Преподавателям

РЕЦЕНЗІЯ на методичні вказівки до виконання курсової роботи з регіонального лісівництва для студентів спеціальності 30401 „Лісове господарство”, підготовані проф. Б. Ф. Остапенком, проф. В. П. Ткачем, доц. А. М. Салтиковим

Методичні вказівки з виконання курсової роботи по регіональному лісівництву призначено для студентів лісогосподарського факультету. Викладені методичні вказівки на 34 сторінках, додатки займають 34 сторінки. Складаються з наступних частин.

1.  Вступ.

2.  Задачі та зміст курсової роботи.

3.  Вихідні дані для курсової роботи.

4.  Схема розміщення матеріалу в курсовій роботі.

5.  Розділ 1. Дослідна частина.

6.  Розділ 2. Проектна частина.

7.  Питання до захисту курсової роботи.

8.  Рекомендована література.

Основою роботи є розділ 1 та розділ 2. В першому розділі автори приділяють значну увагу особливостям вивчення типологічної структури та продуктивності лісів різних регіонів України. Надають методику визначення показників лісотипологічного районування. Особливу увагу студентів автори звертають на угрупування типів лісу.

Друга частина роботи присвячена вивченню та обліку особливостей лісового господарства різних лісотипологічних областей, а також проектуванню лісогосподарських заходів відповідно до визначених угрупувань, з урахування регіональних особливостей лісів України.

З нашої точки зору методичні вказівки нададуть змогу забезпечити виконання курсової роботи з регіонального лісівництва необхідним методичним та нормативним матеріалом. Також будуть сприяти поліпшенню учбового процесу та підвищенню якості знань студентів з фахових дисциплін.

Доктор ек. Н, проф., Академік ЛАНУ В. О. Поляков

Скачати зразок WORD - retsenziya-na-metodichni-vkazivki-zrazok.zip

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить