Статьи по растениеводческим темам

Підщепи яблуні. (Malus Mill.)

Загальні рекомендації (використано документ UPOV TG 163/3, 1999р).

1.  Ця методика стосується всіх сортів підщеп яблуні роду Malus, що розмножуються вегетативно. За необхідності, для визначення на відмітність ознак квітки чи плоду використовують Методики для плодоносних сортів (TG/14/8).

2.  Заявник на експертизу надсилає щонайменше 25 однорічних підщеп, вільних від вірусів, зовнішньо здорових, не ушкоджених важливими шкідниками або хворобами. Бажано не надсилати матеріал, отриманий in vitro.

3.  Рослинний матеріал не обробляють будь-якими хімічними речовинами, крім випадків, коли Держкомісія дозволить таку обробку. Якщо ж обробка була здійснена, то необхідно надати докладний опис такої обробки.

4.  Мінімальна тривалість експертизи – два подібних вегетаційних періоди.

5.  З представлених 25 рослин 20 слід обрізати щорічно до землі, а з 5-ти вирощують дерева для встановлення у них ознак відмітності.

6.  Взагалі експертизу проводять в одному місці. Якщо ж важливі ознаки сорту не можна виявити в цьому місці, сорт можна оцінити в додатковому.

7.  Експертизу проводять за нормальних умов для росту рослин. Кожна оцінка проводиться на 20 рослинах. Обстеження на окремих ділянках проводять за подібних умов середовища.

8.  Для спеціальних цілей може проводитись додаткова експертиза.

9.  Усі спостереження, виміри чи підрахунки слід проводити на 10 рослинах або частинах 10 рослин.

10. Для оцінки однорідності використовують 1%-ний популяційний стандарт за 95% довірчого рівня. У вибірці з 20 рослин допускається 1 нетипова рослина.

11. В іншому випадку спостереження за вегетативними ознаками проводять на рослинах, які щорічно обрізають до землі.

12. Усі спостереження на пагонах слід проводити на однорічних пагонах в середній третині рослини протягом сезону спокою.

13. Усі спостереження на листках проводять на повністю сформованих листках із середньої третини пагона влітку.

14. Для полегшення оцінки на відмітність колекцію сортів, що вирощують, поділяють на групи. Для групування використовують ознаки, які не варіюють, або слабко варіюють всередині сорту, ці варіювання виявляються постійно і розподілені рівномірно всередині колекції.

Для групування рекомендовані таки ознаки:

·  Рослина: за габітусом (ознака 3);

·  Рослина: форма росту пагонів (ознака 4);

·  Листок, що розгортається: антоціанові забарвлення пластинка (ознака 18);

·  Час початку розпукування бруньок (ознака 32).

15. Для оцінки відмітності, однорідності та стабільності в Таблиці ознак подано ознаки і ступені їх прояву.

16. Коди (цифри), що стоять навпроти кожного прояву ознаки (1-9), необхідні для електронного опрацювання результатів.

Умовні позначки:

Зірочкою (*) позначені ознаки, які слід використовувати для всіх сортів, кожного року експертизи і завжди залучати до опису сортів, за винятком випадків, коли стан прояву попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливлюють.

(+) ця позначка вказує на те, що до Таблиці ознак додаються пояснення або рисунки.

Таблиця ознак підщеп яблуні.

 

Ознака

Ступінь виявлення ознаки

Код

Сорти-еталони

1.

Рослина: за силою росту

Слабка

3

М.27

(*)

Середньої сили

5

М.7, М.26

 

Сильна

7

ММ.106

2.

Рослина: кількість гілок

Дуже мало

1

М.27

 

Мало

3

М.9

 

Середня кількість

5

М.26

 

Багато

7

М.9, ММ.106, ММ.111

 

Дуже багато

9

М.25

3

Рослина: за габітусом

Пряма

1

М.4

(*)

Розлога

2

Cepiland

 

Похила

3

Marubakaido

4

Рослина: форма росту пагонів

Прямі

1

М.9

(*)

Хвилясті та зигзагоподібні

2

М.2, М.25

5

Пагін: опушення верхньої половини пагона

Відсутнє або дуже слабке

1

 

(*)

Слабке

3

В.9, М.26

 

Помірне

5

М.27

 

Сильне

7

М.9

 

Дуже сильне

9

Crab C

6

Пагін: лискучість (глянсуватість) кори

Відсутня або дуже слабка

1

 

(*)

Слабка

3

М.26

 

Помірна

5

 
 

Сильна

7

М.27

 

Дуже сильна

9

 

7

Пагін: за товщиною середньої частини

Тонкий

3

М.7, М.27

(*)

Середній

5

ММ.111

 

товстий

7

ММ.106

8

Пагін: довжина міжвузлів у середній частині

Короткі

3

М.25

(*)

Середні

5

М.26

 

Довгі

7

М.7

9

Однорічний пагін: кількість сочевичок

Відсутні або декілька

1

 

(*)

Декілька

3

М.9

 

Середня кількість

5

М.26

 

Багато

7

М.2, ММ.111

 

Дуже багато

9

ММ.104

10

Однорічний пагін: розмір сочевичок

Малі

3

 
 

Середні

5

М.9, М.26

 

Великі

7

М.2

11

Однорічний пагін: форма сочевичок

Еліптичні

1

М.25

 

Широко-еліптичні

2

М.26, М.111

 

Округлі

3

М.9, М,27

12

Пагін: переважаючий колір на підсонячній стороні

Сіро-коричневий

1

 

(*)

Коричневий

2

М.9

 

Оранжево-коричневий

3

М.25, М.27

 

Червоно-коричневий

4

В.9, М.2, М.26, ММ.106

 

Пурпурово-коричневий

5

 
 

Темно-коричневий

6

 

13

Пагін: розмір брунькових виступів

Малі

3

М.25, ММ.111

(*)

Середні

5

ММ.106

 

Великі

7

М.2, М.9, М.27

14

Пагін: форма верхівки бруньки

Гостра

1

М.9, М.27

(+)

Округла

2

ММ.111, Bemali

15

Пагін: розташування бруньок відносно осі

Притиснуті до стебла

1

ММ.106

(+)

Слабко відхилені

2

М.9, М.26

 

Помітно відхилені

3

 

16

Пагін: розмір під брунькового виступу на пагоні

Малий

3

М.9

(+)

Середній

5

М.7, М.27

 

Великий

7

М.2

17

Пагін: колір верхівки, що росте

Білуватий

1

М.25

(*)

Зеленуватий

2

М.2, М.27, ММ.106

 

Червонуватий

3

М.9

 

темнуватий

4

В.9, М.10, М.26

18

Листок, що розгортається: антоціанові забарвлення пластинки

Відсутнє

1

М.27

(*)

Наявне

9

В.9

19

Листок, що розгортається: відтінок антоціанового забарвлення пластинки

Бронзовий

1

Р.22

(*)

Пурпуровий

2

В.9

20

Листкова пластика: положення відносно пагона

Напіввисхідне

3

ММ.111

(+)

Горизонтальне

5

М.7, ММ.106

 

Обвисле

7

 

21

Листкова пластинка: за довжиною

Коротка

3

М.26, М.27

(*)

Середня

5

ММ.111

 

Довга

7

М.9, Р.16

22

Листкова пластинка: за шириною

Вузька

3

М.26

(*)

Середня

5

М.9, М.27

 

широка

7

Р.14

23

Листкова пластинка: відношення довжини до ширини

Мале

3

М.7

(*)

Середнє

5

М.26

 

Велике

7

Р.16

24

Листкова пластинка: профіль (у поперечному перерізі)

Увігнутий

1

М.27, ММ.111

(*)

Прямий

2

М.9

 

Опуклий

3

М.25

25

Листкова пластика: за довжиною кінчика

Короткий

3

М.27

(*)

Середній

5

М.9

 

Довгий

7

Р.16

26

Листкова пластинка: форма надрізів країв

Округло-зубчаста

1

М.9

(*)

Пилчаста

2

М.26, М.27

27

Листкова пластинка: опушеність нижньої сторони

Слабка

3

М.9

 

Помірна

5

М.27

 

Сильна

7

ММ.106

28

Листкова пластинка: антоціанові забарвлення жилок

Слабке

3

М.9

(*)

Помірне

5

М.26

 

Сильне

7

ММ.106, ММ.109

29

Черешок листка: за довжиною

Короткий

3

М.26, М.27

(*)

Середній

5

М.9

 

Довгий

7

ММ.106, ММ.111

30

Листок: відношення довжини пластинки до довжини черешка

Мале

3

 

(*)

Середнє

5

В.9, М.9

 

Велике

7

Р.2, Р.16

31

Прилисток: за розміром

Малий

3

М.27

(*)

Середній

5

М.9, М.26

 

великий

7

ММ.106

32

Час початку розпукування бруньок

Дуже ранній

1

Р.16

(*)

Ранній

3

М.9, ММ.106

 

Середній

5

М.25

 

Пізній

7

ММ.111

 

Дуже пізній

9

М.26

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы