Статьи по педагогике

Інформаційні технології в дистанційному навчанні.

Метою є викладення методики організації навчання в корпоративному середовищі без відриву співробітників від виробничого процесу.

За метод розв’язку обрано дистанційне навчання [1,2] персоналу на базі єдиного систематичноого підході до процесу навчання.

Складовими частинами систематичного підходу до процесу навчання є:

-  Елементи сертифікації навчальних курсів та співробітників, що пройшли навчання.

Необхідною складовою навчального процесу є формальна оцінка якості набутих учнем знань та навичок. Загальноприйнятою методикою цього є сертифікація навчальних курсів у відповідності з існуючими стандартами та по завершенні навчання видача відповідного сертифікату, що підтверджує набуту кваліфікацію.

-  Інтеграція навчального матеріалу з процесами, що відбуваються в корпорації.

Аналіз корпоративного середовища України дозволяє виділити основні наступні переваги та недоліки з точки зору можливостей організації навчального процесу:

Переваги:

§  Наявність спеціальних структурних підрозділів, відповідальних за організацію очного навчання.

§  Наявність організаційної інфраструктури.

Недоліки:

§  Низька культура організації навчального процесу.

§  Низький базовий рівень володіння комп’ютером у працівників.

§  Модульний підхід до навчального процесу.

Весь навчальний матеріал розділений на окремі курси з виділеними знаннями, фактами і навичками. Складність матеріалу в кожному з модулів залежить від рівня підготовки співробітників, що навчаються.

Викладення пропонованої методики дистанційного навчання є неможливим без викладення погляду на процес навчання в цілому (Див. концептуальну схему процесу навчання на рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна схема процесу навчання.

Навчальний процес складається з окремих навчальних курсів. Кожен курс за цільовим призначенням має наступні складові частини:

-  Знання (методики, тези лекцій, інструкції та ін.).

-  Факти з предметної області (напр.: курс “Податкова система Великобританії” – характеристика, реєстри, підсистеми справляння, виконання, аналізу і статистики податкових платежів) .

-  Навички, які мають бути отримані по закінченні (тести, питання, контрольні роботи і т. ін.).

На підставі аналізу всіх компонент будується пакет курсу, що в залежності від специфіки обраної предметної галузі може містити відеоматеріали, довідкову інформацію і т. і.

Кожен курс має враховувати важливість кожної з компонент з точки зору загальновживаності і трудомісткість викладення та вивчення кожної з частин. Важливе місце займають друковані матеріали, які згідно з [3] мають наступні переваги:

·  Стихійність, спонтанність. Друковані матеріали можуть бути використані у будь-якій ситуації та не вимагають складного обладнання для перегляду.

·  Інструкційна прозорість. Засіб передачі інформації має збагачувати, а не конкурувати зі змістом за увагу учня. Це – найбільш прозорий інструкційний засіб з усіх можливих.

·  Безпечне – не загрозливе. Читання – природній процес для більшості студентів.

·  Легкість використання. При належному освітленні друкований матеріал може бути використаним у будь-якому місці без участі додаткового обладнання. Мобільність друкованих матеріалів особливо важлива для районного рівня і інших місць, що мають обмежений доступ до сучасних технологій

·  Легкість перегляду та роботи з довідковою інформацією. Звичайно друковані матеріали легко контролюються користувачем і як наслідок, студент швидко переміщується через розділи зі збитковою інформацією, у той же час фокусуючись на місцях, що вимагають додаткової уваги.

·  Економічні за ціною. Виготовлення друкованої продукції – найдешевше в порівнянні з іншими інструкційними матеріалами. Також є достатньо засобів для недорогого копіювання цих матеріалів.

·  Легко редагуються та виправляються. В порівнянні з програмним забезпеченням, друкована продукція як редагується, так і коригується просто і дешево.

·  Ефективність за часом. Розробник зосереджується на змісті інструкційних матеріалів, а не на технічних вимогах системи доставки інформації.

Власне, це не виключає використання і інтерактивних засобів [4], таких, як, наприклад, WWW-технології [5].

Кожен навчальний курс поділяється на окремі заняття. Якість засвоєння матеріалу перевіряється методом опитування. Зміст навчального курсу, цільове призначення (тип) диктує форму його репрезентації користувачам. Залежності між типами навчальних курсів та методами репрезентації навчальної інформації наведено в таблиці 1.

Тип навчального курсу

Форма репрезентації навчального матеріалу

Навички

Паперова копія. Інформація за кожним заняттям репрезентується у вигляді методичних посібників, що надаються співробітникам на час роботи з модулем і залишаються в них надалі як довідковий матеріал.

Знання, загальні концепції.

Репрезентаціяв форматі LotusCam. Подача матеріалу з елементами мультимедіа.

Факти, довідникові дані.

WEB-сторінки. Курс репрезентується у вигляді WWW-сайту, до якого у інтерактивному режимі мають доступ всі співробітники.

Таблиця 1. Типи навчальних курсів та методи репрезентації навчального матеріалу.

Технологію роботи з навчальним курсом зображено на рис. 2.

Рис. 2. Технологія роботи з навчальним курсом.

Тут в якості прикладу взято розроблені курси по операційній системі Microsoft Windows 95, текстовому редактору Microsoft Word 97 та електронним таблицям Microsoft Excel 97.

Важливе місце у процесі навчання займають опитувальники. Це дозволяе провадити навчання за індвідуальним підходом. Використання опитувальників дозволяє гнучко синхронізувати подання нових модулів навчального матеріалу з якістю його засвоєння учнями на етапі проведення рубіжного контролю. Також за використання передкурсових опитувальників уможливлюється вибір рівня складності курсу (спеціаліст, підготований, базовий).

З використанням описаного підходу вже було розроблено і проведено кілька навчальних курсів, зокрема – у навчальному центрі ДПА у м. Ірпінь. Також запропонований підхід апробовано на семінарах, зокрема – в Університеті «Києво-Могилянська Академія».

Література

1. Verduin, J. R. & Clark, T. A. Distance education: The foundations of effective practice. – 1991 – San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

2. Moore, M. G. & Thompson, M. M., with Quigley, A. B., Clark, G. C., & Goff, G. G. The effects of distance learning: A summary of the literature. // University Park, PA: The Pennsylvania State University, American Center for the Study of Distance Education. - Research Monograph No. 2. - 1990 - p.330-321

3. University of Idaho Engineering. Dr. Barry Willis' books, Distance Education Strategies and Tools and Distance Education. A Practical Guide. – Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications – 1993

4. Jonatan Grudin. Interactive Systems: Bridging the Gaps Between Developers and Users. // IEEE Computer, April 1991 – c. 59-69

5. Курт Ланг, Джефф Чоу. Публикация баз данных в Интернете. – Спб.: Символ-Плюс, 1998, – 480 с.

У статті викладена методика організації навчання у корпоративному середовищі без відриву співробітників від виробничого процесу на основі технологій дистанційного навчання. Запропонована методика охоплює широкий спектр компютерних засобів ОС Windows.

Лесюк Ю. М., спеціаліст, Лікман Е. (Великобританія), радник з питань ПДВ,консалтингова компанія "Barents Group LLC"

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить