Лекции по лесному хозяйству

ЛЕКЦІЯ 14 Лісова політика Швеції

1. Коротка характеристика основних чинників, що впливають на лісову політику.

2. Концепція лісової політики.

Коротка характеристика основних чинників, що впливають на лісову політику. Загальна площа Швеції 41,2 млн. га, площа лісів - 27,1 млн. га. Площа лісових плантацій складає 569 тис. га. За період з 1990 по 2000 р. лісовий покрив країни збільшився на 1 тис. га. Лісистість території становить 65,9 %, забезпеченість лісом - 3,1 га на одного жителя [681].

За формами власності ліси Швеції є: державними (19 %); приватними (50 %); компаній (24 %); громадськими (7 %). Державні ліси зосереджені, головним чином, у північній частині країни, яка характеризується складними кліматичними умовами лісовирощування. Приватні ліси представлені в усіх регіонах Швеції, але найбільша їх частка зосереджена на півночі країни [412].

Приватні лісовласники утворили 12 регіональних організацій в рамках Національної федерації шведських лісових власників, за допомогою яких намагаються впливати на національну лісову політику.

Основним споживачем деревини в Швеції є розвинена промисловість. Разом з тим, щорічно для опалення використовується 7,5 млн. м3 (з них кругла деревина -3,1 млн. м3, лісові відходи -4,4 млн. м3). Лісопромислові компанії істотно впливають на лісову політику, оскільки в їх власності перебуває 24 % лісової площі [412].

В Швеції поширені різноманітні форми лісового відпочинку (прогулянки в лісі, туристичні поїздки тощо). Неорганізованим рекреантам створені добрі умови для лісового відпочинку. В лісах Швеції можна побачити спеціальні лісові будиночки, в яких неорганізований рекреант має можливість відпочити.

Приватні ліси в Швеції тісно інтегровані з сільським господарством. Разом з тим, лісове законодавство забороняє використовувати лісові землі для сільськогосподарського виробництва та інших більш важливих потреб. Оскільки приватні ліси представлені невеличкими лісоволодіннями, які передаються в спадщину, а, відповідно, дробляться на менші ділянки, законодавство Швеції встановлює мінімальні розміри власності на ліси. Третина лісоматеріалів у Швеції заготовляється лісовласниками.

Державні ліси в Швеції, в першу чергу, зорієнтовані на виконання природоохоронних функцій. З метою посилення природоохоронних функцій лісів центральні природоохоронні органи викуповують приватні ліси, що мають важливе соціальне і екологічне значення. Масштаби таких операцій незначні, оскільки на це виділяється мало коштів.

За чинним законодавством придатними для виробництва деревини визнаються землі, на яких можна отримати щорічний приріст деревини не менше одного кубометра з гектара. Закон не забороняє використовувати лісові землі для інших потреб. Відтворення лісів регулюється чинним законодавством, а також спеціальними рекомендаціями, які видаються урядом або уповноваженими ним органами (в першу чергу, вони стосуються лісового насіння, сіянців, трансплантантів, рубань та захисту лісів). Регулюється внесення добрив, дренажування та прокладання лісових доріг.

Чинне законодавство Швеції забороняє, щоб більше ніж половина лісових володінь була охоплена молодняками.

Інструменти лісової політики. Важливим інструментом лісової політики Швеції є податкова система, яка, окрім фіскальної, виконує стимулюючу функцію. В лісовому господарстві Швеції з лісовласників справляються такі податки: податок на дохід (ставка податку складає від ЗО до 80 %); податок на приріст деревини (справляється у випадках, коли приріст деревини перевищує обсяги продажу); податок на майно (за ставкою податку в розмірі не більше 20 % від вартості майна); податок на капітал; податок для створення спеціального лісокультурного фонду (справляється в розмірі 0,8 % вартості майна). Об'єктом оподаткування податку на доход є середня величина доходу за останні п'ять років [412].

В Швеції високі ставки податку на зароблений капітал. Стратегія лісового менеджменту базується на високому віці рубань деревостаиів. Високі ставки податку на капітал разом зі стратегією лісового менеджменту сприяють накопиченню приросту деревини на користь майбутніх поколінь.

Податкова політика в лісовому секторі економіки спрямована на прискорення використання деревних запасів стиглого лісу і розвиток мережі лісових доріг у північній частині Швеції, яка характеризується низькою щільністю населення. Шведська система оподаткування лісовласників та закони щодо лісів гостро критикуються, особливо недержавними організаціями, які вважають, що чинне законодавство погано захищає ліси. Часто проводяться дискусії з питання щодо поєднання лісової політики з податковою.

Оподаткування майна лісовласників базується на його періодичній переоцінці. Оцінка майна лісовласників у значній мірі залежить від величини їх доходів. Ставки податку побудовані таким чином, що вони спричиняють консервацію невеликих лісово-лодінь. Вони є основним чинником низької інтенсивності рубань у приватних лісах.

Законодавство Швеції обмежує малі розміри лісоволодіпь, оскільки дрібні лісо-володіння стримують розвиток лісового господарства. Крім цього, висуває мінімальні вимоги щодо ведення лісового менеджменту.

Важливим інструментом лісової національної політики Швеції є екологічна сертифікація лісів, яка сприяє виходу продукції на міжнародні ринки. До 2000 р. в Швеції було сертифіковано близько 10,3 млн. га лісів. Біля одинадцять тисяч лісовласників погодилися сертифікувати ліси за процедурами Р8С та РЕРС. Роботи з екологічної сертифікації лісів розпочалися в Швеції в 1996 р. В 1998 р. в Мехіко були затверджені Р5С національні шведські стандарти зі сертифікації лісів. Згодом Швеція підключилася до розроблення процедури екологічної сертифікації лісів за вимогами РЕРС. Крупні лісовласники сертифікували ліси головним чином за національними стандартами. За цією процедурою сертифіковані також державні ліси.

Асоціації лісовласників схиляються до сертифікації лісів за шведськими стандартами, що визнані РЕРС (затверджені Європейського радою РЕРС у травні 2000 р.). Вони вважають, що ця процедура є більш прозорою, демократичною і менш витратною.

В Швеції практикують видачу з громадських фондів спеціальних субсидій на селекцію цінних широколистяних лісів. Заборонна діяльність у лісі поєднується з економічними санкціями (штрафами). За порушення лісового законодавства (навмисне або в результаті недбалості) можуть справлятися штрафи (злісних лісопорушнпків ув'язнюють терміном до шести місяців). Таке покарання не застосовується у випадках дрібних порушень. Лісоматеріали, що заготовлені з порушенням закону «Про ліси», підлягають конфіскації.

На лісових землях, що є несприятливими для відтворення на них лісів, а також на захисних лісових ділянках, рубання лісу проводиться лише при наявності дозволу Регіонального лісогосподарського органу. Звертаючись за дозволом на рубання лісу, лісовласник повинен представити план заходів, що забезпечить природній стан лісу і збереження його суспільних функцій. Дозвіл не потрібний для проведення прочисток та проріджень, які є корисними для розвитку лісових насаджень.

 

Концепція лісової політики. Лісова політика Швеції спрямована на розвиток сталого лісового господарства, використання лісів для суспільних потреб. Разом з тим, вона орієнтує лісовласників на отримання високого рівня доходів від виробництва лісоматеріалів. Якщо лісовласники мають економічні втрати внаслідок того, що їх ліси виконують суспільні функції, вони отримують з боку держави компенсацію за потенційні збитки.

Основні положення національної лісової політики закріплені лісовим законодавством, яке зобов'язує управляти лісами таким чином, щоб забезпечувався належний дохід, зберігалося біорізноманіття, враховувалися суспільні інтереси.

Лісова політика Швеції шліфувалася впродовж століть. Вона своєчасно корегувалася в зв'язку з накопиченням нових знань про ліси. В середині ХІХ столітгя шведські ліси зазнали надмірної експлуатації. З метою протидії цьому деструктивному явищу в 1850 р. в Швеції почали розробляти лісову політику, спрямовану на відтворення лісів і удосконалення лісового законодавства.

Впродовж XX століття лісова політика Швеції, головним чином, спрямовується на поглиблення і поширення знань про ліси. Шведський лісовий ринок піддається меншому регулюванню з боку держави в порівнянні з іншими країнами, тому лісове господарство розвивається без субсидій з державного бюджету. У випадках встановлення екологічних обмежень щодо відтворення і використання лісових ресурсів шведське законодавство передбачає компенсацію лісовласникам за втрату потенційних лісових доходів.

В творенні ефективної лісової політики головна роль належить Національному департаменту з лісового господарства, що має великі повноваження щодо впровадження в життя заходів, спрямованих на поліпшення стану лісів і використання лісових ресурсів. За створення національних парків і заповідників відповідальність несуть владні структури, що займаються екологічним захистом довкілля.

В Швеції під особливою охороною знаходяться ліси, що становлять культурну спадщину. Ресурс культурної лісової спадщини - це об'єкти на землях лісового фонду, що мають національне або місцеве історичне, культурне, релігійне та археологічне значення. Ресурсом культурної лісової спадщини є археологічно важливі земельні ділянки лісового фонду, геологічні та інші пам'ятки, ландшафти, ділянки лісу.

Лісова політика Швеції спрямована на розширення і збереження цінних листяних порід. За шведським лісовим законодавством для цих цілей можуть використовуватися кошти громадських фондів. Шведський закон «Про ліси» констатує: «Уряд, або громадські органи, які створюються урядом, можуть встановлювати спеціальні внески, що справляються для цілей, визначених цим Законом і для відшкодування затрат на нагляд і контроль.

Під особливою охороною в Швеції знаходяться гірські ліси. Дозвіл на рубання гірських лісів не видається в тих випадках, якщо рубання несумісні з тими функціями, які покладаються на них (екологічними, соціальними тощо).

За порушення шведського лісового законодавства передбачається застосування економічних санкцій (штрафів) або шестимісячне ув'язнення. За порушення законодавства щодо правил рубання лісу передбачається конфіскація заготовлених круглих лісоматеріалів.

Шведська лісова політика базується на консенсусі різних секторів владних структур і громадських організацій щодо цілей лісової політики та інструментів їх реалізації. На думку шведських лісових політиків, екологічна сертифікація лісів і лісова політика повинні бути відокремленими. Екологічна сертифікація лісів повинна бути спрямована, головним чином, на зміцнення позицій лісовласників на ринках продукції лісового господарства. Крім того, вона повинна бути добровільною процедурою і добре узгоджуватися з цілями лісової політики.

Висновки.

1. В Швеції лісове господарство спрямоване на розвиток інтенсивного лісокористування. Такій лісовій політиці сприяє система оподаткування лісового господарства.

2. Державні ліси превалюють в регіонах, що характеризуються складними еколого-економічними умовами лісокористування (зорієнтовані головним чином на виконання природоохоронних функцій). Приватні ліси переважно в регіонах, в яких можна вести прибуткове лісове господарство.

3. Податкова політика в лісовому секторі економіки Швеції спрямована на прискорення використання деревних запасів стиглого лісу і розвиток мережі лісових доріг.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить