Статьи по растениеводческим темам

Білок як посередник між генами та ознаками. Чотири рівні структури білка. Протеїногенні амінокислоти.

Із попередніх розділів підручника ми опанували структуру, локалізацію гена і маємо загальне уявлення про його найважливішу функцію — контролювати синтез певних молекул білка. Білки— основний структурний. матеріал для побудови клітин живих організмів, а також засіб реалізації їх життєвих функцій в онтогенезі. Вони являють собою найскладніші хімічні сполуки, що характеризуються великою молекулярною масою. Білки побудовані з амінокислот, які містять аміногрупи (—гШг), карбоксильну групу (—СООН), та вуглеводний радикал (К), за яким і різняться між собою.

У побудові молекули білка беруть участь звичайно 20 амінокислот, що одержали назву протеїногенних, або стандартного набору. В природі ж існує ще понад 100 «позакомплектних» амінокислот, які входять до складу якого-небудь одного або декількох білків. Так, а -аміноалипінова кислота зустрічається лише у білку кукурудзи. Такі амінокислоти розглядаються як постсинтитична модифікація амінокислот стандартного набору.

Слід зазначити, що всі стандартні, амінокислоти закодовані в генетичному матеріалі структурних генів, тоді як «позакомплектні» не кодуються. Отже, кодони існують лише для 20 амінокислот.

Молекула білка — це довгий ланцюг, що утворюється шляхом з'єднання багатьох амінокислот через реакції аміногрупи, однієї з них із ю>» рбоксильною групою іншої з виділенням води.

Чотири рівні структури білка

Чотири рівні структури білка — І— IV (за Шанвіль, Енні, 1977)

Сполука, що утворилася внаслідок з'єднання двох амінокислот, становить пептид, а зв'язок — СО— N11 —називається пептидним. Подальше приєднання амінокислот за допомогою пептйдних зв'язків, приводить до побудови поліпептидного ланцюга. Специфічна послідовність чергування амінокислот у поліпептидних ланцюгах зумовлює первинну структуру молекули білка. Потім відбувається процес конформації, у результаті якого виникає вторинна (укладання поліпептидного ланцюга в а-спіральні ділянки та β-структурні утворення), третинна (тримірне просторове упакування поліпептидного ланцюга в глобулу) та четвертинна (асоціація декількох окремих поліпептидних ланцюгів у єдину сполуку) структури молекули білка. Характер конформації визначається первинною структурою. Отже, від первинної структури залежать усі властивості білка. Вона специфічна для кожного білка йвизначається генетичною інформацією, закодованою в ДНК.

Білки залежно від функцій, що вони виконують, розподіляють на структурні (конституційні), каталітичні (ферменти), регуляторні (гормони) та захисні (антитіла, токсини), їх специфічна дія, а отже, й характер проявлення певних ознак організму, визначаються послідовністю амінокислот у поліпептидному ланцюгу.

Вивчення генетичних процесів, що супроводжують синтез білка, є важливою проблемою біології. Але слід пам'ятати, що синтез білка — це не завершальний етап метаболічної системи. Тому важливо знати, яким чином відбувається реалізація спадкової інформації і простежити не безперервний шлях від генів через синтез білка до проявлення конкретних ознак у фенотипі організму під час його онтогенезу.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы