Підготовка авторських оригіналів підручників (навчальних посібників) до видання

Навчальний посібник

У ВНЗ іде безперервний процес поповнення знань, періодично переглядаються програми, тому виникає необхідність видавати навчальні посібники як доповнення до підручників.

Навчальний посібник – навчальне видання, що частково чи повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання, це всі друковані, образотворчі та інші матеріали, створювані на додаток до підручника. Вони містять матеріали з методики викладання навчальної дисципліни або методики виховання. За наявності підручників із дисципліни навчальні посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових методологічних підходів будь-якої частини підручника, не допускаючи його дублювання.

Їх необхідно готовити так, щоб вони розширювали, доповнювали і поглиблювали зміст підручника, сприяли поліпшенню вивчення навчальної дисципліни.

Навчальні посібники створюють також для надання допомоги під час виконання окремих видів навчальної роботи.

Підготовлювати їх можна як за окремими розділами навчальної програми, так і за навчальними дисциплінами. Навчальні посібники розробляють на відміну від підручників, зазвичай, за частиною курсу, найскладнішими його розділами і навіть темами. Це дає можливість деталізувати, викласти ті чи інші питання більш докладно й оперативно, з урахуванням новітніх досягнень у відповідній галузі науки. У деяких випадках, коли, наприклад, ще не визначено остаточно теоретичні положення або практичні питання курсу, недостатньо апробована методика викладання і не написано підручника, навчальні посібники можуть бути розроблені з усіх дисциплін.

Вимоги до навчальних посібників, їх наукового змісту і методичного апарату, переважно, такі самі, що й до підручників. Вони мають задовольняти педагогічні вимоги, враховувати вікові особливості студентів, бути зручними для користування і безпечними для здоров’я.

У підзаголовних даних на титульному аркуші рекомендують зазначати тип видання, дисципліну або спеціальність, ступінь навчання й тип навчальних закладів, для яких розроблено посібник.

У передмові доцільно орієнтувати читачів, на які конкретні знання, набуті ними у процесі вивчення попередніх дисциплін, слід спиратися під час вивчення дисципліни, а також на які питання, що мають принципове значення для засвоєння дисципліни загалом, необхідно звернути особливу увагу. Доцільно також дати рекомендації щодо вивчення дисципліни у контексті вивчення наступних дисциплін і професійної діяльності після випуску з ВНЗ.

До навчальних посібників належать також словники, довідники, навчальні карти, таблиці тощо.

До навчальних посібників також відносять навчально-методичні рекомендації, що містять методику викладання окремих навчальних дисциплін, проведення різних видів занять, особливості вивчення дисциплін.

Методичні рекомендації (методичні вказівки) навчальне або виробничо-практичне видання, роз’яснення з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

Методичні рекомендації е важливим елементом структури підручника або навчальні посібника для ВНЗ. Вони допомагають студентам користуватися книгою, засвоювати її матеріал. У цій частині книги доцільно показати, які попередні знання є основою для успішного вивчення дисципліни, а також дати загальну характеристику книги, її структури.

Методичні рекомендації допомагають читачам у вивченні навчального матеріалу, сприяють підвищенню продуктивності навчальної діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти рекомендаціям із організації самостійної роботи й користуванню довідковим апаратом книги, застосуванню технічних засобів навчання.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить