Статьи по растениеводческим темам

Надранній сорт цибулі шніт Флірт

Борисенко Л. Д. – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник (Донецька дослідна станція ІОБ УААН)

Вступ. Дякуючи своїм лікувальним і енергозберігаючим властивостям багаторічні види цибулі, до яких належить цибуля шніт (A. Schaenoprasum L.), в останні роки, користуються все більшим попитом у Східній зоні України та інших її регіонах [1]. Вони невибагливі до умов вирощування і відносяться до ранніх дешевих овочів, які мають ніжне зелене перо [2].

В Україні недостатньо проводиться селекція цибулі шніт. Це пояснюється не лише малим розвитком ринку цієї рослини, але й недостатнім потенціалом її генетичних ресурсів [3]. В Державному Реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні кількість малопоширених видів цибулі обмежена. Тому створення нового сорту цибулі шніт з надраннім відростанням та дружнім періодом дозрівання насіння є актуальним науковим завданням [4].

Методика досліджень. Селекційна робота зі створення нового сорту цибулі шніт розпочата у 1980-ті роки з вивчення колекції ВІР. Тоді ж і був відібраний вихідний зразок цибулі шніт. У 2001 році нами було поновлено селекційну роботу, використовуючи метод індивідуального та родинно-групового добору на фоні повітряної засухи та різких коливань добових температур. З вихідного матеріалу, створеного селекціонером Ю. О. Ковчинським, нами було виділено зразок, найбільше пристосований до мінливих кліматичних умов Степу.

В 2003 р. цей зразок ідентифіковано як лінію 46 і розпочато сортовипробування. Нова лінія перебувала у розсаднику конкурсного випробування в 2003-2005 рр. і була подана в заявці на державне сортовипробування як сорт Флірт.

Селекційні дослідження супроводжувались фенологічними спостереженнями за ростом і розвитком рослин, їх описом та біометрією рослини [5]. Для біометричних показників використовували рослини другого року життя перед початком цвітіння, на яких не проводили зрізання зеленого пера. Стійкість проти хвороб визначали на природному інфекційному фоні [6]. Вегетаційний період обчислювався від початку відростання листя навесні до визрівання насіння. Випробування нового сорту проводили за методикою Державного сортовипробування [7]. Облік врожаю проводили за методикою для вегетативно розмножуваних цибуль на зелене перо. Біохімічну якість зеленої маси визначали в акредитованій лабораторії аналітичних вимірювань ІОБ (атестат№1000919) 2002 від 25.07.2002р. Математичний обробіток даних врожаю проведено методом дисперсійного аналізу [8], визначення економічної ефективності нового сорту – за методикою З. І. Гризенкової [9], економічні показники розраховували виходячи з цін та розцінок 2005 р. При оцінці матеріалу застосовували стандарт: сорт цибулі шніт Приліпський.

Результати досліджень. В результаті досліджень методом адаптивно–аналітичної селекції з місцевої форми с. Опитне к.65/1-1 створено новий сорт цибулі шніт Флірт, з надраннім відростанням зеленого пера, інтенсивним гілкуванням та дружньою віддачею врожаю і періодом вегетації до 95 діб (табл. 1). Початок відростання після перезимівлі до технічної стиглості зеленого пера у нового сорту складає 20 діб. фаза технічної стиглості сорту Флірт наступає на 12 діб раніше ніж у стандарту. Загальна врожайність зеленого пера в умовах посухи становить 16,5 т/га, що перевищує стандарт на 17%. Максимальна довжина листків у нового сорту 45 см, з вмістом сухої речовини 17,4%, загального цукру 2,8%, вітаміну С 24,1 мг на 100 г сухої речовини. Апробаційною ознакою сорту є листки, направлені на 45-50° від землі, що утворюють напівстоячу розетку. Квітка рослини мілка, рожевого кольору. Слід звернути увагу на те, що після дозрівання насіння можливе його повторне відростання у поточному році.

Таблиця 1

Характеристика цибулі шніт сорту Флірт за основними господарсько-цінними ознаками у порівнянні з стандартом (середнє за 2003-2005 рр.)

Показник

Одиниця виміру

Флірт

Приліпський st

НІР05

Врожайність загальна

т/га

16,5

14,1

2,15

Продуктивність однієї рослини

г

1375

1175

3,67

Вміст сухої речовини

%

17,4

15,5

1,38

загального цукру

%

2,8

2,6

0,69

вітаміну С

мг/100г с. р

24,1

23,9

6,65

Вегетаційний період повний

діб

95

150

2,34

Початок відростання-технічна стиглість зеленого пера

діб

20

30

1,76

Кількість відгалужень на 1 рослині

шт.

80

50

5,35

Кількість листків на 1 рослині

шт.

160

100

11,17

Середня довжина листка

см

45

50

7,46

Вирощування нового сорту забезпечує економічний ефект 1,1 тис. грн/га за рахунок підвищення врожаю та рентабельності 17% в порівнянні з стандартом (табл. 2).

Таблиця 2

Економічна ефективність вирощування цибулі шніт сорт Флірт у порівнянні з стандартом (середнє за 2003-2005 рр.)

Показник, одиниця виміру

Флірт

Приліпський, st

Відхилення від st

Врожайність, т/га

16,5

14,1

+2,4

Вартість продукції, тис. грн /га

9,9

8,5

+1,4

Середня ціна реалізації, грн /т

600

600

0

Повні витрати, тис. грн /га

3,7

3,4

+0,3

Собівартість повна, грн /т

224

241

-17

Прибуток, тис. грн /га

6,2

5,1

+1,1

Рентабельність, %

167

150

+17

Висновки

1.  В результаті селекційної роботи створено надранній сорт цибулі шніт Флірт.

2.  Урожайність нового сорту в середньому за роки випробування 16,5 т/га, що на 17 % вище за стандарт.

3.  Економічний ефект від вирощування сорту Флірт – 1,1 тис. грн/га.

4.  Новий сорт цибулі шніт Флірт занесено до Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 році.

Список використаної літератури.

1.  Юрьева Н. А. Многообразие луков и их использование / Н. А. Юрьева, В. А. Кокорева – М.: МСХА, 1992. – 159 с.

2.  Гринберг Е. Г. Многолетние луки / Гринберг Е. Г. – Новосибирск: Новосибирское книж. изд-во, 1987. – 88 с.

3.  Озеряний М. О. Негірка цибуля-шніт / М. О. Озеряний // Дім, сад, город. – 1997. – №5. – С. 7-8.

4.  Реєстр сортів рослин України на 2001 рік. – К.: 2000. – С. 34.

5.  Методичні рекомендації по селекції овочевих рослин родини цибулевих (Alliaceae) / Т. В. Чернишенко, К. І. Яковенко, О. М. Біленька, Н. Г. Дьоміна // Сучасні методи селекції овочевих і баштанних культур [За ред. Т. К.Горової, І. І.Яковенка]. – Харків: ІОБ УААН, 2001. – С. 406-425.

6.  Методические указания по селекции луковых культур. – М.: ВНИИССОК, 1989.

7.  Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур. – К., 2000. – Вип. 1. – 100 с.

8.  Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Доспехов Б. А. – М.: Колос, 1973. – 366 с.

9.  Гризенкова З. И. Определение экономической эффективности законченных научно-исследовательских разработок применительно к овощеводству / Гризенкова З. И. – Н.-т. бюлл. УНИИОБ – 1980.– Вып. 11. – С. 3-11.

УДК 631.52: 635.25: 631.521: 001.4: 631.559

Борисенко Л. Д. Надранній сорт цибулі шніт Флірт

В результаті селекційної роботи створено сорт цибулі шніт Флірт з надраннім відростанням зеленого пера, інтенсивним гілкуванням та дружньою віддачею врожаю навіть в умовах посухи, який здатний після дозрівання насіння до повторного відростання у поточному році. Вирощування нового сорту забезпечує економічний ефект 1,1 тис. грн/га.

УДК 631.52: 635.25: 631.521: 001.4: 631.559

Борисенко Л. Д. Ультраранний сорт лука шнитт Флирт

В результате селекционной работы создан сорт лука шнитт Флирт с ультраранним отрастанием зеленого пера, интенсивным ветвлением и дружной отдачей урожая даже в условиях засухи, который способен после созревания семян к повторному отрастанию в текущем году. Выращивание нового сорта обеспечивает экономический эффект 1,1 тыс. грн/га.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы