Підготовка авторських оригіналів підручників (навчальних посібників) до видання

ПОРАДИ АВТОРАМ

Перш ніж приступати до створення навчальної літератури, рекомендуємо ознайомитись із галузевою та освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) відповідного фахівця, звідки необхідно виписати уміння та компетенції, формування яких віднесено до сфери змісту певної навчальної дисципліни, а також із освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки цього фахівця і, зокрема, тим її фрагментом, де наведено описання навчальної дисципліни (ГСВО, додаток Б), з якої планується підготувати підручник чи навчальний посібник.

Потім слід скласти план-проспект, де реферативно зазначити зміст розділів і тем майбутнього видання з визначенням їх обсягу, що дозволить під час роботи підготувати видання згідно з відповідним фрагментом ОПП (програми навчальної дисципліни) та забезпечити відповідність його обсягу загальній кількості годин, передбачених навчальним планом на вивчення цієї навчальної дисципліни.

Під час створення підручників і навчальних посібників необхідно враховувати, що їх зміст має охоплювати ті блоки змістових модулів, що відведено в ОПП для цієї навчальної дисципліни (навчальних дисциплін), і відповідати її програмі (програмам), забезпечувати науковість викладення предметних знань, висвітлювати сучасний стан розвитку відповідної сфери науки і техніки, надавати необхідні довідкові дані, бути логічно завершеним тощо.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить