Статьи по растениеводческим темам

УДК 633. 15: 631. 53. 01: 631. 56

ОРГАНІЗАЦІЯ НАСІННИЦТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Захарова В. О. – к. с.-г. наук, доцент ТДАТУ;

Журавльов В. А. – начальник Головного управління агропромислового розвитку;

Журавльова О. В. – ст. викладач ТДАТУ;

Хілько В. Т. – к. с.-г. наук, доцент ТДАТУ

Вступ. Насінництво – це важлива ланка в організаційній структурі сільськогосподарського виробництва. Найбільш повна і швидка реалізація досягнень селекції можлива лише при добре організованому насінництві, основне завдання якого – прискорене розмноження насіння нових перспективних сортів, вирощуваних у виробництві [1]. Ця спеціалізована галузь сільськогосподарського виробництва забезпечує розмноження високоякісного сортового насіння, збереження в процесі розмноження всіх морфологічних ознак, генетичної і сортової чистоти, властивих кожному сорту, формування високих врожайних і посівних властивостей насіння спеціальними методами вирощування, збирання і післязбирального оброблення насіння [2]. Насінницька наука має забезпечити гнучкі форми організації, які дають змогу швидко впроваджувати нові сорти у виробництво при збереженні їхніх спадкових властивостей і забезпеченні високої якості насіння [3].

Насінням еліти та першої репродукції, як правило, проводиться сортозаміна і сортооновлення. При цьому велике значення мають заходи з підтримання продуктивних властивостей сорту на початковому етапі шляхом застосування спеціальних методик виробництва еліти [4].

Насінництво сільськогосподарських культур в Україні регламентоване законами: «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти рослин» і іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами: «Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні», «Інструкцією з апробації сортових посівів зернових, зернобобових, круп’яних, олійних, прядивних культур, багаторічних і однорічних кормових трав», «Державним реєстром виробників насіннєвого і садивного матеріалу», державним стандартом «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості» (ДСТУ 2240 - 93) [5-6].

Юридичні і фізичні особи можуть розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння сортів рослин лише за умов відповідності своїх виробничих можливостей атестаційним вимогам, які встановлені Міністерством аграрної політики України [7].

Методика дослідження. Матеріалом дослідження були насінницькі господарства Запорізької області, які вирощують елітне та репродуктивне насіння. Розглянуто технології вирощування насіннєвого матеріалу в цих господарствах. Вивчено строки скошування зернових культур, методику закладання на зберігання сортового насіння. Проаналізовано сучасний стан організації насінництва.

Результати дослідження. В Запорізькій області, як і в інших областях України, насінництво ведеться за затвердженими Міністерством аграрної політики України законами.

Науково-дослідні установи, оригінатори нових сортів забезпечують елітним насінням на основі ліцензійних угод тільки ті господарства які мають паспорт на виробництво і реалізацію оригінального та елітного насіння [6].

Головними виробниками еліти є дослідні господарства ДСГДС: «Запорізьке» Запорізького району, «Відродження» Мелітопольського, «Соцземлеробство» Веселівського та «Токмацьке» Токмацького районів. Елітне насіння також вирощує інститут олійних культур та його дослідні господарства: «Сонячне», Запорізького району, «Ізвєстіє» Веселівського району та Запорізький обласний державний експертний центр «м. Вільнянськ» і Якимівська сортовипробувальна станція.

Насіння першої репродукції виробляють базові господарства, які мають паспорти на право виробництва та реалізації насіннєвого матеріалу. Ці господарства щорічно закуповують насіння еліти, вирощують і реалізують насіння першої репродукції в кількостях необхідних для сортозаміни і сортооновлення товаровиробникам різних форм власності. Ліцензійні та субліцензійні договори на право виробництва і реалізацію насіння першої репродукції селекційно генетичного інституту (м. Одеса), Сумського інституту АПВ, Кіровоградської дослідної станції та деяких інших науково дослідних установ оригінаторів сортів видає тільки Запорізька ДСГДС.

Господарствам, які придбали елітне насіння для виробництва першої репродукції надається часткове відшкодування сортових надбавок у розмірах передбачених «Порядком використання коштів державного бюджету України на виконання державної програми селекції в рослинництві».

В зв’язку з інтенсивним розвитком в селекції на даному етапі в Україні з’явилось багато нових сортів з різними фізіологічними та біологічними особливостями. Для того щоб повністю використати біологічний потенціал сорту, необхідно крім спеціальної агротехніки мати добре організовану систему насінництва, основне завдання якої: прискорене розмноження насіння нових і перспективних сортів і підтримання генетично зумовлених ознак і властивостей сортів для вирощування у виробництві. Система насінництва у Запорізькій області у всіх її ланках орієнтована на прискорену сортозаміну. Зв'язок селекціонерів безпосередньо з науково-виробничими установами нашої області забезпечує прямий вихід нових сортів у виробництво.

Система ведення насінництва в області включає такі головні завдання:

- апробацію і оперативну реалізацію досягнень селекції через впровадження у виробництво сортів і гібридів з цінними господарськими ознаками;

- насінництво області організовує розповсюдження нового сорту протягом 3-4 років, щоб забезпечити найбільший економічний ефект від його впровадження;

- прискорене розмноження насіння;

- формування насіннєвого матеріалу з високими врожайними властивостями, сортовими і посівними якостями.

Ця робота вимагає наукового обґрунтування, чіткої схеми виробництва, планування, матеріального забезпечення, дієвого управління.

При існуючій технології вирощування товарні посіви забезпечуються насінням таких репродукцій: озима пшениця, озиме жито, ячмінь, яра пшениця, овес третьої репродукції; соняшник (сорти), просо – першої; гречка – другої; горох – четвертої; чина, соя, квасоля, суданка – п’ятої репродукції.

Згідно з законом України «Про насіння і садивний матеріал» в Запорізькій області встановлені такі терміни поновлення насіння (табл.1).

Таблиця 1

Строки сортооновлення основних сільськогосподарських культур

Культури

Строки

сортооновлення

(роки)

Гранично допустимі

репродукції

на насінницьких посівах

на товарних посівах

1. Озима пшениця, озиме жито, яра пшениця, ячмінь, овес

раз на три роки

перша

третя

2. Соняшник, просо

щорічно

еліта

перша

3. Гречка

раз на два роки

перша

друга

4. Соя, квасоля, чина, суданка

раз на п’ять років

третя

п’ята

5. Горох

раз на чотири роки

друга

четверта

6. Багаторічні трави

раз на чотири роки

друга

четверта

Керуючись цими термінами і результатами польової апробації, агроном господарства складає план сортооновлення, виходячи з таких положень:

- сортооновлення проводиться насінням еліти або першої репродукції;

- при використанні насіння першої репродукції наступний цикл сортооновлення настає на рік раніше встановлених термінів;

- вихід кондиційного насіння розраховують виходячи з планової врожайності в таких межах: озима пшениця, озиме жито і ячмінь – 60-70%, горох – 70-80%, овес, гречка, соняшник – 50-65%, просо, суданка, багаторічні трави до 50%.

При вирощуванні сортового насіння в Запорізькій області використовується науково обґрунтована технологія насінницької агротехніки. Основні вимоги:

- виключається можливість засмічення насінням інших сортів і культур, біологічного засмічення для перехреснозапильних рослин;

- у комплексі вирощування чистосортного насіння дуже важливими є насінницькі сівозміни, які виключають можливість засмічення падалицею попередньої важковідокремлюваної культури, тому не допускаються повторні посіви (зернових після зернових і т. п.). Зернові культури чергуються тільки з просапними, зернобобовими і багаторічними травами;

- чітко контролюється недопущення зараження насінницьких посівів шкідниками і хворобами;

- при неможливості досягти повної ізоляції між посівами різних сортів важковідокремлюваних культур, залишають ізоляційні смуги шириною 1-2 проходи сівалки (3,6-7,2 м), засівають їх культурами на зелений корм;

- посіви різних репродукцій одного сорту розділяють незасіяними смугами шириною 0,5-0,8м, утримуючи їх в чистому від бур’янів стані;

- озимі культури висівають по чорному або зайнятому пару, після зернобобових, а в сприятливі за зволоженням роки – після багаторічних трав, кукурудзи на силос або зелений корм;

- ярий ячмінь, овес і круп’яні культури висівають після зернобобових, кукурудзи різних строків стиглості;

- зернобобові – після зернових;

- при розміщенні перехреснозапильних культур дотримуються просторової ізоляції, передбаченої встановленими нормами;

- насінницькі посіви забезпечують збалансованим живленням і в першу чергу – фосфорними добривами;

- при підготовці насіння до сівби звертають увагу на доброякісне протруювання сучасними препаратами від збудників хвороб рослин, які передаються через насіннєвий матеріал, не перевищуючи дози протруйника, бо це може призвести до пригнічення початкового росту рослин і негативно позначитись на їх продуктивності;

- для сівби використовується насіння, що за даними насінницьких інспекцій відповідає вимогам посівного стандарту;

- сівбу сорту починають з більш високих репродукцій і перед посівом кожної культури і сорту ретельно перевіряють чистоту сівалок;

- посів на насінницьких ділянках виконують в оптимальні строки;

- насінництво в господарствах організовують так, щоб сортові, видові і фітосанітарні прополювання звести до мінімуму і особливо на посівах, призначених для одержання насіння супереліти та еліти;

- кращим строком для скошування пшениці і жита при роздільному збиранні є кінець воскової стиглості (вологість зерна 22-27%), ячменю – коли 80% зерен будуть мати воскову стиглість, горох скошують коли на рослині пожовтіє 60-70% бобів, просо і гречку – при дозріванні 75-80% насіння на рослині.

При закладанні на зберігання насіння очищують і сортують на відповідних машинах, потокових лініях і насіннєочисних заводах. При цьому відбирають фракції повноцінного насіння (середнє і крупне).

Закладаючи на зберігання насіння, керуються критичною вологістю для кожного виду рослин: для пшениці, жита, ячменя 14-15%, проса 12-13%, соняшнику 7-9%, зернобобових 14-15%.

З моменту надходження насіння на склад за кожною партією, штабелем або засікою ведеться контроль вологості і температури насіння згідно з діючими методиками.

В кожному господарстві, незалежно від форми власності, ведеться «Шнурова книга обліку насіння», а в насінницьких господарствах, крім того, ще й «Картка на насіння» на кожну сформовану партію. Відповідальними за ведення всієї документації є фахівці агрономічної служби.

Згідно з «Програмою виробництва елітного насіння по насінгоспах Запорізької області на 2010 рік» виробляються наступні сорти елітного насіння:

Запорізький район ТОВ «НВФ Агротехнологія» соняшнику – 4 сорти (Альфа, Логос, Персей, Цефей), ТОВ «НАІ»: соняшник – 8 сортів і гібридів (Чумак, Славутич, Русіч, Гайдук, Кошовий, Соната, СН 11А, Н 9413), інститут олійних культур УААН: соняшник 10 сортів і гібридів (Прометей, Запорізький кондитерський, Сувенір, Запорізький 26, Запорізький 28, Запорізький 32, Байда, Рябота, Надійний, Слов'янин); 8 сортів сої (Лара, Маша, Офелія, Седмиця, Спринт, Сонячна, Срібна, Шарм).

ДПНЕБ «Еліта» ЗСГДС ІОК УААК: озима пшениця – 7 сортів (Куяльник, Вікторія одеська, Вдала, Косовиця, Одеська 267, Кірія, Землячка одеська); озимий ячмінь – 3 сорти (Зимовий, Достойний, Метелиця); ярий ячмінь (Сталкер, Еней).

Мелітопольський район ДПДГ «Відродження» ІОК УААН: озима пшениця – 6 сортів (Селянка, Одеська 267, Антонівка, Господиня, Альбатрос одеський, Шистопалівка); ярий ячмінь – 5 сортів (Водограй, Адапт, Сталкер, Командор, Еней).

Якимівський район. Якимівська державна сортодослідна станція: озима пшениця – 3 сорти (Наталка, Смуглянка, Славна); ПП «Аскон»: озима пшениця – 7 сортів (Наталка, Сонечко, Переяславна, Фаворитка, Подолянка, Смуглянка Золотоколоса).

На 2010 рік у Запорізькій області проходять атестацію на право виробництва та реалізації насіння 66 підприємств, які вирощують репродуктивне насіння та посадковий матеріал і 21 підприємство, що займаються вирощуванням оригінального та елітного насіння. З них 50 підприємств вирощують зернові культури, 7 – вирощують олійні культури, 4 – вирощують посадковий матеріал плодових і винограду, 1 підприємство займається вирощуванням насіння овочевих культур.

Висновки. Аналіз стану насінництва в Запорізькій області вказує, що перехід на нову систему ведення насінництва може задовольнити потреби у насінні господарств усіх форм власності. Розширена сітка суб’єктів насінництва та розсадництва в Запорізькій області дає можливість проводити науково обґрунтоване сортооновлення та сортозаміну, забезпечити достатнє виробництво власного сортового насіння для товаровиробників всіх організаційно-правових форм господарювання та власності.

З метою посилення контролю за реалізацією насіння суб’єктами підприємницької діяльності продовжується атестація виробників насіння. В 2010 році сім господарств Запорізької області атестуються на отримання паспорта на право виробництва та реалізації насіння та посадкового матеріалу.

Література

1.  Гаврилюк М. М. Основи сучасного насінництва / Гаврилюк М. М. – К.: ННУ ІАЕ, 2004. – 256с.

2.  Макрушин М. М. Фізіологія рослин / Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., Мельников М. М. – Вінниця «Нова книга», 2006. – 415 с.

3.  Порядок організації насіннєвого контролю суб’єктами насінництва в Україні / [за ред. Гаврилюка] – К.: Аграрна наука, 2003.

4.  Строна И. Г. Общее семеноведение полевых культур / Строна И. Г. – М.: Колос, 1966. – 464с.

5.  Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26 грудня 2002 року. – К, 2002. – № 411 – ІV – 22с.

6.  ДСТУ 2240-93 Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості.

7.  Насінництво і насіннєзнавство польових культур / [За ред. Гаврилюка] – К.: Аграрна наука. 2007. – 216с.

УДК 633. 15: 631. 53. 01: 631. 56

Захарова В. О., Журавльов В. А., Журавльова О. В., Хілько В. Т. Висвітлено становище насінництва в Запорізькій області. Зокрема вирощування елітного насіння нових сортів основних сільськогосподарських культур за сучасними технологіями, приведені господарства, які вирощують елітне та репродуктивне насіння.

УДК 633. 15: 631. 53. 01: 631. 56

Захарова В. О., Журавлев В. А., Журавлева О. В., Хилько В. Т. Организация семеноводства в Запорожской области.

Показано состояние семеноводства в Запорожской области. В частности выращивание элитных семян нових сортов основных сельскохозяйственных культур по современным технологіям, приведены хозяйства которые выращивают элитные и репродуктивные семена.

УДК 633. 15: 631. 53. 01: 631. 56

Zaharova V. O. Zhuravl'ov V. A. Zhuravl'ova O. V. Hіl'ko V. T. Ovganization of seedind in Zaporizhian region.

The state of seeds grouning of the Zaporozhia area is considered in this article. In particular growing of elite seed of new varieties of basic agricultural cultures on modern technologies, economies are resulted which rear elite and genesial seed.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы