштанних культур. 58

2.36. Урожайність продовольчих баштанних культур. 59

2.37. Площа, з якої зібрано кормові коренеплоди (включаючи цукрові буряки на годівлю худоби) 60

2.38. Виробництво кормових коренеплодів (включаючи цукрові буряки на годівлю худоби) 61

2.39. Урожайність кормових коренеплодів (включаючи цукрові буряки на годівлю худоби) 62

2.40. Площа, з якої зібрано кукурудзу на силос, зелений корм.. 63

2.41. Виробництво кукурудзи на силос, зелений корм.. 64

2.42. Урожайність кукурудзи на силос, зелений корм.. 65

2.43. Площа, з якої зібрано однорічні трави на сіно. 66

2.44. Виробництво однорічних трав на сіно. 67

2.45. Урожайність однорічних трав на сіно. 68

2.46. Площа, з якої зібрано однорічні трави на зелений корм.. 69

2.47. Виробництво однорічних трав на зелений корм.. 70

2.48. Урожайність однорічних трав на зелений корм.. 71

2.49. Площа, з якої зібрано багаторічні трави посіву минулих років на сіно. 72

2.50. Виробництво багаторічних трав посіву минулих років на сіно. 73

2.51. Урожайність багаторічних трав посіву минулих років на сіно. 74

2.52. Площа, з якої зібрано багаторічні трави посіву минулих років на зелений корм.. 75

2.53. Виробництво багаторічних трав посіву минулих років на зелений корм.. 76

2.54. Урожайність багаторічних трав посіву минулих років на зелений корм.. 77

2.55. Площа плодоягідних насаджень (включаючи цитрусові) – всього. 78

2.56. Площа плодоягідних насадженнь (включаючи цитрусові) у плодоносному віці 79

2.57. Виробництво плодоягідних культур (включаючи цитрусові) 80

2.58. Урожайність плодоягідних культур (включаючи цитрусові) 81

2.59. Площа виноградників – всього. 82

2.60. Площа виноградників у плодоносному віці 83

2.61. Виробництво винограду. 84

2.62. Урожайність винограду. 85

2.63. Питома вага та місце регіонів у виробництві основних сільськогосподарських культур у 2007 році 86

Скачать Статистичний збірник Рослинництво Автономної Республіки Крим 2007.doc

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить