Лекции по лесному хозяйству

ЛЕКЦІЯ 7. Лісова політика Швейцарії

1.  Характеристика основних чинників, що впливають на лісову політику.

2.  Інструменти лісової політики.

3.  Особливості лісової політики.

Характеристика основних чинників, що впливають на лісову політику.

Лісова політика Швейцарії представляє інтерес для лісових політиків України тим, що вона характеризується потужною підтримкою лісового господарства з боку держави. Така політика пов'язана з тим, що ліси Швейцарії мають велике суспільне значення. Швейцарія - одна із найбагатших країн Європи (за рівнем валового національного доходу на одного жителя займає одне з провідних місць у світі).

Загальна площа Швейцарії становить 4,0 млн. га, площа лісів - 1,2 млн. га. Лісистість території сягає 30,3 %, а забезпеченість лісом складає 0,4 га на одного жителя. За період з 1990 по 2000 р. площа лісів збільшилася на 4 тис га. Ліси в Швейцарії розташовані головним чином в гірській місцевості [681].

В лісах Швейцарії добре розвинена мережа лісових доріг. Як свідчить інформація в табл. 61, мережа лісових доріг у розрізі окремих регіонів розвинена нерівномірно. Так, в Альпах і Південних Альпах мережа лісових доріг розвинена значно гірше в порівнянні з іншими регіонами. Така ситуація склалася не лише в зв'язку з гірським рельєфом, але і специфічною швейцарською лісовою політикою.

Регіональна лісова політика в Альпах і Південних Альпах спрямована на збереження захисних функцій гірських лісів. Досягнення мети цієї політики забезпечується не розбудовою мережі лісових доріг, а іншими технічними засобами, що не пов'язані з розвитком транспортної доступності лісів.

Таблиця 61.

Характеристика розвиненості мережі лісових доріг у Швейцарії (в метрах на один гектар) [208]

Найменування регіонів Швейцарії

Громадські ліси

Приватні ліси

Разом

Джура

44,8

23,8

39,5

Центральний Плетень

67,5

44,8

58,1

Нижні Альпи

11,8

10,9

11,6

Південні Альпи

6,0

13,4

7,8

Разом

28,1

22,1

26,2

Ліси в Швейцарії наступають на полонини і сільськогосподарські землі. Разом з тим, вони використовуються як місце відпочинку, для продукування кисню, захисту населених пунктів від лавин, повеней, вітру, а грунтів - від ерозії. Заготівля деревини в Швейцарії проводиться головним чином з метою забезпечення нормального функціонування лісових екосистем.

У Швейцарії лише один відсоток державних лісів, 27 % перебуває у власності приватних осіб, 32 % - у власності общин. Найменша частка приватних лісів зосереджена в гірській місцевості (лише 14 %). Середня площа приватного лісоволодіння складає 1,3 га [208].

В лісах Швейцарії зростає близько 70 видів деревних порід. Серед них найбільша частка ялини (40 %), бука лісового (18 %). Дубові насадження складають лише 2 % лісової площі [208].

В Швейцарії не проводять суцільних рубань лісу. Останні суцільні рубання проводилися 125 років тому. Всі рубання лісу спрямовані на посилення захисних, охоронних та інших важливих суспільних функцій лісу [208].

Значної шкоди лісовим ресурсам Швейцарії завдають мисливські тварини, щільність яких на території лісових мисливських угідь є досить високою. Полювання як один із видів рекреації користується в Швейцарії великою популярністю.

Круглі лісоматеріали, заготовлені в лісах Швейцарії, використовуються головним чином для опалення (21 %) та в целюлозно-паперовій промисловості (10,4 %). Витрати на виробництво круглих лісоматеріалів у Альпах вдвічі більші, ніж в інших регіонах Швейцарії [208].

Швейцарських лісоводів непокоїть сучасний стан національних лісів. Зокрема, надто мала частка молодих високопродуктивних насаджень призводить до послаблення охоронних функцій лісу. Ситуація ускладнюється тим, що щорічні обсяги заготівель значно менші поточного приросту деревини.

Інструменти лісової політики. Лісове господарство отримує значні федеральні і кантонні субсидії (за цим показником займає перше місце в Європі). Більша частина коштів витрачається на створення захисних насаджень та технічних засобів захисту лісів і населених пунктів від снігових лавин та каміння, будівництво і підтримання лісових доріг та усунення деструктивних наслідків від ураганів та інших стихійних лих.

Державна фінансова підтримка лісового господарства Швейцарії з роками посилюється. Так, за період з 1988 по 1991 р. державні субсидії в лісове господарство зросли з 127 до 270 млн. швейцарських франків [410].

Незважаючи на значні федеральні і кантонні субсидії, лісове господарство в Швейцарії є збитковим. Збитки лісових підприємств покриваються за рахунок субсидій лісовласникам (головним чином з боку общин). Без субсидій лісове господарство функціонувати не може. В зв'язку з цим швейцарські лісові політики розглядають субсидії як плату за підтримання суспільних функцій лісів.

Для досягнення цілей лісової політики Швейцарія використовує екологічну сертифікацію лісів. Швейцарія підтримує Пан'європейську процедуру екологічної сертифікації лісів.

В лісовій політиці використовуються заборонні заходи. Зокрема, забороняється: в'їзд автомобілів у ліс (автомобілі паркуються на спеціальних площадках); витоптування трав'яного покриття; пошкодження підросту та підліску; порушення спокою звірів і птахів; розведення вогню; засмічування лісу; збирання грибів поза термінами, що вказані в кантонних законах.

Особливості лісової політики. Швейцарія проводить лісову політику, спрямовану на розвиток сталого лісового господарства. Цю лісову політику вона проводить впродовж XX століття, її лісова політика щодо гірських лісів є повчальною для України. Вона передбачає потужну державну підтримку лісового господарства за рахунок коштів федерального і кантонних бюджетів.

Лісова політика в Швейцарії спрямована на обмеження доступу на територію екологічно вразливих гірських лісів. Вона є повчальною для відпрацювання ефективної регіональної політики для лісів Криму і Карпат.

Висновки.

1. Лісова політика Швейцарії спрямована на створення стійких гірських лісових екосистем. Вона не передбачає суцільних рубань лісу та застосування гусеничних тракторів. Спрямована на зменшення деструктивного антропогенного впливу на вразливі гірські екосистеми.

2. Мала частка молодих високопродуктивних лісів у горах Швейцарії призвела до нестабільності лісових вразливих гірських екосистем. Вона, крім того, частково пов'язана з деструктивним впливом мисливських тварин та інших чинників.

3. Забезпечити стале лісокористування в Швейцарії, яка характеризується складним гірським рельєфом та високою вартістю робочої сили, неможливо без фінансової державної підтримки лісового господарства.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить