Статьи по растениеводческим темам

Інструкція з апробації маточних насаджень і садивного матеріалу плодових і ягідних культур

З метою підтримки високої якості та чистосортності маточних насаджень та садивного матеріалу плодових і ягідних культур проводиться їх апробація в розсадницьких підприємствах України незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Терміни та поняття

Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: *

Агроном – апробатор – спеціаліст, який має відповідну освіту, добре обізнаний у морфологічних ознаках сортів плодових горіхоплідних, ягідних культур і винограду, щорічно підвищує кваліфікацію на курсах по апробації з отриманням відповідного посвідчення;

Апробація – обстеження плодових та ягідних насаджень з метою виділення сортових і маточних дерев або кущів;

Апробація польова – метод польової оцінки сортових посівів, насаджень сільськогосподарських культур з метою встановлення сортової якості;

Вегетативне розмноження – безстатеве розмноження, яке полягає в утворенні нового організму не з насіння, а з частини материнської рослини;

Відсадок – пагін, який до відокремлення від материнських рослини укорінюється в місці, де він лежить на землі;один з видів вегетативного розмноження;

Головна державна інспекція з карантину рослин УКРАЇНИ - центральний спеціально уповноважений орган з карантину рослин, який здійснює контроль за станом рослин на зараження їх карантинними об'єктами, заборону вивозу та завозу ;

Живець – частина однорічного пагона культурного сорту з 2 – 3 добре розвиненими бруньками;

Зимове щеплення – щеплення, що проводиться в спеціальних приміщеннях способом поліпшеного копулювання протягом зимово – весняного періоду;

Карантин рослин – правовий режим, що передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продуктів їх переробки, сировини, окремих вантажів тощо від карантинних об'єктів;

Карантинний об'єкт – шкідник, збудник хвороби рослин чи бур'ян, якій відсутній або обмежено поширений на території України, але може завдавати значної шкоди рослинам або рослинній продукції;

Маточник вегетативно розмножуваних підщеп для вирощування вкорінених відсадків – спеціальні елітні насадження районованих форм вегетативно розмножуваних підщеп, призначені для вирощування вкорінених відсадків;

Маточно – насіннєві сади – насадження ( сорту ) сортів плодових, горіхоплідних та інших культур, які рекомендовані для отримання насіння з метою вирощування насіннєвих підщеп;

маточно сортовий сад – спеціальні елітні насадження районованих сортів різних плодових культур згідно з реєстром призначені для отримання здорових чистосортних живців прищеп;

Національні стандарти – державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;

Окулірування –щеплення бруньки ( вічка ) з невеликим шматочком кори та деревини під кору підщепи;

патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство чи право власності на сорти рослин;

Перше поле плодового розсадника – структурна одиниця відділення вирощування саджанців, де висаджують підщепи, і у визначені для зони строки проводять їх окулірування;

друге поле плодового розсадника - структурна одиниця відділення вирощування саджанців, де з заокулірованих в минулому році вічок формуються однорічні саджанці;

третє поле плодового розсадника - структурна одиниця відділення вирощування саджанців, де протягом вегетаційного періоду формуються добре розвинені стандартні дворічні саджанці;

підщепа – нижня частина плодової рослини насіннєвого бо вегетативного походження, на якій робиться щеплення;

плодорозсадницька сівозміна – сівозміна, до якої, крім плодових порід, включають багаторічні і однорічні трави, корене - і бульбоплоди, овочі та сидерати з розрахунку, щоб основні плодові породи ( підщепи та саджанці ) розміщувались по найкращих попередниках;

помологія – галузь сільськогосподарської науки, що всебічно вивчає сорти плодових та ягідних рослин;

прищепа – верхня частина рослини, що розвивається після щеплення з живця або бруньки, яка, як правило, є культурним сортом;

реєстр сортів –Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні; ведення реєстру покладено на Державну службу з охорони правв на сорти рослин Міністерства аграрної політики України;

сорт – вегетативно розмножене потомство однієї особини, якій притаманні стійкі господарсько цінні ознаки та властивості;

стандарт – документ, що встановлює для загального та багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу;

Українська державна помологічно – ампелографічна інспекція – організація в системі Міністерства аграрної політики України, яка здійснює контроль за якістю та сортовим складом садивного матеріалу плодових, ягідних культур та винограду, що вирощується розсадницькими підприємствами України незалежно від форм власності та підпорядкування; забезпечує організацію та проведення курсів по підготовці агрономів – апробаторів; контролює якість проведення апробації насаджень та узагальнює дані про наявність садивного матеріалу і маточних насаджень в Україні; проводить експертизу проектів закладки багаторічних насаджень;

Шкілка сіянців – структурна одиниця плодового розсадника, в якому з насіння вирощують сіянці насіннєвих підщеп протягом вегетаційного періоду;

Щеплення - з'єднання певних частин підщепи і прищепи з метою їх наступного зростання і утворення єдиного організму.

____________________________________________________________________

* терміни та поняття наведені згідно з : ДСТУ 2210-93, „ Садівництво”, терміни та визначення; Законом України „ Про стандартизацію”, Законом України „ Про насіння і садівний матеріал”, Законом України „ Про карантин рослин”, Законом України „ Про охорону прав на сорти рослин”.

Скачать Інструкція з апробації маточних насаджень і садивного матеріалу плодових і ягідних культур в Word

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы