Разное

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг ПФ НУБіП України «КАТУ» зі спеціальності 8.050104 «Фінанси»

1. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях зі спеціальності 8.050104 «Фінанси»

Кадровий, особливо кадрово-управлінський фактор організації виробництва завжди був провідним, вирішальним, визначальним для розвитку економіки. Його значення істотно зростає на перехідних періодах соціально-економічного розвитку й тим більше в кризових ситуаціях, коли потрібно освоювати нові підходи до організації управління й виробництва, які б відповідали умовам не тільки сьогодення, але й майбутнього України.

Тому надзвичайно важливим є вирішення проблеми формування й підвищення ефективності використання кадрово-управлінського складу агроформуровань, від яких залежить поступальний розвиток виробництва.

В умовах фінансової кризи й циклічності її повторення дуже важливо в складі апарата управління мати фахівців фінансистів, що володіють системою знань, які необхідні для розробки й проведення в життя антикризових заходів, що знають у досконалості систему фінансово-кредитних відносин, податкову систему. Потреба в підготовці таких фахівців для сільської місцевості АР Крим визначається двома міністерствами: міністерством АПК і міністерством фінансів.

Міністерство АПК АРК визначає кількісний і якісний склад апарата державних службовців республіканського й районного управлінь сільського господарства, впливає на товаровиробників, активізує розвиток виробництва. Через органи республіканського й районного управлінь сільським господарством реалізується аграрна й фінансова політика, реформи й нововведення.

Кожний адміністративний район являє собою сукупність сільськогосподарських формувань (сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства й господарства населення), що переробляють підприємств і підприємств водогосподарчих, ремонтно-транспортних, постачальницьких організацій, агрохімічного обслуговування й інших, без яких неможлива продуктивна робота всіх. Розглянемо стан кадрово-управлінського забезпечення АПК (табл.1).

Таблиця 1

Характеристика кадрового забезпечення Агропромислового комплексу АР Крим, 1995-2007 гг.

Показники

Роки

1995

2000

2002

2003

3004

2005

2006

2007

Усього керівників, спеціалістів, чіл

19923

15020

13787

11882

10226

9513

8755

8640

У тому числі на посадах фінансистів

442

512

484

475

450

451

461

461

Апарат міністерства АПК
у т. ч. фінансисти

60

6

55

5

54

6

56

6

54

5

68

5

67

5

67

6

Районні керування

у т. ч. фінансисти

167

30

125

25

137

26

138

30

138

30

136
30

133

30

133

30

Інші район. організації

у т. ч. фінансисти

819

61

467

57

675

58

966

65

375

48

325

48

341

49

342

49

Сільськогосподарські формування

у т. ч. фінансисти

16443

230

12918


320

11823

322

10025

323

9171

326

8455

327

7468

325

7234

325

Переробні галузі

у т. год фінансисти

1444

115

969

105

629
72

443

51

272

41

289

41

662
51

640

51

Обслуговуючі галузі

999

486

469

254

216

240

84

84

Розробка за матеріалами Міністерства АПК АРК

З таблиці можна зробити наступні висновки: загальне число керівників і фахівців АПК АР Крим зменшилося в 2,28 рази, але число фахівців, що займають, посади фінансистів зросло на 4,3 %; апарат управління Міністерства АПК виріс на 11,6 %; число фахівців сільськогосподарських формувань і переробних підприємств зменшилося в 2,2 рази, але фінансистів стало менше на 24,4 %; дуже сильно зменшилося число фахівців в обслуговуючих галузях - практично вони перестали функціонувати; управління сільського господарства районів скоротилися чисельно на 20 %. У такий спосіб потреба в щорічній заміні посад фінансистів, виходячи з 5% тих які переходять на пенсію, становить 23 чоловік.

Однієї з функцій Міністерства фінансів АР Крим є управління фінансами агропромислового комплексу. Цю функцію реалізує відділ АПК (10 чоловік), а також через районні фінансові управління, у яких працює 225 фінансистів, що обслуговують сільські райони, більша частина яких не має вищої фінансової освіти. Середня щорічна потреба заміни фінансистів апарата Міністерства фінансів і районних фінансових управлінь на ринку праці становить 10 чоловік.

Найближчим часом буде відкритий підвідомчий Міністерству фінансів Державний земельний банк, з функціями іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, нарахування штрафних санкцій за шкоду ґрунтовій родючості землі або екологічних наслідків через неправильне використання землі. Ці функції кваліфіковано можуть виконувати тільки фінансисти, що знають особливості сільського господарства. Загальна потреба фінансистів для Державного земельного банку і його відділень в 14 районах становить 187 чоловік.

Детальний аналіз оголошень в Інтернеті, а також у Державному бюро по працевлаштуванню приводить до висновку, що щорічна потреба у фінансистах для страхових компаній, сільськогосподарських бірж, різних фірм, що обслуговують аграрно-промисловий комплекс АР Крим, становить 25-30 чоловік.

Таким чином, щорічна потреба у фінансистах аграрного профілю становить 68-70 чоловік, не беручи до уваги проектованого Державного земельного банку, і потреби в забезпеченні банківського сектора.

Підготовку по різних освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціальності «Фінанси» у Криму ведуть 6 державних і 5 приватних вузів, у тому числі ліцензію на підготовку бакалаврів по «Фінансам» мають 5 державних і 3 приватних вузи (загальний ліцензований обсяг досягає 300 місць), на підготовку фахівців - 5 державних і 5 приватних (загальний обсяг - більше 1500 місць), магістрів готовлять лише в одному державному вузі й в 4 приватних (загальний обсяг - трохи більше 200 місць). Однак, у жодному з перерахованих вузів підготовка не пов'язана з вивченням специфіки діяльності агроформувань і управління ними.

Таким чином, підготовка студентів за фахом «Фінанси» є необхідною для забезпечення конкурентоспроможності агроформувань регіону, ефективного управління фінансовими потоками в них.

 

2. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності 7.050104 «Фінанси»

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет” веде свою історію від Таврійського університету, в якому з 1918 року на агрономічному факультеті проводилась підготовка спеціалістів сільського господарства вищої кваліфікації. У 1936 році змінено назву на Кримський сільськогосподарський інститут. Згідно з Постановою Кабміну України № 313 від 7.04.1997р. він реорганізований у Кримський державний аграрний університет. Розпорядженням Кабміну України № 179-Р від 31.03.2003 р. реорганізований у Кримський державний агротехнологічний університет. Розпорядженням № 517 р від 28 липня 2004 р. на базі Кримського державного агротехнологічного університету було створено Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету (ПФ “КАТУ” НАУ), Наказом № 827 від 15.12.2008 ПФ «КАТУ» НАУ реорганізовано у Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористання «Кримський агротехнологічний університет». У березні 2009 р. Правові основи діяльності філіалу, як навчального закладу державної форми власності, забезпечують такі нормативні документи:

- Положення про Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористання «Кримський агротехнологічний університет»від 01.12.2004 р.;

- Довідка №15677 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- Ліцензія та сертифікат на здійснення освітньої діяльності зі спеціальностей.

З метою забезпечення ступеневої освіти та практичної підготовки майбутніх фахівців південного регіону України на базі філіалу за наказом Мінсільгосппроду України № 255/131 від 01. 09. 1994 р. створено навчально-науково-виробничий комплекс, до якого входять 10 навчальних закладів I-II рівнів акредитації Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим; 24 науково-дослідні установи та 4 виробничі підприємства. З установами та навчальними закладами навчально-науково-виробничого комплексу укладені договори на спільну діяльність з підготовки фахівців аграрного сектору економіки.

У 1995 році навчальному закладу надано IV рівень акредитації (рішення МАК від 19.10.1995 р., протокол № 20; наказ Міносвіти України № 310 від 11.11.1995 року). У 2001 році навчальний заклад пройшов державну атестацію.

Навчальний заклад веде підготовку спеціалістів економічного та агротехнологічного профілю, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів сільського господарства, організує проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, координує діяльність організацій, установ, підприємств та інших структур із питань наукових досліджень, навчальної роботи та виробничої діяльності в системі АПК Криму.

Контингент студентів філіалу формується за рахунок мешканців Автономної Республіки Крим, а також південних районів Запорізької, Донецької, Херсонської і Дніпропетровської областей з територією понад 141 тис. кв. км, яка включає 11,3 млн. га сільськогосподарських угідь і 8,4 млн. га ріллі.

В своїй діяльності Південний філіал керується документами державних органів управління, які регламентують організацію та зміст навчального процесу, Положенням про організацію навчального. На їх основі розроблені документи детальної регламентації організаційної, наукової та навчально-методичної роботи кафедр.

В Південному філіалі НУБіП України “Кримський агротехнологічний університет” підготовка фахівців здійснюється з 8 напрямів підготовки за 16 спеціальностями. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, обсяги плану прийому встановлені у відповідності зі структурою і станом ринку праці у південному регіоні України. Про це свідчить той факт, що більшість студентів навчається за замовленням підприємств на підставі укладених договорів на цільову підготовку між навчальним закладом, підприємством та студентом.

Серед випускників ВНЗ 25 академіків, понад 500 докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, 9 Героїв Соціалістичної Праці. У продовж 91 року свого існування ВНЗ підготував більше 40 тисяч фахівців вищої кваліфікації для областей півдня України і Автономної Республіки Крим і 500 спеціалістів з науковими ступенями магістра наук для 43 країн світу, більше 18 тисяч керівників і фахівців сільського господарства підвищили кваліфікацію.

Організаційна структура ПФ НУБіП України “КАТУ” складається з 8 факультетів на яких проводиться навчання за денною та заочною формами, факультету підвищення кваліфікації, підготовчого відділення. В організації освітньої діяльності філіал враховує стан та напрями економічного розвитку регіону, кадрові потреби ринку праці, поступово зменшуючи обсяги підготовки з традиційних спеціальностей та відкриваючи нові напрями підготовки.

В навчальному закладі запроваджена ступенева підготовка фахівців.

Головними завданнями вищого навчального закладу є:

-  провадження освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців агротехнологічного, технологічного і економічного напрямків, відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

-  провадження наукової, науково-технічної, творчої, мистецької та спортивної діяльності в регіоні, як основи підготовки майбутніх фахівців;

-  забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод про підготовку фахівців з вищою освітою;

-  здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестації;

-  інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості, та сприяння працевлаштуванню випускників;

-  провадження культурно-просвітницької діяльності, підвищення освітньо-культурного рівня населення регіону;

-  проведення підвищення кваліфікації фахівців сільськогосподарського виробництва зони діяльності навчального закладу.

Основними принципами управління ПФ НУБіП України “КАТУ” є:

-  розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, органів управління вищою освітою, керівництва філіалу і його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

-  реалізація прав власника на використання свого майна;

-  незалежність освітньої діяльності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Таблиця 1. Загальна характеристика Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет»

№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

1990

 

- молодший спеціаліст

-

- бакалавр

1045

- спеціаліст

720

- магістр

225

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

5355

у т. ч. за формами навчання:

 

- денна

3192

- вечірня

-

- заочна

2163

3.

Кількість навчальних груп

228

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

16

у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

- молодшого спеціаліста

-

- бакалавра

16

- спеціаліста

14

- магістра

9

5.

Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), разом:

40

З них випускових:

26

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

8

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

119945/65886

З них:

 

- власні:

119945/65886

- орендовані:

-

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

-

9.

Інше

-

3. Наявні і потенційні можливості навчального закладу проводити підготовку фахівців

Матеріально-технічна база і перспективи її розвитку.

В нинішній час навчальний заклад володіє двома навчально-лабораторними корпусами, павільйоном механізації, палацом студентів, студентською їдальнею, шістьма гуртожитками, майстернями і іншими необхідними службами побуту.

Загальна площа будівель і споруд складає 119945 кв. м, в т. ч. гуртожитки займають 24134 кв. м з жилою площею – 13603 кв. м. На 1.10.2006 р. площа лекційних аудиторій, лабораторних приміщень, навчальних полігонів складає 65887 кв. м, а середня їхня площа на 1 студента відповідає потрібним вимогам (таблиця 2).

Кафедри і лабораторії філіалу оснащені необхідним обладнанням і приладами в відповідності з типовим переліком. Сім потокових лекційних аудиторій оснащені комплексами АПА-3, АПА-4 і проекційними апаратами. У філіалі функціонує навчальний телецентр на 19 програм. У навчальних аудиторіях встановлено понад 100 телеприймачів, в фільмотеці ВНЗ є 469 навчальних фільмів.

Значне місце у філіалі займає комп’ютеризація навчального процесу і науково-дослідної роботи. В ВНЗ працює 12 комп’ютерних класів, які укомплектовані 150 сучасними ПЕОМ. Крім того, кабінети курсового та дипломного проектування укомплектовані 73-а комп’ютерами старшого покоління. 80 відсотків кафедр використовують комп’ютерну техніку. Середній дисплейний час складає 229 годин на студента за період його навчання. В поточному навчальному році планується облаштування додатково двох комп’ютерних класів. ВНЗ має доступ в світову мережу Інтернет. Для навчання студентів, контролю знань та атестації використовуються розроблені у філіалі комп‘ютерні програми, а також такі, що придбані в інших навчальних та наукових закладах.

Таблиця 2 - Матеріально-технічна база ПФ НУБіП України “КАТУ”

п/п

Показники

Кількісні

параметри

 

Загальна площа будівель і споруд університету всього кв. м

в т. ч. навчально - лабораторних приміщень

у тому числі навчальна

навчально-допоміжна

гуртожитків

119945

65887

45546

19141

24134

 

Площа приміщень, які орендуються, кв. м

 

Площа приміщень, які здаються в оренду, кв. м

 

Балансова вартість встановленого обладнання в розрахунку на 1 студента денної форми навчання, тис. грн..

1,7

 

Кількість комп‘ютерних класів в університеті

12

 

Кількість персональних ЕОМ – всього, в т. ч. – сучасних

223/150

 

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одиницю ПЕОМ

11,9

 

Загальний фонд бібліотеки – всього (тис. том,), в т. ч.:

Навчальної

Наукової

Художньої

541,9

266,8

242,5

32,5

 

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

100,2

 

Середня кількість томів наукової літератури, яка припадає на одного науково-педагогічного працівника, докторанта і аспіранта

563

 

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце у читальних залах

5

 

Потужність поліграфічної бази (тис. арк.)

200

У філіалі створені необхідні умови для ефективної роботи викладачів і лаборантського складу. Так, всі кафедри мають службові кабінети для завідуючих кафедрами, викладацькі кабінети і приміщення для обслуговуючого персоналу. Всі приміщення для науково-викладацького складу мають необхідні меблі, а також міський телефонний зв‘язок. В приміщеннях забезпечений нормальний температурний режим.

Філіал має наукову бібліотеку, книжковий фонд якої складає 541,9 тисяч примірників і 5 читальних залів. Бібліотека постійно поновлюється навчальною і науковою літературою, періодичними виданнями. Середня кількість навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання, складає більше 100 примірників. На одне місце в читальних залах припадає – 5 студентів.

Філіал має достатньо розвинену соціальну інфраструктуру, яка забезпечує плідну працю, навчання та відпочинок науково-педагогічного складу та студентів (таблиця 3).

Таблиця 3 – Соціальна інфраструктура ПФ НУБіП України «КАТУ» для забезпечення освітньої діяльності

п\п

Показники

Кількісні

параметри

1

Загальна площа гуртожитків, кв. м.

в т. ч. житлова

24134

13603

2

Загальна кількість місць за нормативами у гуртожитках

1668

3

Кількість іногородніх студентів, які проживають у гуртожитках, %

74

4

Кількість студентів, яка припадає на одне посадкове місце, чол.

- у їдальнях, буфетах

4,5

5

Кількість спортивних залів

5

6

Кількість спортивних споруд

стадіони

баскетбольні майданчики

волейбольні майданчики

1

2

3

7

Кількість будинків культури, актових залів, всього:

У них місць

2

900

Кадровий склад.

З 1984 року навчальний заклад очолює ректор Мельников Михайло Михайлович, 1937 року народження, освіта вища.

В 1959 році закінчив Кримський сільськогосподарський інститут імені М. І. Калініна за спеціальністю агрономія і одержав кваліфікацію вченого агронома. В 1967 році захистив кандидатську дисертацію і отримав ступінь кандидата сільськогосподарських наук; в 1968 році отримав вчене звання доцента. Професор, академік академії технологічних наук України.

Навчальний процес забезпечують 324 викладача, з яких 67,6 % мають відповідні вченні звання та ступені, в тому числі 41 або 12,7% доктори наук і професори, 178 – кандидати наук і доценти (54,9%), 264 науково-педагогічних працівників або 81,5 % працюють у філіалі на постійній основі (таблиця 1).

Серед них – 24 Заслужених діяча науки і техніки, працівників освіти; 23 академіки і члени-кореспонденти різних академій наук. За останні три роки науково-педагогічними працівниками філіалу захищені 4 докторські та 32 кандидатські дисертації, отримано 12 авторських свідоцтв і патентів, видано 9 монографій, 23 підручники, 31 навчальний посібник, 294 методичні розробки, опубліковано біля 700 статей у наукових виданнях.

В навчальному закладі функціонує магістратура з 9-ти, аспірантура з 20 та докторантура з 3-х спеціальностей; працюють 3 спеціалізовані вчені ради по присвоєнню вченого ступеня кандидата наук зі спеціальностей економіка та управління підприємством (сільське господарство), механізація сільського господарства і АПК та спецрада з захисту докторських і кандидатських дисертацій з селекції, насінництва та технології переробки продукції рослинництва. Це дозволяє постійно вести роботу по підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які входять в ННВК при ПФ НУБіП України “КАТУ”.

У 2005 році навчальний заклад пройшов акредитацію спеціальності “Механізація сільського господарства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”. В даний час у підготовці фахівців спеціальності 8.091902 - “Механізація сільського господарства” за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями задіяні викладачі 5 кафедр філіалу (таблиця 4). Вони активно займаються розробкою навчальної і методичної літератури для спеціальності що акредитується.

Таблиця 4 – Склад кафедр і характеристика професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності 8.091902 – „Механізація сільського господарства” ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”

 

Haзвa

кaфeдpи

(пpeдмeтнoi кoмiciї)

Пpoфecopcькo-виклaдa

цький cклaд, ociб

3 ниx прaцюють

Ha пocтiйнiй ocнoвi

Cyмicники

Paзoм,

ociб,%

У тoмv чиcлi

У тoмy чиcлi

Дoк-тopи нayк, пpoфe-copи,

ociб,%

Kaнд. нayк, дoцeнти,

ociб, %

Бeз нay-кoвиx cтyпeнiв i вчeниx звaнь, ociб,%

Pa-зoм,

ociб,%

Дoк-тopи нayк,

пpoфecopи,

ociб, %

Kaнд. нayк, дo-цeн-ти,

ociб, %

1.

Механізації, енергетики та технічного сервісу (випускаюча)

10/100

9/90

2/20

5/50

2/20

1/10

-

1/10

2.

Сільськогосподарської техніки (випускаюча)

10/100

10/100

2/20

5/50

3/30

-

-

-

3.

Інженерної механіки

8/100

7/87,5

1/12,5

4/50

2/25

1/12,5

1/12,5

-

4.

Фізики і математики

7/100

7/100

-

3/42,9

4/57,1

-

-

-

5.

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

7/100

6/85,7

2/28,6

2/28,6

2/28,6

1/14,3

-

1/14,3

 

Paзoм

42/100*

39/92,9

7/16,7

19/45,2

13/31

3/7,1

1/ 2,4

2/4,8

* - п'ять осіб на умовах внутрішнього сумісництва

Навчально – методичне забезпечення.

У філіалі для 16 спеціальностей, з яких ведеться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, 13-х спеціальностей – за рівнем спеціаліст і 9 спеціальностей – за рівнем магістр (ліцензія АВ №048910) є затверджені Міністерством освіти та науки України освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, типові та робочі навчальні плани.

Професорсько-викладацьким складом навчального закладу розроблені учбово-методичні комплекси дисциплін, до яких включені робочі навчальні програми дисциплін, програми предметних, навчальних і виробничої практик, методичні вказівки для проведення практичних занять, методичні вказівки для написання курсових робіт, дипломних робіт, вказівки щодо виконання випускної магістерської роботи (для ОКР “магістр”), методичне забезпечення самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань і вмінь студентів. Названий учбово-методичний комплекс дисциплін щорічно розглядається на засіданнях кафедр, методичних комісіях факультетів і філіалу і при необхідності доопрацьовується та затверджується для використання в тому чи іншому навчальному році. З кожної навчальної дисципліни, незалежно від рівня акредитації, розроблені пакети комплексних контрольних робіт за якими щорічно проводиться самоаналіз залишкових знань студентів. Щорічно професорсько-викладацьким складом навчального закладу видаються підручники, навчальні посібники та методичні розробки.

ПФ НУБіП України “КАТУ” має солідний науково-методичний потенціал, завдяки якому є спроможність готувати висококваліфікованих спеціалістів. За останні роки у філіалі були захищені дисертації з питань механізації сільського господарства. Опубліковані монографії і учбово-методичні розробки та ін.

4. Підстави для надання ліцензії та гарантії виконання ліцензійних умов

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет” являється єдиним центром аграрної освіти в Автономній Республіці Крим та південному регіоні України. Стан кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в університеті відповідають вимогам щодо підготовки фахівців для агропромислового комплексу II-IV рівнів акредитації і забезпечують державну гарантію якості освіти.

На обліково-фінансовому факультеті ведеться підготовка фахівців зі спеціальності 6.050100 - "Фінанси". За час функціонування факультету підготовлено більше ніж 280 по денній та заочній формах навчання. Починаючи з 2001 року підготовлено більше ніж 182 бакалавра з фінансів. Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 7.050104 «спеціаліст» розпочато з 2006 року, за цей період підготовлено102 спеціаліста. Перехід АПК до ринкових форм господарювання пов'язаний зі структурною перебудовою цієї галузі народного господарства. У першу чергу цей процес проявляється в зміні форми власності, що посилює розвиток товарно-грошових і кредитних відносин, як основних засобів економічного взаємозв'язку відособлених товаровиробників.

Фінанси в системі економічних відносин завжди займали важливе місце, але в сучасних умовах їм належить роль головного економічного інструменту втручання в процеси розширеного відтворення.

Зона діяльності Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" характеризується великою кількістю сільськогосподарських підприємств, а також розширеною мережею державних організацій (податкових інспекцій, фінансово-контрольних управлінь, казначейств, страхових організацій). У сільському господарстві йде поступовий процес реформування та реструктуризації, тому потреба у спеціалістах фінансового напрямку буде збільшуватись. Крім того, для фермерських господарств і невеликих сільськогосподарських кооперативів потрібні фахівці-консультанти з питань фінансів.

На базі навчального закладу наказом Мінсільхозпроду України № 255/131 від 1.09.94р. створений навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входить 24 науково-дослідні установи, навчальні заклади та виробничі підприємства. В структурі університету функціонують навчальні заклади першого та другого рівнів акредитації: Кримський агропромисловий коледж, Бахчисарайський технікум, Прибрежненський коледж, Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства, в яких ведеться підготовка молодших спеціалістів і бакалаврів за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво” В цих учбових закладах існує потреба в педагогічних кадрах і одним із засобів задоволення цієї потреби буде підготовка магістрів з фінансів в ПФ НУБИП України «КАТУ».

Все це потребує підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з «Фінансів». В АР Крим жоден державний заклад не готує фахівців за цією спеціальністю для сільського господарства. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.050104 – «Фінанси» планується у кількості 30 місць.

Таким чином, Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» має необхідну матеріально-технічну, наукову і навчальну базу, а також професорсько-викладацький склад для підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 8.050104 «Фінанси»

Перший проректор, директор Південного філіалу НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет” М. М.Мельников

Скачать полный текст Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг Фінанси - Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг Фінанси

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить