Статьи по растениеводческим темам

Фенотипний прояв поліплоїдії.

Спрямованість морфологічних і фізіологічних змін у рослин при полі-плоїдізації зумовлюється генотипом вихідного організму. Тому у різних видів фенотипне проявлення цього явища неоднакове. Але найчастіше у поліплоїдіє зустрічається потовщення стебел і листя, зменшення кущення та гіллястості, збільшення квіток, вегетативних органів і насіння, інтенсивніше забарвлення листя, зміна вмісту ефірних сполук, алкалоїдів, вітамінів, білків, крохмалю, цукрів тощо.

Збільшення розмірів вегетативних та генеративних органів рослин зумовлюється збільшенням розмірів клітин. За даними О. П. Лаптєва (1984); у валеріани, яка має поліплоїдний ряд з кількістю хромосом 14, 28, 42 та 56, діаметр пилкових зерен становить відповідно 36,1; 43; 52,3 та 59,2 мкм у тетраплоїдів. Однак разом з цим число клітин у потовщенні листка зменшується відповідно з 48 до 13. Отже, при зменшенні числа клітин у 3,7 рази їх загальний об'єм зростає у, 5,5 рази. Це й забезпечує збільшення маси вегетативних органів рослин.

Важливим критерієм плоїдності у багатьох рослин служить зростання розмірів замикаючих клітин продихів та числа хлоропластів у них. Дослідженнями А. Т. Мокроносова та Г. П. Федосеєвої (1982) встановлено, що, незважаючи на збільшення числа хлоропластів у клітинах полі-плоїдних рослин, їх кількість па одиницю поверхні листка зменшується. Це зумовлюється значним збільшенням об'єму клітин та зменшенням їх кількості.

 

Багато природних поліплоїдів володіють груповою стійкістю проти хвороб. Наприклад, топінамбур Неііапіїшз ІиЬегозиз (2п = 102) імунний майже щодо усіх небезпечних хвороб соняшнику — склеротинії, іржі, несправжньої борошнистої роси та ін., у той час як звичайні сорти Н. атшз (2п = 34) сильно уражуються цими хворобами. Деякі високоплоїди дикі види картоплі характеризуються підвищеною морозостійкістю, стійкістю проди грибних та вірусних хвороб, а тому їх використовують для гібридизації з сортами культурної картоплі.

Стійкість поліплоїдів щодо дії факторів навколишнього середовища зумовлюється тим, що імовірність виявлення у них шкідливих рецесивних мутацій значно менша, ніж у диплоїдів. У поліплоїдів ці мутації здебільшого будуть залишатися у гетерозиготному стані.

 

Однією із проблематичних вад поліплоїдів є зниження насінної продуктивності. Тому важливим завданням генетики та селекції є розроблення методів підвищення фертильності поліплоїдів. Це можна здійснити такими шляхами: добором безпосередньо за регулярністю мейозу та ступенем зав'язування насіння; на основі генетичних факторів, що контролюють бівалентну коньюгацію хромосом; стимулюванням бівалентної конью-гації за допомогою опромінення або обробки хімічними мутагенами гібридів та наступним їх переведенням за допомогою Інбридингу у гомозиготний стан (диплоїдізація тетраплоїдів); шляхом внутрішньовидової гібридизації генетично віддалених форм диплоїдів чи тетраплоїдів або залученням до схрещування на диплоїдному рівні мутантних фори того ж виду з наступним подвоєнням числа хромосом у гібридів.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы