Статьи по растениеводческим темам

ВИВЧЕННЯ СОРТІВ СУНИЦІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Приймачук Л. С. – кандидат с.-г. наук, директор Львівської дослідної станції садівництва ІС УААН

Вступ. Західні області України за своїми грунтово-кліматичними умовами найбільш сприятливі для вирощування ягідних культур, і зокрема, суниці. Потреба на продукцію даної культури тут завжди велика, окупність і рентабельність висока.

Попит на ринку і ріст переробної промисловості обумовлює дальніше збільшення виробництва суниці за рахунок розширення площ, концентрації промислового виробництва у найбільш сприятливих кліматичних умовах, впровадження нових методів вирощування культури.

Одним із важливих факторів, який визначає успішність вирощування суниці є правильний вибір сорту, який повинен бути стійкий до несприятливих абіотичних чинників довкілля.

Методика досліджень. З 2005 по 2009 роки на Львівській дослідній станції садівництва вивчали 16 сортів суниці: Багряна, Ольвія, Фестивальна ромашка, Хоней, Мірос, Кент, Симфонія, Зенга Зенгана, Присвята, Корона, Лордсмен, Ерос, Пегас, Полка, Ред Гонтлет, Дукат. За контролі були взяті сорти Багряна, Фестивальна ромашка, Зенга Зенгана. Грунт дослідних ділянок – чорнозем опідзолений. Вивчення проводили на високому агротехнічному фоні із застосуванням повного комплексу заходів для виробничих насаджень.

Досліди закладені у вересні 2004 р. по схемі 0,80 х 0,20 м. Обліки і спостереження проводили по загальноприйнятій методиці.

Клімат у зоні західного Лісостепу України, де проводились дослідження, помірно теплий і вологий, сума активних температух становить 24000С, тривалість безморозного періоду 140-180 днів. Середньорічна сума опадів по роках коливається в межах 580-840 мм, відносна вологість повітря 70-80 %.

Результати досліджень. Венгетаційний період в умовах Львівщини розпочинається при переході середньодобової температури повітря через +50С і настає переважно в кінці березня – на початку квітня (табл. 1). Середня дата початку цвітіння за чотири роки по сортах – 4.05 – 12.05. Саме раннє цвітіння відмічено у сортів Багряна і Ольвія 30 квітня (2008, 2009 р. р.), найпізніше 18-20 травня (2006 р.) – у сортів Лордсмен і Присвята. Час і дружність достигання ягід залежить від біологічних особливостей сортів та погодніх умов. Відповідно цього сорти поділені на групи: ранні, середні, пізні. Найраніше достигання ягід відмічено в 2009 році (24-30 травня), найпізніше в 2006 р. (3-15 червня).

До групи сортів з раннім строком достигання віднесено два сорти: Багряна (к) і Ольвія. У групу з середнім строком достигання ягід ввійшло п’ять сортів: Фестивальна ромашка (к), Хоней, Мірос, Кент, Симфонія. Група з пізнім строком достигання ягід налічує 9 сортів: Зенга Зенгана, Присвята, Корона, Лордсмен, Ерос, Пегас, Полка, Ред Гонтлет, Дукат.

Погодні умови, які склалися у період вивчення сортів були досить різноманітними. Зими 2006-2009 років були сприятливими для перезимівлі суниць. У всіх досліджуваних сортів не відмічено підмерзання ріжків і кореневищ.

За період досліджень найнижча врожайність відмічена у 2007 році. Пов’язано це з несприятливими кліматичними умовами, які склалися весною 2007 р. На початку травня (2.05) зафіксовано пониження температури до -50С. Весняні заморозки були причиною підмерзання бутонів і квіток у ранніх і середньо-ранніх сортів (5-20 %).

Як видно із даних таблиці 2, урожайність в перший рік плодоношення (2006 р.) становила по сортах 75-175,4 ц/га. Найбільшу врожайність в групі сортів середнього строку достигання мав сорт Симфонія (175,4 ц/га) і Ред Гонтлет (175,0 ц/га) в групі з пізнім строком достигання.

Таблиця 1

Фенологічні спостереження за сортами суниці,

(середнє за 2004-2009 р. р.)

№ п. п.

Сорти

Початок відростання листків

Початок цвітіння

Початок достигання ягід

Загальний стан рослин, бал

1

Багряна (к)

13.03

4.05

12.06

5,0

2

Ольвія

14.03

4.05

11.06

5,0

3

Фестивальна ромашка (к)

16.03

7.05

14.06

5,0

4

Хоней

16.03

9.05

14.06

5,0

5

Мірос

17.03

11.05

14.06

4,5

6

Кент

17.03

11.05

14.06

4,5

7

Симфонія

18.03

11.05

14.06

5,0

8

Зенга-Зенгана (к)

19.03

11.05

17.06

5,0

9

Присвята

19.03

12.05

17.06

5,0

10

Корона

20.03

9.05

16.06

4,5

11

Лордсмен

17.03

9.05

16.06

4,0

12

Ерос

19.03

10.05

16.06

4,0

13

Пегас

18.03

11.05

17.06

5,0

14

Полка

19.03

10.05

17.06

5,0

15

Ред Гонтлет

21.03

9.05

16.06

5,0

16

Дукат

19.03

10.05

16.06

5,0

Врожайність сортів у 2007 р. виявилась нижчою в порівнянні з 2006 р. на 15,6-33,7 ц/га, по причині вказаній вище.

У вивчаємих сортів у 2008 р. урожайність була також невисокою, в зв’язку з підмерзанням квіток і бутонів у ранніх сортів (25 квітня температура понизилась до -30С). Найбільше пошкодження квіток і бутонів відмічено у сорту Багряна (20 %). Спека і недостатня кількість опадів під час зав’язування і наливання ягід призвело до зменшення врожайності на 12,5-31,2 ц/га в порівнянні з 2006 р.

В 2009 р. найвищу врожайність у групі сортів середнього строку достигання мав сорт Симфонія (166,7 ц/га).

Таблиця 2.

Урожай сортів суниці, 2006-2009 р. р.

№ п. п.

Сорт

Врожай з 1 га, ц

Середнє за 4 роки, ц/га

Прибавка врожаю до контролю, ц/га

Середня маса ягоди, г

Дегустаційна оцінка, бал

2006

2007

2008

2009

1

Багряна (к)

75,0

87,5

75,0

140,5

94,5

-

9,6

4,2

2

Ольвія

123,8

93,7

90,0

148,3

113,9

+19,4

12,0

4,2

 

НІР005

2,6

1,8

1,7

3,0

1,9

-

Fф.< Fт.

-

3

Фестивальна ромашка (к)

156,2

68,7

116,7

149,4

122,8

-

10,9

4,0

4

Хоней

171,8

70,6

101,7

150,0

123,5

+0,7

10,0

4,0

5

Мірос

150,8

67,2

112,5

118,1

99,3

-23,5

11,9

3,7

6

Кент

137,5

59,4

125,0

142,1

116,0

-6,8

10,5

3,9

7

Симфонія

175,4

79,2

91,7

166,7

128,3

+5,5

10,7

3,7

 

НІР005

4,1

1,5

2,5

3,9

2,6

-

0,9

-

8

Зенга-Зенгана (к)

154,2

70,8

131,3

116,1

118,1

-

10,0

3,7

9

Присвята

131,7

68,3

137,5

132,1

117,4

-0,7

12,2

4,0

10

Корона

168,7

89,3

87,5

117,5

115,8

-2,3

9,8

4,3

11

Лордсмен

120,4

93,8

87,5

108,8

102,6

-15,5

7,8

3,6

12

Ерос

118,7

56,2

80,0

89,8

86,2

-32,0

10,1

4,0

13

Пегас

92,5

62,5

125,0

162,5

110,6

-7,5

14,0

4,5

14

Полка

154,1

141,7

91,7

107,5

123,7

+5,6

9,3

4,0

15

Ред Гонтлет

175,0

83,1

143,8

127,5

132,4

+14,3

12,7

4,0

16

Дукат

125,0

120,0

112,5

110,0

116,9

-1,2

11,8

4,2

 

НІР005

3,1

2,2

2,9

3,3

2,4

-

0,7

-

 

Середні дані за чотири роки показали, що в групі раннього строку достигання виділяється сорт Ольвія (113,9 ц/га) в порівнянні з контролем Багряна (94,5 ц/га); середнього строку достигання – Симфонія (128,3 ц/га) - контроль Фестивальна ромашка (122,8 ц/га); пізнього строку – Ред Гонтлет (132,4 ц/га), Полка (123,7 ц/га) – контроль Зенга Зенгана (118,1 ц/га).

По масі ягоди більшість сортів відносяться до великоплідних (середня маса ягід більше 10 г). У сортів Багряна і Корона маса ягоди 9,3-9,8 г. Найдрібніші ягоди мав сорт Лордсмен (7,8 г).

Найкращу дегустаційну оцінку (4,2-4,5 бала) мали сорти: Багряна, Ольвія, Корона, Пегас, Дукат. Посередні смакові якості ягід у сортів – Лордсмен, Симфонія, Кент, Мірос.

Вивчення ураження сортів суниці грибними хворобами протягом чотирьох років показало, що не виявлено жодного стійкого сорту проти білої плямистості (табл. 3). Найменше ураження даною хворобою відмічено у сортів Ольвія, Лордсмен, Дукат (1 бал), найбільше – Зенга Зенгана, Корона, Ред Гонтлет (2,5 бала).

Таблиця 3.

Ураження сортів суниці грибними хворобами і суничним кліщем,

(середнє за 2004-2009 р. р.)

№ п. п.

Сорти

Ураження листків, бал

борошниста роса

біла плимистість

пошкодження суничним кліщем

1

Багряна (к)

1,0

1,5

0,5

2

Ольвія

0

1,0

0

3

Фестивальна ромашка (к)

0

1,5

0

4

Хоней

0

1,5

0

5

Мірос

1,0

2,0

0

6

Кент

0

2,0

0,5

7

Симфонія

0

1,0

0

8

Зенга-Зенгана (к)

0

2,5

0

9

Присвята

0

2,0

0

10

Корона

0

2,5

0

11

Лордсмен

2,0

1,0

0

12

Ерос

0

1,5

0

13

Пегас

0

2,0

0

14

Полка

0

1,0

0

15

Ред Гонтлет

0

2,5

0

16

Дукат

0

1,0

0

Майже всі вивчаємі сорти показали високу стійкість до борошнистої роси, за винятком Лордсмена, Міроса, Багряної.

Незначне пошкодження суничним прозорим кліщем відмічено у сортів Багряна і Кент.

Висновки. За період 2004-2009 р. р., в умовах західного Лісостепу України, за комплексом господарсько-біологічних ознак виділено сорти суниці Ольвію, Симфонію і Полку, які відповідають вимогам, які ставляться до сучасних конкурентноспроможних сортів і є перспективними для впровадження у промислові і колективні насадження.

Список використаної літератури

1.  Атлас перспективных сортов плодовых и ягодных культур Украины / [Под ред. доктора с.-х. наук В. П. Копаня ]. – Киев, 1999. – С. 340-354.

2.  Марковський В. С. Ягідні культури в Україні / Марковський В. С., Бахмат М. І. – Медобори, 2008, С. 4-45.

3.  Копылов В. И. Земляника / Копылов В. И. – Симферополь: Поли Пресс, 2007. – 362 с.

4.  Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур // [Под общ. ред. Седова Е. И.] – Орел. ВНИИСПК, 1999 – 608 с.

Анотації

УДК 634.75.631.526.52.1.

Приймачук Л. С. Вивчення сортів суниці в умовах західного Лісостепу України.

Наведено результати вивчення 16 перспективних сортів суниці в умовах західного Лісостепу України. Виділено кращі з них за господарсько-біологічними показниками.

УДК 634.75.631.526.52.1.

Приймачук Л. С. Изучение сортов земляники в условиях западной Лесостепи Украины.

Изложены результаты изучения 16 перспективных сортов земляники в условиях западной Лесостепи Украины. Выделены лучшие из них по хозяйственно-биологическим показателям.

УДК 634.75.631.526.52.1.

The investigation of the Strawberry under the conditions of the Ukraine’s West Lisosteppe.

The authors present the results investigating 16 perspective Strawberry cultivars under conditions of the Ukraine’s West Lisosteppe. Those having the best economic and biological characteristics have been selected.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы