Разное

ЗРАЗОК

Загальний книжковий фонд на 1 січня 2010 року становить _______ примірників, понад _______ назв книг, журналів та іншої друкованої продукції

За 2009 рік було придбано літератури - на суму ________ грн. у т. ч. _______- прим. Книг на суму _______грн. , ________ примірників періодики (151 назв) - на суму - __________грн.

Бібліотекою користується _______ читачів. Відвідало бібліотеку ________ користувачів, видано документів ________ прим.

Про ефективність роботи свідчать відносні показники за рік:

Читаність -______, книгозабезпеченність – _____, обертаність – ______.

Кількість читальних залів -___, у гуртожитках ____.

Кількість місць у читальних залах - _______, у гуртожитках______.

Бібліотекою проведено заходів_______, днів інформації – _____, тощо.

У бібліотеці встановлено _____ комп’ютерів, підключено до мережі Інтернет____, ___ принтери, ____ сканер, ____ ксерокс.

Наявність автоматизованої інформаційної системи _______.

Основні показники наведені у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Статистичні показники діяльності бібліотеки

За 2009 рік та плану на 2010 рік.

№ п/п

Найменування показників

Одиниця обліку

План на

2009 рік

Звіт за

2009 рік

План на

2010 рік

1.

Обслуговування користувачів

       

1.1

Кількість зареєстрованих користувачів

       
 

Із них: - науковці, викладачі

       
 

- спеціалісти

       
 

- студенти

       
 

- інші

       
 

Абонентів МБА

       

1.2

Кількість обслужених користувачів

       

1.3

Кількість відвідувань

       

1.4

Кількість виданих документів

       

1.5

Читаність

       

1.6

Книгозабезпеченість

       

1.7

Обертаність

       

1.8

Навантаження на одного бібліотекаря:

       
 

*користувачі

       
 

*відвідування

       
 

*книговидача

       

 

2.

Інформаційно-масові заходи

       

2.1

Загальна кількість інформаційно-масових заходів

       
 

·  виставки, перегляди літератури

       
 

·  дні інформації, дні науки, дні кафедри, дні спеціаліста, дні аспіранта.

·  інші масові заходи на допомогу навчально-виховному процесу(конференції, прем’єри,)

       

3.

Наукова інформаційно-бібліографічна діяльність

       

3.1

Обслуговування в режимі „запит-відповідь” (кількість бібліографічних довідок і консультацій) в т. ч. за допомогою телекомунікацій

       

3.2

Науково-бібліографічні посібники:

       
 

*науково-допоміжні(ретроспективні, тематичні, поточні, бібліографічні) бібліографічні покажчики

*бібліографічні списки літератури(інформаційні, тематичні, рекомендаційні)

       

3.3

Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній культурі користувачів

       
 

Проведення занять з використання традиційних інформаційних та електронних ресурсів

       

Індивідуальні та групові консультації з бібліографічного розшуку документів та методики оформлення списків використаної літератури

       

3.4

Інформацій про бібліотеку в установах та засобах масової інформації(преса, телебачення, радіо)

       

 

4.

Формування фонду

       

4.1

Надходження документів-всього

       
 

* із них: книги(всього)

       

У т. ч. іноземні

       

*періодичні видання(всього)

У т. ч. іноземні

       

*нормативні виробничі документи(ДОСТИ, каталоги,…)

*інші документи

       

4.2

Вибуло документів: - з основного фонду

       

 

 

-з обмінного фонду

       

 

4.3

Загальний фонд на 1.01.2009 року

       

 

 

*книги(всього)

       

 

 

* у т. ч. іноземні

       

 

 

*нормативні виробничі документи, ДОСТИ, каталоги…

       

 

 

*періодичні видання(всього)

       

 

 

*у т. ч. іноземні

       

 

 

*документи на мікро носіях

       

 

4.4

Структура фонду

       

 

 

*основний(всього)

       

 

 

*у т. ч. - цінні, рідкісні видання

       

 

 

*обмінний (всього)

       

 

 

*підручники(для бібліотек ВНЗ)

       

 

4.5

Електронні ресурси, забезпечення доступу

       

 

*к-сть баз даних

       

 

Об’єм власних баз даних(всього одиниць записів)

       

 

Об’єм електронного каталогу(одиниць записів)

       

 

Інтернет для користувачів

       

 

Програмне забезпечення

       

 

5.

Науково-методична, науково-дослідна та видавнича діяльність бібліотек

       

 

5.1

Організація семінарів, конференцій та ін.

       

 

5.2.

Проведення практикумів, стажувань

       

 

5.3.

Кількість методичних консультацій

       

 

5.4.

Розробка методичних матеріалів

       

 

5.5.

Відвідування бібліотек з метою надання методичної та практичної допомоги

       

 

5.6.

Кількість тем наукових досліджень (загальна)

       

 

5.7.

Теми наук. досліджень, що мають № держ. реєстрації

       

 

6.

Матеріально-технічна база

       

 

6.1

Загальна площа в т. ч.

       

 

6.2

Для зберігання фондів

       

 

6.3

Загальна кількість читальних залів та місць

       

 

6.4

Кількість комп’ютерів (вказати типи)

       

 

6.5

Кількість сканерів

       

 

6.6

Кількість апаратів для копіювання

       

 

6.7

Наявність виходу в Ethernet (локальну мережу)

       

 

6.8

Наявність виходу в Internet

       

 

7.

Робота з кадрами

       

 

7.1

Загальна кількість бібліотечних працівників

*із них: бібліотечних працівників

*наукових співробітників бібліотеки

У т. ч. у штаті інших підрозділів

       

 

7.2

Склад за освітою :

       

 

 

- повна вища фахова

       

 

 

- повна вища не фахова

       

 

 

- неповна вища фахова

       

 

 

- неповна вища не фахова

       

 

 

- повна загальна середня

       

 

7.3.

Склад за стажем

       

 

 

- до 5 років

       

 

 

- від 5 до 10 років

       

 

 

- понад 10 років

       

 

7.4

Наявність наукового ступеня, почесного звання тощо

       

 

7.5

Навчання в аспірантурі, докторантурі

       

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить