Лекции по лесному хозяйству

Лекція 17. Лісова політика Російської Федерації

1. Коротка характеристика основних чинників, що впливають на лісову політику.

2. Основні інструменти лісової політики.

3. Лісова політика.

Коротка характеристика основних чинників, що впливають на лісову політику. Російська Федерація є країною, що характеризується високим рівнем забезпеченості лісом. Загальна площа лісового фонду за даними статистичного обліку на 1 січня 2001 р. складає 1113,8 млн. га, покрита лісом площа - 722,0 млн. га (хвойні породи займають 508,6 млн. га, твердолистяні -17,6 млн. га, м'яколистяні -123,1 млн. га). Запас деревини в хвойних лісах складає 57,5 млрд. мЗ, твердолистяних - 1,9 млрд. м3, м'яколистяних -13,6 млрд. м3; в стиглих і перестійних насадженнях - 42 млрд. м3. Загальний запас деревини 73 млрд. м3 [412].

Розрахункова лісосіка для Російської Федерації встановлена органами лісовпорядкування на рівні 549,8 млн. м3 деревини (розрахована без врахування економічної доступності стиглих і перестійних насаджень) [412].

Значна частина лісів у Російській Федерації є економічно недоступною для лісозаготівлі, особливо Західного Сибіру, Східного Сибіру і Далекого Сходу. Разом з тим, ці ліси мають велике значення для стабілізації навколишнього природного середовища, виконують важливі екологічні функції. Вони представлені головним чином природними лісовими екосистемами, які формувалися впродовж тисячоліть без істотного втручання людини в процеси лісовідновлення. Культурні ліси в Росії створювалися, як правило, у європейській частині. Великої шкоди лісам Російської Федерації завдають лісові пожежі. За станом на жовтень місяць 2001 р. в лісах, які підпорядковані Міністерству природних ресурсів Російської Федерації, виникла 19741 лісова пожежа, що в 1,1 раза більше в порівнянні з попереднім роком на цю ж дату. Вогнем охоплено 1226,8 тис. га, в тому числі 765,8 тис. га лісових земель. Шкідниками і хворобами пошкоджено 8,4 млн. га лісів [281, 282].

Незважаючи на масштабні лісові пожежі, лісова статистика Російської Федерації свідчить про те, що в 2000-2001 рр. покрита лісом площа не зменшилася. Разом з тим, варто звернути увагу на те, що погана організація боротьби з лісовими пожежами залишається однією з тих проблем, яка поки що не вирішена (є стримуючим чинником сталого розвитку лісового господарства).

Лісові ресурси Російської Федерації використовуються неефективно. Заготовляються головним чином баланси, рудстояки, пиловник. Вихід готової продукції із лісосічного фонду складає 60 %. Деревина від рубань догляду та санітарних рубань не має збуту (як і низькоякісна деревина від рубань головного користування), складується в лісі, внаслідок чого послаблюється пожежна небезпека і розповсюджуються ентомошкідники [281, 282].

Самовільні рубання в Російській Федерації стали повсякденним явищем. Так, за інформацією Сгееп Реаз в Росії самовільно заготовляється не менше 20 % деревини, або з істотним порушенням чинного законодавства. Мойсеєв Н. А. звертає увагу на те, що насправді в Російській Федерації заготовляється в 1,5-2 рази більше деревини в порівнянні з обсягами, які вказуються офіційною статистикою [281, 282].

Цікаву інформації про незаконні рубання в Росії подає Сухіх В. І. в статті під назвою «Проблема незаконних рубань в Росії і шляхи її вирішення», що опублікована в журналі «Лесное хозяйство» (2005 р., № 4, с. 2-7). Зокрема, він звертає увагу на те, що офіційна інформація про незаконні рубання в Росії базується на матеріалах щорічних ревізій, в яких реєструється незначна частина самовільних рубань. Свої роздуми щодо самовільних рубань в Росії він подає такими словам: «В Національній доповіді Російської Федерації щодо критеріїв і індикаторів збереження і сталого управління помірними і бореальними лісами «Монреальський процес», підготовленому МПР Росії в 2003 р., вказується, що незаконні рубання за останні 10 років зросли до 2001 р. за кількістю з 15947 до 29411, за об'ємом - з 451,4 до 941,4 тис. м3, а шкода, нанесена лісовому фонду незаконними рубками, досягла 2,85 млрд. руб. Однак в 2004 р. керівник Федерального агентства лісового господарства МПР Росії на нараді в Женеві заявив, що нелегальний об'єм рубань в Росії - 5%. Якщо це так, то неврахований об'єм незаконних рубань не 0,9 млн. м3, а десь 8-9 млн. м3 (загальний об'єм легальних рубань в 2003 р. - 173,5, в лісах МПР -153 млн. м3). Ця інформація ближча до реальної, хоч і вона, мабуть, значно нижча фактичного об'єму рубань. Тут, напевно, є більш достовірною інформація, що оприлюднена, наприклад, представниками «Грінпіса», яка дає підставу стверджувати, що об'єми нелегальних рубань сягають 30 % об'єму рубань головного користування». «Але і нелегальні рубання в об'ємі 38-52 млн. м3 - як стверджує Сухіх В. І. - навряд відповідають їх реальній величині. Напевно, вони є більшими».

Про незадовільний стан лісового господарства в Російській Федерації повідомляє Тіхонов А. С. в статті під назвою «Лісовий кодекс для колоніальної країни» (журнал «Лесное хозяйство», 2005 р., № 4, с. 10). Зокрема, він звертає увагу на те, що «російському лісовому господарству за останнє десятиліття не були виділені кошти навіть на догляд за лісовими культурами, що були створені в роки радянської влади. Запропонований проект лісового кодексу не визначив джерела фінансування, та і лісгоспи в ньому не згадуються. Якою буде лісова охорона і як вона зупинить великомасштабні крадіжки дерев у наших лісах, незрозуміло».

Частка круглих лісоматеріалів в структурі лісового експорту Російської Федерації (за обсягами деревної маси) складає 72 %. В Фінляндії, Канаді і Швеції цей показник становить лише 2-5 %. Така структура лісового експорту, як стверджують лісові політики Росії, не відповідає національним інтересам. Вона, крім того, не відповідає засадам сталого розвитку, які були проголошені в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) [281, 282].

Лісові ресурси Російської Федерації є достатніми для задоволення національних потреб у різноманітних продуктах і послугах лісового господарства. Російська Федерація є потужним експортером круглих лісоматеріалів (займає третє місце після Фінляндії і Канади). В останні роки стикається з проблемами в сфері експорту круглих лісоматеріалів, що пов'язані з екологічною сертифікацією лісів та низькою культурою ведення лісового господарства.

В зв'язку з тим, що російські лісоматеріали не відповідають японським стандартам, їх почали витісняти з японських ринків західноєвропейські виробники. Шведські, фінські, австрійські та німецькі фірми експортували в Японію в 1996 р. 1,4 млн. м3 пиломатеріалів. Лише фінські виробники в 1996 році поставили в Японію в 2 рази більше продукції, ніж Росія.

Лісове господарство Російської Федерації є відокремленим від лісозаготівельного виробництва, слабо інтегроване з іншими секторами російської економіки. Економічні інструменти лісової політики є недостатньо впливовими, оскільки лісове господарство знаходиться під потужним тиском корумпованих структур російського суспільства.

Основні інструменти лісової політики. В рамках економічної реформи, що проводиться в Російській Федерації, здійснюється масштабне реформування лісового господарства, запроваджуються нові інструменти лісової політики. Одним із таких нових інструментів лісової політики, який спрямовує розвиток лісового господарства на стале лісокористування, є екологічна сертифікація лісів, яка передбачена Лісовим Кодексом Російської Федерації.

У Російській Федерації прийнятий закон «Про сертифікацію продукції і послуг», в якому закладені правові основи сертифікації лісів. Сертифікацію лісів організовує і координує Комітет Російської Федерації зі стандартизації і сертифікації. Практична робота щодо організації сертифікації лісів була покладена на Федеральну службу лісового господарства Російської Федерації (в 2000 р. ця служба була ліквідована, а її структурні підрозділи передані Міністерству природних ресурсів Російської Федерації). Безпосередньо сертифікацією лісів займається Центральний орган системи лісової сертифікації. В складі цього органу є спеціальна комісія, яка розглядає апеляції, що пов'язані із сертифікацією лісів.

У Російській Федерації істотно реформована система оподаткування лісового господарства. В 2003 р. введений в дію Податковий Кодекс Російської Федерації, який передбачає справляння федерального лісового податку. Він справляється за користування лісовим фондом. За економічним змістом - це різновидність податку на природний капітал. Податкові ставки диференційовані в розрізі окремих регіонів. Крім лісового податку, справляються орендна плата, а також спеціальний лісовий податок.

Кореневі платежі, які справляються в Російській Федерації, є дуже низькими. їх стимулююча функція дуже слабка. Вони справляються головним чином за мінімальними ставками, які складають від 1,6 % до 10,0 % ціни круглих лісоматеріалів. Мінімальні ставки кореневої плати, що передбачені постановою уряду Російської Федерації від 19 лютого 2001 р. «Про мінімальні ставки плати за деревину, що відпускається на корені», збільшилися з 14,7 до 30 крб./м3 (середній рівень ставки платежів зріс з 30 до 45 крб./м3) [281, 282]. Ситуація щодо кореневих платежів мало змінилася і в 2002 р. В першому кварталі 2002 р. середня ціна деревини складала 19,5 крб./м3, а орендна плата - 23,7 крб./м3. На лісових торгах коренева плата складала 65,9 крб./м3 [281].

Витрати на утримання федеральних органів управління лісовим господарством та їх територіальних органів, а також на ведення лісового господарства фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету. Витрати на відтворення лісів фінансуються за рахунок коштів бюджету суб'єктів Російської Федерації.

На основі аналізу кореневих платежів у Російській Федерації Мойсеєв Н. А. робить висновок, що вони дуже низькі. Звертає увагу на те, що в прибалтійських країнах, які купують і перепродають російські лісоматеріали, ціна деревини на корені становить 10-12 доларів США за кубометр деревини, а в скандинавських країнах, в які спрямований експорт круглих російських лісоматеріалів, коренева ціна за деревину на корені в 2-3 рази вища в порівнянні з прибалтійськими країнами [281, 282].

У 2001 р. фактичні об'єми лісозаготівель у Російській Федерації становили 114,9 млн. м3, а на лісових торгах продано лише 24,2 млн. м3 (лише п'ята частина) [281, 282].

Фінансування лісового господарства Росії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, мобілізації особистих коштів і коштів місцевого бюджету (включаючи плату за спеціальне використання лісових ресурсів). Відрахування суми лісового доходу на розвиток лісового господарства не є рівномірним. В Іркутській області він складає 4 % , Республіці Тува - 5 %, Архангельській області - 6 %, Новгородській - 66 %, Московській - 90 %, Ярославській - 70 %, Алтайському краї - 85 %. Фінансування лісового господарства здійснюється за планами лісовпорядкування. В практику господарювання впроваджуються орендні відносини і організовуються лісові торги з метою продажу деревини в лісі на корені. Правовою основою для цього є Положення про оренду ділянок лісового фонду і Основні положення про продаж деревини на корені на торгах. Оренда лісових ділянок здійснюється з метою заготівлі живиці, другорядних лісових матеріалів, ведення мисливського господарства, здійснення побічних лісокористувань, використання для культурно-оздоровчих, туристичних і спортивних потреб [281, 282].

З метою залучення додаткових коштів на розвиток лісопромислового комплексу цивільний кодекс Російської Федерації передбачає внесення задатку на право оренди ділянки лісового фонду. Орендарі мають можливість отримувати кредити на основі договору про задаток. При цьому сума задатку встановлюється на основі договору між орендарем і кредитором. Договір про задаток підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

У Російській Федерації розроблена програма розвитку лісового господарства «Російський ліс» відповідно до постанови Президента під назвою «Про державне прогнозування і програму соціально-економічного розвитку Російської Федерації». Головний акцент лісової політики ставиться на посилення державного управління лісами та залучення лісосировинного потенціалу у виробництво за допомогою економічних інструментів.

У зв'язку з недосконалою системою фінансування лісового господарства в Росії інтенсивно ведеться промислова заготівля деревини під прикриттям так званих рубань догляду за лісом (як і в Україні). Кошти, зароблені лісгоспами Росії на продажі лісоматеріалів від рубань догляду за лісом, складають 34 % загального фінансування лісового господарства, а в Ленінградській області - 64 %. Про недосконалість економічного механізму лісокористування в Росії свідчить також те, що в 1995 р. на лісосіках залишилося 2 млн. м3 недорубів та 1 млн. м3 зрубаної деревини (88 тис. га лісосік залишилося неочищеними). Все це дозволяє стверджувати, що Росії необхідно пройти ще довгий шлях, щоб втілити у життя принципи ведення сталого лісового господарства, які проголошені Конференцією ООН в Ріо-92 [281, 282].

Лісові політики Росії в історії ведення національного лісового господарства відзначають такі найбільш значні реформи [339, с. 2]:

- перша пов'язана із переходом від заборони вільного користування лісами, придатними для кораблебудування, до створення лісової охорони (1703 - 1717 рр.);

- друга пов'язана з введенням платного користування деревиною, що відпускається в рубання (1769 р.). Завершується введенням державного регулювання лісокористування з метою отримання лісового доходу (створенням Лісового департаменту Росії в 1798 р. та перетворенням лісового господарства в централізовану державну систему управління державними лісами в 1803 р.);

- третя починається з розповсюдження централізованого державного управління лісами Росії і включення Лісового департаменту в 1843 р. до Міністерства державного майна (завершується прийняттям у вересні 1888 р. Лісоохоронного закону (Положення про збереження лісів) з метою підпорядкування приватних лісовласників єдиному лісовому законодавству і посилення захисних функцій лісу;

- четверта пов'язана з націоналізацією більшовиками всіх лісів.

П'яту реформу лісового господарства в Росії започаткували в 1992-1993 р. (її називають переходом від адміністративно-командної до ринкової економіки). Вона призвела до глибокої кризи лісового господарства, яка характеризується виснаженням лісів екстенсивним лісокористуванням, технічною відсталістю та дефіцитом кваліфікованих кадрів [339]. Про цю реформу Писаренко А. І. пише таке: «На жаль, в Уряді немає жодного фахівця лісового господарства, а консультанти йдуть на поводу незрозумілих намірів Уряду вибудувати бюрократичну вертикаль управління лісовим господарством окремо від цього ж лісового господарства як добре вивченого часом способу вилучення доходу з лісових екосистем» [339, с. 2].

Особливо критично оцінює програму російських реформ акад. Писаренко А. І. З цього приводу він висловився так: «Перехід до ринкової економіки в Росії відбувся не за європейським і навіть не за північноамериканським варіантом (який передбачає, що разом з демократією, і всіма притаманними їй ліберальними цінностями, будується суспільство споживачів, в якому визначальним принципом є верховенство закону, одного для всіх - і для президента, і для лісника), а цілком оригінально. Нові керівники Росії використали трактування верховенства закону в демократичному суспільстві таким чином: що не заборонено, то дозволено. Внаслідок цього стало практично одночасне в 1991-1993 рр. закріплення національного багатства за обмеженим числом власників (близько 5 % населення). Всі, хто захотів і зміг, почали наживатися, а решта навіть не зрозуміла, що відбулося. Населення різко розшарувалося на бідних, дуже бідних і багатих» (журнал «Лесное хозяйство», 2006 р., № 2, с. 3).

Лісова політика. Сучасну лісову політику Російської Федерації характеризують такі офіційні документи, як:

- Концепція розвитку лісового господарства в Російській Федерації на 2002-2010 рр. (прийнята урядом 18 липня 2002 р.);

- Стратегія сталого управління лісами Росії;

- Лісовий кодекс Російської Федерації (2005 р.);

- Положення про сертифікацію лісової продукції;

- Основні напрямки розвитку лісової промисловості (затверджені урядом 18 липня 2002 р.).

Концепція розвитку лісового господарства Російської Федерації на 2002-2010 рр. передбачає заходи щодо подальшого удосконалення державної системи управління лісами (передбачається зростання плати за користування лісовим фондом з метою збільшення чистого лісового доходу); технічне переозброєння лісового господарства; запровадження безвідходних технологій використання лісових ресурсів; наукове забезпечення відтворення лісових ресурсів; поліпшення санітарного стану лісів і стабілізації радіоактивної ситуації в лісах; удосконалення економічного і правового регулювання лісокористування. За цією концепцією розвитку лісового господарства передбачається здійснити лісовідновлення на площа 900 тис. га, лісорозведення - на площі 160 тис га, поліпшення санітарного стану лісів - на площі 10,4 млн. га, будівництво 5417 км доріг лісогосподарського призначення.

Оскільки Російська Федерація є одним із потужних експортерів круглих лісоматеріалів, вона намагається брати активну участь у міжнародних переговорах з питань сталого розвитку лісового господарства, оскільки її позиції на міжнародних ринках похитнулися в зв'язку з невпорядкованістю лісового господарства та недотриманням вимог міжнародних екологічних стандартів і домовленостей. Росія намагається проводити політику, що передбачає залучення іноземних інвесторів у лісовий сектор економіки. Намагається створювати сприятливу для себе міжнародну суспільну думку.

Лісові політики притримуються думки, що політика Росії повинна бути ні про-західною, ні антизахідною. Вони стверджують, що вона повинна бути орієнтованою на співробітництво, але жорсткою у відстоюванні національних інтересів [281, 282].

Лісова політика Росії спрямована на відокремлення підприємств лісового господарства від лісозаготівельних з метою посилення контролю лісогосподарських підприємств над лісозаготівлею. Передбачається, що лісове господарство Росії буде поступово звільнятися від всіх функцій, які покладені на інші галузі економіки, і буде здійснювати діяльність, спрямовану на збільшення прибутковості земель лісового фонду на принципах безперервного і невиснажливого лісокористування.

Національна лісова політика Російської Федерації не характеризується відкритістю і демократичністю. Принциповий своєю позицією журнал «Лесное хозяйство», якому в 2005 р. виповнилося 180 років, під загрозою закриття, оскільки йому заборонили брати участь у конкурсі на отримання державної фінансової підтримки. Головний редактор журналу Андронова Е. В. з цього приводу повідомляє: «Відповідно розраховувати на фінансову підтримку не доводиться. Одночасно було запропоновано віддати журнал (юридичну особу) у власність Рослісгоспу, якому, виявляється, потрібен лише бренд журналу. І не більше!» (журнал «Лесное хозяйство», 2005 р., № 5, с. 2).

Висновки.

1. Лісам Російської Федерації великої шкоди завдають лісові пожежі та самовільні рубання. Лісогосподарське виробництво в Російській Федерації відокремлені від лісозаготівельного. Значна частина лісових ресурсів Сибіру і Далекого сходу внаслідок складних еколого-економічних умов лісокористування є економічно недоступною для розвитку лісозаготівель.

2. Російська Федерація впродовж останніх 15 років намагається реформувати лісове господарство, але не досягла істотних зрушень в цій сфері. Національна лісова політика Російської Федерації є недосконалою, недостатньо прозорою і відкритою. В лісовому секторі економіки поширені корупція і хабарництво.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить