Підготовка авторських оригіналів підручників (навчальних посібників) до видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ РЕЦЕНЗЕНТОВІ

Для підвищення науково-методичного рівня навчальної літератури, удосконалення порядку її підготовки до видання та надання відповідних грифів, посилення вимогливості до рецензентів та їх відповідальності за достовірність оцінювання і висновків своїх рецензій необхідно усвідомлювати особисту відповідальність за об’єктивне і неформальне оцінювання навчальної літератури.

У зв'язку з цим рецензенту підручника (навчального посібника) важливо приділити увагу висвітленню таких питань:

1. Загальний аналіз роботи щодо її наукового рівня, термінології, побудови, висновок про актуальність і доцільність видання рецензованої праці як посібника або підручника, оцінювання авторського оригіналу до видання щодо стилю і мови.

2. Відповідність змісту роботи цільовому призначенню і вимогам, які ставляться до навчальної літератури галузевими стандартами, а також програмою навчальної дисципліни, у тому числі необхідно вказати, чи виправданий обсяг структурних одиниць майбутнього видання, виходячи з кількості годин за навчальним планом для вивчення цього матеріалу.

3. Наявність необхідної довідкової інформації, відсутність спрощень, що спотворюють сутність предмету, його логічну завершеність, відповідність ілюстративного матеріалу викладеній темі, доцільність його вміщення, аналіз ілюстрацій із погляду сучасних досягнень у певній галузі науки.

4. Місце рецензованої праці серед опублікованих раніше на таку саму тему: що нового в ній, або чим вона відрізняється від інших, чи не дублює праць інших авторів або раніше надрукованих праць, чим викликано необхідність її видання.

5. Аналіз використаної та рекомендованої літератури.

6. Допущені автором неточності, помилки та шляхи їх виправлення. Рецензент має надати рекомендації щодо поліпшення авторського оригіналу.

7. Інші вимоги, які рецензент вважає за необхідні.

У разі негативного оцінювання роботи загалом рецензент має переконливо обґрунтувати свої висновки.

Рецензент може обрати свій план побудови рецензії, але вона має містити кваліфікований, глибокий, різнобічний аналіз роботи. Рецензент має відзначити все позитивне і негативне, виправити помилки, допомогти доопрацювати авторський оригінал тощо.

Після доопрацювання автором роботу надсилають рецензенту разом із відповіддю автора на рецензію для остаточного висновку про доцільність видання твору.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить