Разное

Навчально-виховна робота

*Зразок

2.1.1. Науково-педагогічний (педагогічний) персонал

У закладі до викладацької роботи залучено __6______ осіб (вказати кількість)

З них :

-  штатних викладачів – ____6___осіб.;

-  сумісників – ___-____ осіб.

Серед штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників мають:

-  науковий ступінь доктора наук ___-____ осіб;

-  кандидата наук – ___4___ осіб

-  вчене звання професор-__-_______ осіб;

-  вчене звання доцент -____3_____ осіб;

-  педагогічне звання “Викладач-методист” – __-___ осіб;

-  педагогічне звання “Старший викладач” – ___-__осіб;

-  вищу кваліфікаційну категорію – ___-___ осіб;

-  почесне звання “Відмінник освіти України” – ___-_ осіб;

-  почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України” – ____ осіб;

-  почесне звання “Заслужений працівник НУБіП України – ______осіб;

-  почесне звання “Заслужений викладач НУБіП України ” – ____ осіб;

-  почесне звання “Відмінник аграрної освіти та науки” – ____ осіб.

Детальний аналіз кількісного і якісного складу науково-педагогічних працівників і педагогічних наведено в таблиці 2.1.1.1- 2.1.1.7.

Серед викладачів вік до - 35 років мають __3___ %, до 50 років – __2__ %, до 60 років – _1____% , старші 60 років – __-__ %.

Серед штатних викладачів мають педагогічний стаж:

-  понад 20 років – _3____чол.,

-  понад 10 років – __2___чол.,

-  понад 3 роки – _____чол.

-  до 3 років – ___1___чол. (середній педагогічний стаж викладачів – 10,5 років).

Атестовано у 2009 році: ______ осіб.

Протягом року підвищили кваліфікацію ___-__ викладачів та майстрів виробничого навчання.

Здобувають педагогічну освіту ______ осіб,

На педагогічному факультеті НУБіП України ____ особи.

Навчаються в аспірантурі:

за денною формою – ____1__осіб,

за заочною формою – _____ осіб,

в якості здобувачів – _____1_осіб,

в докторантурі – ______особа.

Захистили кандидатські дисертації ______ осіб.

Закінчили навчання в аспірантурі та працюють над завершенням дисертаційних досліджень _______ викладачі. Готуються до вступу в аспірантуру у 2010 році _______ молодих викладачів.

Скачать Навчально-виховна робота -  navchalno-vixovna-robota.doc

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить