Статьи по растениеводческим темам

УДК 633.854.54:631.5 (477)

СОРТОВИЙ СКЛАД, ЯКІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УКРАЇНІ

Мельник С. І., кандидат економічних наук

Вступ. Ринок льону олійного в Україні займає незначний сегмент загального ринку олійної сировини. Це пов’язано з обмеженістю сфер збуту як безпосередньо насіння льону, так і продуктів його переробки.

Зернові ресурси льону в Україні покищо невеликі, якщо взяти до уваги сприятливі природно-кліматичні умови вирощування та експортний попит на насіння і олію. Але саме експортний попит є стимулом до збільшення виробництва льону. У зв’язку з тим, що внутрішні потреби у лляній олії невеликі, український ринок льону орієнтовано на експорт. Нині серед зарубіжних країн найбільші площі льону олійного в США, Індії, Канаді, Аргентині. Загальна світова площа його становить близько 6 млн га. Середня світова урожайність насіння льону складає 0,5 – 0,6 т/га. На сьогодні Україна займає скромне місце серед світових виробників льону, проте його експорт щорічно збільшується, випереджаючи внутрішню переробку [1].

Льон олійний є сировиною для виробництва технічної олії. Насіння його містить 49 % жиру, який швидко висихає, утворюючи тонку гладеньку блискучу плівку. Доброякісну олію використовують у деяких галузях промисловості: лакофарбовій, електротехнічній, автомобільній, суднобудівній, а також у миловарінні, медицині. Макуха льону олійного містить 33,5 % білка та близько 9 % жиру і за кормовими якостями переважає макуху інших рослин отже вона є цінним кормом для тварин.

У стеблах льону міститься 10 — 15 % волокна, придатного для виробництва грубих тканин і шпагату. Солома, яка містить до 50 % целюлози, є сировиною для виробництва цигаркового паперу, картону. З відходів (костриці) виготовляють будівельні плити.

Льон не дуже вимогливий до тепла. Насіння його починає проростати при температурі 3–4 °С, а сходи з'являються при температурі повітря 6 °С. Сходи льону витримують навесні заморозки до мінус 3–4 °С, а рослини двотижневого віку – навіть до мінус 6 °С. Для повного розвитку рослин і достигання насіння олійного льону потрібно не менше 80 — 90 днів. Найбільше тепла і сонячних днів потребує під час достигання.

Коренева система льону розвинена порівняно слабо, але всмоктувальна її здатність дуже висока. Характерною ознакою розвитку кореневої системи льону є її невпинний ріст углиб майже до кінця вегетації і можливість засвоювати вологу після цвітіння з більш глибоких шарів ґрунту і краще витримувати посуху порівняно з іншими ярими культурами.

Льон дуже вибагливий до родючості ґрунту. Кращими ґрунтами для нього є чорноземи і каштанові.

Науковці лабораторії селекції та генетики льону ІОК УААН ведуть ефективну селекційну роботу. Останніми роками створено низку високопродуктивних сортів: Південна Ніч, Айсберг, Орфей, Золотистий, Ківіка. Такі позитивні властивості, як короткий вегетаційний період, посухостійкість та стійкість до обсипання, дають можливість вирощувати ці сорти в різних зонах України. Крім того, сорти льону, створені в Україні, мають широкі адаптивні можливості до умов вирощування, тому вони конкурентоспроможніші за закордонні сорти.

Основною складовою системи насінництва цих нових сортів є розміщення насінних площ в сприятливих ґрунтово-кліматичних зонах. На відміну від зернових та овочевих рослин, питання зонального насінництва у відомій нам літературі не розглядаються [2, 3, 4].

Метою нашої роботи було вивчити сортовий склад, якість та урожайність насіння льону олійного в Криму та в областях України.

Матеріал та методика досліджень. Для виконання поставленої мети було використано дані районних насінних інспекцій та управління сільського господарства про сортовий склад, якість насіння та урожайність льону олійного за 2003-2007 роки. Поряд з цим було проведено аналіз стійкості сорта льону до несприятливих умов середовища та стійкості до хвороб. Дані, що аналізувалися, було оброблено методами математичної статистики за допомогою пакету програм Microsoft Office на персональному комп’ютері.

Результати досліджень.

Сортовий склад льону олійного в Україні

До каталогу сортів рослин придатних для поширення в Україні в 2008 році було внесено 13 сортів льону олійного (кудряшу). Власниками сортів Айсберг, Дебют, Золотистий, Ківіка, Орфей, Південна ніч, Славний є Інститут олійних культур УААН (Запоріжжя), сортів Блакитно помаранчевий, Еврика, Симпатик – ННЦ «Інститут землеробства УААН» (смт. Чабани), право власності на сорти ВНІІМК 620 та Надійний належить Росії, а на сорт Лірина – Німеччині.

Усі вказані сорти льону призначені для олійного напрямку використання.

Сорти Славний і Ківіка рекомендовано до вирощування в Степу України, Айсберг, Дебют, Золотистий, Лірина, Надійний, Орфей, Південна ніч – для Степу і Лісостепу, інші чотири, як найбільш комплексні, – для всієї території Україні.

Всі відзначені сорти приблизно однаково стійкі до посухи (7-8 балів), до вилягання (7-8 балів), виділяються сорти Еврика, як більш стійкий до цього фактору і Золотистий, як найменш стійкий (5 балів). Всі сорти однаково стійкі до обсипання (7-8 балів) і ураження хворобами (7-8 балів). Найменше уражаються хворобами сорти Блакитно-помаранчевий, Симпатик і Надійний.

Динаміка посівних площ льону олійного в Україні

Льон олійний – найменш розповсюджена олійна рослина в Україні. В 2003-2007 роках він не вирощувався на території Вінницької, Волинської, Ужгородської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей України. Найбільша кількість сортів цього виду вирощувалася в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Найбільшу площу під вирощування насіння льону відводили в Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській областях і АР Крим. Максимальні площі в окремі роки льону олійного становлять: в АР Крим – 1168 га (2006 р.), Дніпропетровська область – 677 га (2005 р.), Донецька – 80 га (2004 р.), Житомирська – 200 га (2004 р.), Запорізька – 264 га (2006 р.), Київська – 193 га (2003 р.), Кіровоградська – 491 га (2006 р.), Миколаївська – 155 га (2003 р.), Одеська – 115 га (2006 р.), Сумська – 32 га (2006 р.), Херсонська 3530 га (2006 р.), Черкаська – 1001 га (2007 р.), Чернівецька – 201 га (2004 р.).

Таблиця 1

Динаміка посівних площ льону олійного в Україні (усі категорії господарств)

Область України

Роки досліджень

Разом

2003

204

2005

2006

2007

АР Крим

60

52

528

1168

50

1858

Дніпропетровська

161

0

677

199

655

1692

Донецька

5

80

20

15

30

150

Житомирська

0

200

0

0

0

200

Запорізька

101

117

66

264

53

600

Київська

193

0

0

0

0

193

Кіровоградська

0

0

130

491

196

817

Миколаївська

155

100

115

37

12

419

Одеська

0

0

0

115

36

151

Сумська

0

0

0

32

18

50

Херсонська

2

492

3258

3530

312

7621

Черкаська

150

429

116

1001

0

1696

Чернівецька

0

201

132

124

150

607

Дані таблиці 1 свідчать про нерівномірність за роками вирощувався льон олійний. Скоріше за все це пов’язано з попитом на сировину у попередні роки, або необхідністю пересівати пошкоджені поля озимих зернових.

Аналіз сортового складу льону олійного, що вирощуються в Україні

На рисунку 1 наведено результати аналізу кількості сортів льону, що досліджувались.

В АР Крим найбільшу площу було відведено під такі сорти льону олійного: Дебют і Айсберг; в Дніпропетровській – Айсберг, Південна ніч; в Донецькій – Орфей; в Житомирській – Аріана, Томський 16; в Запорізькій – Айсберг, Орфей; в Київській – Могілевський 2; в Кіровоградській – Орфей, Дебют, Айсберг; в Миколаївській – Байкал, Південна ніч; в Одеській – Олійний; в Сумській – Байкал; в Херсонській – Дебют, Південна ніч, Айсберг; в Черкаській – Байкал; в Чернівецькій – Могілевський 2.

Рис. 1. Кількість сортів льону олійного, що вирощуються в господарствах різних форм власності в Україні

Аналіз репродукційного складу насіння показав, що висівалося в основному Р 1-3. Але у зв’язку з тим, що насіння цих видів рослин традиційно вирощується на місцях, деяка частина господарств користується посівним матеріалом власного виробництва, а тому використовують насіння навіть нижче третьої репродукції, яке за суттю вже є товарним. При цьому не береться до уваги погіршення ознак сорту та суттєве зниження через це рентабельності вирощування льону олійного.

Посівні властивості насіння та урожайність льону олійного

Згідно ДСТУ 2240-93 насіння льону (РН-1-3) повинне мати схожість не менше 80% та вологість не вище 12%. Як видно з таблиці 2, за роки досліджень в областях України схожість коливається від 81 до 96%, а вологість була не вище 11,6%. Отже, насіння льону олійного, що висівалось в господарствах усіх форм власності, відповідає ДСТУ 2240-93.

Досить високими були енергія проростання (74-95%) та маса 1000 насінин (4,8-8,42 г).

Таблиця 2

Посівні якості насіння та урожайність льону олійного

в АР Крим та областях України

Область

Посівні якості висіяного насіння

Уро-жай-ність, ц/га

Маса 1000 насінин, г

Воло-гість, %

Енергія проро-стання, %

Лаборатор-на схожість, %

Зараженість хворобами

АР Крим

6,6

10,6

84,7

88,4

8,8

Дніпропетровська

7,8

10,0

88,4

90,8

фузаріоз 2, бактеріоз 1

11,3

Донецька

7,2

8,9

93,1

93,8

1,7-23%

14,8

Житомирська

8

11,6

87,5

94,5

11,5

Запорізька

7,8

8,6

83,7

87,6

1-1,5

10,9

Київська

4,5

8,5

82,7

85,7

3,0

Кіровоградська

7,2

11,0

86,8

90,8

2,4-5

11,8

Миколаївська

7,2

10,8

84,2

88,0

фузаріоз 3, антракноз 1, бактеріоз 2

13,0

Одеська

6,9

10,8

94,9

95,5

13,0

Сумська

6,1

9,7

84,5

86,8

18

9,0

Херсонська

7,1

11,7

85,1

87,0

2-4,5

7,3

Черкаська

7,7

6,9

89,3

90,3

15,5

Чернівецька

4,8

8,6

84,4

86,1

3,7

Кращі врожаї льону олійного одержують Донецька (14,8 ц/га), Миколаївська (13,6 ц/га), Черкаська (15,5 ц/га), Одеська (13,0 ц/га). Низькі врожаї отримують Київська (3,0 ц/га), Чернівецька (3,7 ц/га), Херсонська (7,3 ц/га). Зокрема Чернівецька область на протязі чотирьох років одержує урожаї льону олійного на площах 124-201 га по 1,5-6,8 ц/га. В цій області потрібно провести аналіз причин низької урожайності насіння льону олійного та зробити висновки відносно перспективи подальшого вирощування цієї культури.

Висновки. На основі аналізу сучасного сортименту, урожайності та якості насіння та організації насінництва льону в Україні можна зробити наступні висновки.

1. Попередній аналіз стану урожайності та посівних властивостей насіння льону олійного в різних областях України виявив значну їх мінливість, що вказує на можливість виділення оптимальних грунтово-кліматичних зон для вирощування високоякісного посівного матеріалу. Для цього потрібно здійснити детальний аналіз багаторічних даних за урожайністю та посівними властивостями насіння в усіх грунтово-кліматичних зонах та провести польові досліди з метою вивчення мінливості урожайних властивостей насіння.

2. Посилити контроль за розповсюдженням сортів льону олійного. Не допускати висівання сортів не внесених до Реєстру як таких, що забезпечують низьку урожайність і якість посівного матеріалу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Полякова І. Ресурси льону олійного в Україні / Полякова І., Поляков О. // Режим доступу до статті: http://www. propozitsiya. com/?page=149&itemid=2626&number=85

2.  Мельник С. І. Зональне насінництво України: історія, сучасний стан, перспективи / С. І. Мельник // Наук. праці ПФ «КАТУ» НАУ. – Сімферополь, 2008. – Вип. 107. – С. 32-35

3.  Мельник С. І. Сучасний стан та перспективи розвитку насінництва в Україні / С. І. Мельник // Наук. праці ПФ «КАТУ» НАУ. – Сімферополь, 2008. – Вип. 107. – С. 6-7

4.  Адамень Ф. Ф. Науково-організаційні фактори прогресивного розвитку насінництва в Україні в умовах реформування економіки / Ф. Ф. Адамень // Наукові розробки - реалізація потенціалу с.-г. культур. — К.: Аграрна наука. -1999. - С.5-12.

5.  Каталог сортів рослин придатних для поширення в Україні. Охорона прав на сорти рослин. Офіційний бюлетень. – К.: Мінагрополітики України, 2008. – 420 с.

УДК 633.854.54:631.5 (477)

Мельник С. И. Сортовой состав, качество и урожайность семян льна масличного в Украине

Дан анализ сортового состава отечественной и зарубежной селекции. Показана тенденция увеличения площадей выращивания. На основании данных областных семенных инспекций выведена зависимость качества и урожайности семян от условий выращивания.

УДК 633.854.54:631.5 (477)

Мельник С. І. Сортовий склад, якість та урожайність насіння льону олійного в Україні

Проаналізовано сортовий склад вітчизняної і закордонної селекції. Показана тенденція зростання площ вирощування. На підставі даних насіннєвих інспекцій виведено залежність якості і урожайності насіння від умов вирощування.

УДК 633.854.54:631.5 (477)

Melnik S. I. Structure of sorts, quality and seeds productivity linum in the Ukraine

The analysis structure of domestic and foreign selection sorts is given. The tendency increase the areas cultivation is shown. Dependence of quality and productivity of seeds on cultivation conditions based on the data of regional seed inspections is deduced.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы