Методические указания по растениеводческим темам

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТу біоресурсів і природокористування україни "Кримський агротехнологічний університет"

Факультет технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Декан факультету ТВЗ і ППР

_____________ М. С.Крайнюк

"____" ___________2009 р.

МЕТОДИЧНІ рекомендації по використанню кредитно-модульної системи навчання і рейтингової оцінки знань студентів при вивченні дисципліни "Методи і організація досліджень в агрономії" для підготовки фахівців ОКР „Магістр” Спеціальність 8.130 102 "Агрономія".

Термін навчання – 1,5 роки.

Кафедра – Загального та зрошуваного землеробства.

Лектор – Ільїн О. В, канд. с.-г. наук, доцент.

Сімферополь, 2009.

Методичні вказівки розробив:

доцент кафедри загального та зрошуваного землеробства, канд. с.-г. наук Ільїн О. В.

Рецензенти:

Гордієнко В. П., д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри загального та зрошуваного землеробства

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри загального та зрошуваного землеробства (протокол № __ засідання кафедри від ____________ 2009 р.)

Зав. кафедри загального і зрошуваного

землеробства, д. с.-г. н., професор _____________________ В. П. Гордієнко

Схвалено навчально-методичною вченою радою факультету технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва

протокол № __ від ____________ 2009 р.

Голова навчально-методичної вченої ради факультету,

д. с.-г. н., доцент _____________________ А. М. Ізотов

Відповідальний за випуск – зав. кафедрою загального і зрошуваного землеробства, д. с.-г. н., професор В. П. Гордієнко.

Скачать Методичні рекомендації по використанню кредитно-модульної системи навчання і рейтингової оцінки Агрономія

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы