Преподавателям

Характеристика аспіранта науковим керівником зразок

Характеристика аспіранта першого року навчання - зразок

1. Характеристика аспіранта першого року навчання

Характеристика аспіранта першого року навчання спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» Лопушанської Валентини Володимирівни

Протягом першого року навчання в аспірантурі Лопушанська В. В. опрацювала більше 120 літературних джерел по темі дисертації. Тему дисертаційного дослідження «Стратегічне планування конкурентоспроможного розвитку рослинництва у сільськогосподарських підприємствах» затверджено. Протягом даного періоду написано два підрозділи першого розділу та один підрозділ третього розділу.

Приймала участь у наукових конференціях Миколаївського державного аграрного університету та інших організацій, підготувала до друку 2 статті у співавторстві.

За час перебування в аспірантурі показала себе старанним дослідником, відповідальним та дисциплінованим аспірантом. Вчасно виконувала завдання наукового керівника. Працювала відповідно до індивідуального плану.

Протягом звітного року аспірант закінчила навчання на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала диплом спеціаліста – економіста-менеджера.

Лопушанська В. В. працює старшим викладачем на кафедрі інформатики, виконала навчальне навантаження згідно індивідуального плану роботи викладача.

Лопушанська В. В. регулярно консультує магістрантів та аспірантів з питань економіко-математичного моделювання та використання його результатів в економічних дослідженнях.

В цілому, обсяг роботи, передбачений індивідуальним планом на перший рік навчання, було виконано. Рекомендую перевести на наступний рік.

15.10.2010 Науковий керівник: д. е. н., професор Шебаніна Олена В’ячеславівна

Скачати ZIP

 

2. Характеристика аспіранта приклад

ХАРАКТЕРИСТИКА аспіранта (здобувача, викладача) кафедри ………………… Харківського національного економічного університету

Іваненко Івана Івановича, 1975 року народження

Іваненко Іван Іванович закінчив Харківський державний економічний університет у 1997 році. У листопаді цього ж року вступив до аспірантури.

Працюючи над темою "Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства" Іваненко І.І. зібрав, проаналізував необхідну з питань досліджень теоретичну інформацію та практичний досвід роботи підприємств, зробив обгрунтовані висновки та вніс пропозиції з проблем підвищення усталеності роботи підприємств.

Під час навчання в аспірантурі Іваненко І.І. виявив працьовитість, наполегливість, здібність самостійно робити наукові висновки та прогнози. Він цілеспрямована, відповідальна людина. Приймає участь у громадському житті університету. Відмінно склав усі іспити кандидатського мінімуму.

Характеристика подана для представлення на спеціалізованій раді Харківського національного економічного університету з присудження наукового ступеня кандидата економічних наук.

Ректор Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор В.С. Пономаренко Завідувач кафедри

Скачати ZIP

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить