Статьи по охотоведению

Визначник гусок, лебедів і качок України

Лисенко В. І. Мелітополь, 2009

Таблиця для визначення родів

1 (10). Цівка попереду покрита сітчастою шкірою чи багатокутними щитками (мал. 1).

2 (5). Голова і шия білі, білі-сірі чи білі з жовтим нальотом.

3 (4). Дзьоб довший 72 мм, Першорядні махові білі чи блідо-сірі..................................лебеді - Cygnus (Bechstein)

4 (3). Дзьоб коротший 70 мм. Першорядні махові чорні чи темно-бурі ..........................білі гуски - Chen (Boie)

1. - Один вид – Біла гуска (Chen hyperboreus)

5 (2). Голова і шия темні (попелясті, сірі), або з чорно-каштановим чи темно-бурим малюнком,

6 (9). Ноги чорні.

7 (8). Воло і верхня частина грудей каштанові чи грязно-бурі.......................................червоноволі казарки - Rufibrenta (Bonaparte)

2. - Один вид – Червоновола казарка (Rufibrenta ruficollis)

8 (7). Оперення темне, але без різко виділених каштанових чи грязно-бурих плям.........чорні казарки - Branta (Scopoii)

9 (6). Ноги світлі: рожеві, блідо-бузкові, жовті чи жовтогарячі.......................................гуски – Anser (Brissonj)

10 (1), Цівка спереду вкрита поперечними прямокутними щитками або ці щитки є принаймні в нижній частині цівки (мал. 2).

11 (12). Дзьоб вузький, ширина його у передверхівковій частині вужче 10 мм. По краях дзьоба є гострі, спрямовані вершинами назад зубці (рис. 3)............крохалі – Mergus (Linneus)

12 (11). Дзьоб широкий, у передвершинній частині ширший 12 мм. По краях дзьоба розташовані невисокі поперечні пластинки.

13 (14). Рульові пера вузькі і тверді. Верхні криючі хвоста прикривають тільки його основу (рис. 4).........................савки - Oxyura (Bonaparte)

3. - Один вид - Савка (Oxyura leucoсephala)

14 (13). Рульові пера нормальної будови. Верхні криючі хвоста прикривають більшу частину рульових.

15 (18). Задній палець ноги (без кігтя) (рис. 5) у 3- чи більше разів перевищує ширину його разом з оторочкою.

16 (17). Краї наддзьобка і піддзьобка утворюють дугу (мал. 6). Верхній край дзеркальця завжди межує з рудим кольором................................галагази - Тadorna (von Oken)

17 (16). Краї наддзьобка і піддзьобка утворюють майже пряму лінію (рис. 7). Верхній край дзеркальця не межує з рудим кольором...................річкові качки - Anas (Linnaeus)

18 (15). Задній палець із широкою шкірястою лопатю (мал. 8).

19 (24). Пахвові білі чи білі зі світло-бурими плямами.

20 (21). Нігтик дзьоба широкий і займає майже всю вершину наддзьобка. У видів, що зустрічаються в Україні, оперення голови на чолі видається миском уперед, а на боках дзьоба далеко заходить за оперення чола (мал. 9)..............................................................................................гаги - Somateria (Leach)

4. - Один вид - Гага (Somateria mollissima)

21 (20). Нігтик дзьоба вузький і займає тільки частину наддзьобка. Оперення на боках голови не виступає більше, ніж на чолі.

22 (23). Дзьоб звужується до вершини поступово (дивитися зверху!) (мал.10) ................................червонодзьобі черні - Netta (Каир)

5. - Один вид - Червонодзьоба чернь (Netta rufina)

23 (22). Дзьоб однакової ширини чи злегка розширений до вершини (мал. 11).................................черні – Aythya (Boie)

24 (19). Пахвові чорні або чорно-бурі.

25 (26). Нігтик дзьоба вузький і займає тільки середину вершини наддзьобка...................................гоголі - Bucephala(Baird)

26 (25). Нігтик дзьоба широкий (ширше 8 мм) і займає усю вершину наддзьобка.

27 (28). Дзьоб великий, найбільша ширина більша 20 мм............................... турпани - Melanitta (Boie)

28 (27). Дзьоб невеликий, найбільша ширина менша 20 мм...........................морянки - Clangula (Leach)

6. - Один вид Морянка (Clangula hyemalis)

Таблиця визначення видів

Таблиця визначення видів роду Чорні казарки (Branta)

1 (2) Голова цілком чорна чи коричнювато-бура.................................... Чорна казарка (B.bernicla L.)

2 (1). Голова з білими плямами.

3 (4). Чоло і частина тім”я білі чи білі з буруватими цятками....................Білощока казарка (В. leucopsis Bechsl.)

4 (3)Чоло і тім'я чорні.......................................................................... Канадська казарка (B. canadensis L.)

Таблиця визначення видів роду Гуски (Anser)

1 (2). Спина і поперек попелясто-сірі чи блакитнувато-попелясті..................... Сіра гуска (A.anser L)

2 (1). Спина і поперек темно-бурі.

3 (4). Дзьоб темний: у дорослих птахів з жовтим чи жовтогарячим перев'язом (чи плямами) перед вершиною, у молодих - звичайно одноколірний………………………..…...Гуменник (A.fabalis Lat.)

4 (3). Весь дзьоб світлий (рожевий, тілесний, рожево-сірий).

5 (6). Дзьоб коротший 40 мм, у дорослих птахів навколо ока голе жовте кільце. При закритому дзьобі на краях над - і піддзьобка зубців не видно ......Мала білолоба гуска (A.erythropus L.)

6 (5). Дзьоб довше 40 мм. Жовтого кільця навколо ока немає. При закритому дзьобі добре видно зубці по краях щелеп………………............................Велика білолоба гуска (A.albifrons Scop.)

Таблиця визначення видів роду Лебеді (Cygnus)

1 (6). Оперення біле, іноді з охристим чи іржавим нальотом на шиї і голові (дорослі птахи).

2 (3). Дзьоб з великим шишкоподібним наростом в основі, вуздечка чорна. Основна частина дзьоба червона чи червоно-жовтогаряча; хвіст клиноподібний.....Лебідь-шипун (C.olor Gm.)

3 (2). Частина дзьоба і вуздечка жовті. Хвіст заокруглений.

4 (5), Жовтий колір на дзьобі (дивитися наддзьобок!) розповсюджений від основи дзьоба за лінію ніздрів. Довжина середнього пальця з нігтем більша 140 мм……Лебідь-кликун (C.cygnus L.)

5 (4). Жовтий колір на наддзьобку досягає тільки заднього краю ніздрів, а часто і не доходить до них. Довжина середнього пальця з нігтем менше 135 мм........Малий лебідь (C.bewickii Yar.)

6 (1). Оперення блідо-сіре чи блідо-димчасте (молоді птахи).

7 (8). Спинний бік тіла сіро-бурий, черевний - блідо-буруватий, хвіст клиноподібний (крайні рульові коротші від середніх більш, ніж на 65 мм) ............................Лебідь-шипун (C.olor Gm.)

8 (7). Спинний бік тіла блідо-сірий, черевний - білий, хвіст округлий (середні рульові довші від крайніх менш чим на 60 мм).

9 (10). Довжина середнього пальця з нігтем менша 130 мм, крило коротше 550 мм…..........................Малий лебідь .(C.bewickii Yar.)

10 (9). Довжина середнього пальця більша 140 мм, крило довше 560 мм…………...….............................Лебідь-кликун (C.cygnus L.)

Таблиця визначення видів роду Галагази (Tadorna)

1 (2) В оперенні переважає рудий колір..................................................................Огар (T.ferruginea L.)

2 (1) Оперення строкате (в основному є білий і чорний кольори), рудий колір є тільки на крилах і волі..................................................Галагаз (T.tadorna L.)

Таблиця визначення видів роду Річкові качки (Anas)

1 (2). Дзьоб у верхній частині помітно ширший, ніж у основі..................Широконіска (A.clypeala L.)

2 (1). Дзьоб приблизно однакової ширини.

3 (4). Дзьоб коротший за цівку. Пахвові пера білі з сірим крапом чи поперечними смугами ………………………………………………………………………….…………..…Свищ (A.penelope L.)

4.(2). Дзьоб довший за цівку.

5 (10). Крило довше 220 мм.

6 (7). Пахвові та криючі крила з темним малюнком........................................ Шилохвіст (A.acuta L.)

7 (6). Пахвові білі.

8 (9). Дзеркальця на крилах фіолетові ………………………………......Крижень (A.platyrhynchos L.)

9 (8). Дзеркальця чорно-білі ……………………………………….…………Сіра качка (A.strepera L.)

10 (5). Довжина крила менша 210 мм менша

11 (12]. Стрижні першорядних махових рогового кольору. Дзеркальце на крилі яскраво-зелене і межує з чорним кольором ………………………………………………Чирок-свистунок (А.crесса L.)

12 (11). Стрижні першорядних махових білі. Дзеркальце блідо-зелене чи буре, без металевого блиску, ніколи не межує з чорним кольором……………………Чирок-тріскунок (A.querquedula L.)

Таблиця визначення видів роду Черні (Aythya).

1 (2). Другорядні махові сірого кольору, на крилі дзеркальце відсутнє ……… Червоноголова чернь (A.ferina L.)

2 (1). Другорядні махові білі з темними вершинами, вони утворюють краї дзеркальця.

3 (6). Голова чорна з металевим блиском.

4 (5). Голова з фіолетовим блиском. На потилиці чуб з вузьких чорних пер……….…...Чубата чернь (A.fuligula L,) (самці в шлюбному вбранні)

5 (4). Голова з зеленим блиском. Чуб відсутній........................................ Морська чорнь (A.marila L.) (самці в шлюбному оперенні)

6 (3). Голова не чорна, металевий блиск відсутній.

7 (8), Оперення навколо дзьоба (майже до очей) білувате й утворює у основі дзьоба сірувате кільце, добре помітно здалеку. Оперення спини має світлий струйчастий малюнок ....… Морська чернь (A.marila L.) (самици і молоді птахи)

8 (7). Оперення передньої частини голови не відрізняється різко від іншої. Білий колір, якщо він є, не утворить кільця навколо дзьоба. Струйчастий малюнок на оперенні спини відсутній.

9 (10). Груди каштанові, черево і підхвістя білі. Райдужина ока біла чи блакитнувата………………………..……. Білоока чернь(A.nyroca Quld)(самці в шлюбному вбранні)

10 (9). Груди бурі зі світлими каймами на перах. Перехід до світлого (білуватого) кольору на череві поступовий.

11 (12).Оперення голови навкруг наддзьобка трохи світліша від іншої частини. Дзьоб трохи розширений до кінця. Райдужина ока жовта.............Чубата чернь(A.fuligula L) (самиці і молоді птахи)

12(11) Оперення в основи наддзьобку таке ж, як і інша частина. Дзьоб наприкінці не розширений. Райдужина не жовта.............................Білоока чернь(A.nyroca Guld.) (самиціи і молоді птахи)

Таблиця визначення видів роду Турпани (Melanitta)

1 (2) На крилі є біле дзеркальце, утворене другорядними маховими. Оперення чола виступає вперед по гребеню дзьоба....................................... Турпан (M.fusca L.)

2 (1) На крилі немає білого дзеркальця; оперення чола не виступає вперед………………….... Синьга (M.nigra L.).

Таблиця визначення видів роду Крохалі (Mergus)

1 (2). Дзьоб коротший 35 мм.....................................................................Луток (M.albellus L.)

2 (1). Дзьоб довший 36 мм.

3 (6). Голова чорна, з металевим відливом

4 (5). Боки тіла одноколірні, білі чи рожеві....................................Великий крохаль (М. merganser L.)

5(4), Боки тіла з темним малюнком.............................................. Довгоносий крохаль (M.serrator L.)

6 (3), Голова світло-бура чи рудувата

7 (8). По краях наддзьобка від ніздрів до кінця дзьоба 17-18 і більше зубців. Пух світло-бурий.........................................................Довгоносий крохаль (M. serrator L.) (самиці і молоді птахи).

8 (7). По краях наддзьобка від ніздрів до кінця дзьоба зубців 13-15. Пух білий.........................................Великий крохаль (М.merganser L.) (самці і молоді птахи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить