Разное

Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» Національного державного університету

РЕЙТИНГОВА ВІДОМІСТЬ З ДИСЦИПЛІНИ №______

Дисципліна Спеціалізація (Лаб. Справа)_________________обсягом_____годин(кредитів)

Факультет “Ветеринарної медицини”_____________________________________________

Спеціальність_7130501_ “Ветеринарної медицини”_____ Курс_2__Група_21.1,_21.2,_22.1

Програма підготовки фахівців ОКР_______________________________________________

Дисципліна Ветеринарна генетика______________________обсягом_____годин(кредитів)

№п/п

П.І.Б.

Навчальна робота

Підпис

Рейтинг змістовних модулів, бали

Рейтинг з додаткової роботи, бали

Рейтинг штрафний, бали

ВСЬОГО

1

2

3

4

розрахунковий

фактичний

розрахунковий

фактичний

розрахунковий

фактичний

розрахунковий

фактичний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

В – 21.1

                       

1

 

                       

2

 

                       

3

 

                       

4

 

                       

5

                         

6

Заболотна О.О.

                       

7

Завидова Е.А.

                       

8

Кузина Нина С.

                       

9

Кузина Н.С.

                       

10

Мурза И.Г.

                       

11

Османова А.Э.

                       

12

Пожиганова Е.В.

                       

13

Рахлицкая Я.С.

                       

14

Тахтаганова А.А.

                       

15

Усеинов А.А.

                       
 

В – 22.1

                       

1

Аблязизова С.Л.

                       

2

Дамадаева А.Н.

                       

3

Ермолаев Ф.А.

                       

4

Корец В.Л.

                       

5

Крысова А.В.

                       

6

Логиновских В.С.

                       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Овсиенко И.В.

                       

8

Остапенко А.Ю.

                       

9

Пилипенко Е.М.

                       

10

Покутняя Е.Н.

                       

11

Полиенко И.Г.

                       

12

Рассказова И.Г.

                       

13

Ромашова М.С.

                       

14

Трибой А.А.

                       

15

Шевченко М.А.

                       
 

В – 22.1

                       

1

Боднарук Н.И.

                       

2

Бережная Л.Ю.

                       

3

Добровольский А.Л.

                       

4

Зевриев В. Р.

                       

5

Индилов А.В.

                       

6

Корнейчик Е.В.

                       

7

Кочерга О.Ю.

                       

8

Малич К. И.

                       

9

Миловидова Н.В.

                       

10

Осмолович И.О.

                       

11

Плаксий Д.М.

                       

12

Постолатий О.В.

                       

13

Рашидова Л. А.

                       

14

Рыбакин Е.В.

                       

15

Суфьянов А.А.

                       
 

Декан факультета

 

Підпис завідувача кафедри __________________________

Підпис НПП, який відповідає за викладання дисципліни ___________________________

Дата заповнення «__» ____________ 2006р.

СКАЧАТЬ Rejtingova vіdomіst z disciplіni zrazok.doc

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить