Лекции по лесному хозяйству

ЛЕКЦІЯ 16. АНАЛІЗ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Лісова політика Польщі

  1. Характеристика основних лісополітичних чинників, що впливають на лісову політику.
  2. Інструменти лісової політики.
  3. Основні положення лісової політики.
  4. Лісова політика прибалтійських країн: Латвії, Литви, Естонії

Характеристика основних лісополітичних чинників, що впливають на лісову політику. Загальна площа Польщі 30,44 млн. га, площа лісів - 8,973 млн. га. Площа лісових плантацій - 39 тис. га. За період з 1990 по 2000 рік лісовий покрив збільшився на 18 тис. га (на 0,2 відсотка) [681].

Лісистість Польщі становила 28,7 %. Площа державних лісів займала 78,4 % території, приватних і гмінних - 21,6 % (з них ліси фізичних осіб складали 16,4 %). В лісах переважають хвойні (75,8 %), з них сосна і модрина - 67,6 %. Найбільшу частку лісів займають насадження другого і третього класів віку (їх частка відповідно складає 21,2 % і 24,0 %). В Польщі розроблена національна програма збільшення лісистості території, яка передбачає в 2020 р. досягти 30 % лісистості, а в 2050 р. - 33 %. Динаміка приросту деревини в державних лісах характеризується такими показниками (м3/га): 2002 р. - 3,66; 2003 р. - 3,88; 2004 р. - 4,08 [551].

Для українського читача цікавою є порівняльна характеристика державних і приватних лісів. Інформація для такого аналізу подана в табл. 1. Цікавими є результати національної польської лісової політики за останні п'ятнадцять років, на прикладі яких можна оцінити наслідки економічних реформ як у державному, так і приватному секторах лісового господарства.

Таблиця 1. Структура лісів Польщі за класами віку [551]

Показники

Ліси державні

Ліси приватні і гмінні

тис.га

%

тис.га

%

Загальна площа

7005,7

100,0

1590,6

100,0

Заліснена площа

6932,3

99,0

1510,6

95,0

І клас (1-20 років)

789,5

11,3

282,7

17,8

II клас (21-40 років)

1271,0

18,2

552,9

34,8

III клас (41-60 років)

1663,2

23,7

402,2

25,3

IV клас (61-80 років)

1355,2

19,4

174,1

10,9

V клас (81-100 років)

931,3

13,3

71,2

4,5

VI клас (101-120 років)

398,5

5,7

-

-

VII клас і вищі

192,5

2,7

-

-

Як видно з табл. 2, в 2005 р. частка державних і громадських лісів становила 82,5 % (7400 тис.га). В порівнянні з 1995 р. зменшилася на 0,4 % (356 тис.га). Частка приватних лісів поступово збільшується.

Таблиця 2. Динаміка структури лісів Польщі за формами власності [551]

Роки

Площа державних і громадських лісів

Площа приватних лісів

тис.га

%

тис.га

%

1995

7756

82,9

1494

17,1

2000

7343

82,8

1525

17,2

2002

7363

82,6

1555

17,4

2005

7400

82,5

1573

17,5

Продуктивність приватних лісів є значно нижчою в порівнянні з державними. Якщо за 1980-2004 рр. приріст деревини в державних лісах динамічно продовжував зростати (з 2,85 до 4,08 м3/га), то в приватних лісах він має тенденцію до зниження (з 0,83 до 0,81 м3/га). Ці цифри свідчать про те, що в Україні не варто поспішати з передачею навіть дрібноконтурних ділянок лісового фонду у приватний сектор економіки. Передача лісів у приватний сектор повинна супроводжуватися не лише отриманням документу, що засвідчує право приватної власності, але і договором щодо ведення лісового господарства впродовж найближчих 10 років. У випадку, коли господарство в приватних лісах ведеться з грубим порушенням екологічних вимог, то приватизовані ділянки повинні повертатися в державний сектор економіки.

У Польщі в 1993 р. у державному лісовому комплексі було 80 тис. осіб, а станом на лютий 2004 р. - 25 тис. осіб, незважаючи на те, що обсяги заготівлі деревини мали тенденцію до збільшення.

Інструменти лісової політики. Важливим інструментом лісової політики є система оподаткування. Спеціальний лісовий податок у Польщі був введений польським законодавством «Про ліси» (1991 р.). Об'єктом оподаткування є площа лісів. Не підлягають оподаткуванню ліси, що не пов'язані з лісогосподарською діяльністю. Звільняються від оподаткування: деревостани віком до 40 років; ліси, що є резерватами природи і народними парками; ліси, що занесені до реєстру пам'ятників. Площа лісів, яка підлягає оподаткуванню, переводиться в умовні перевідні гектари.

Ставка податку за один перевідний гектар лісової площі становить 0,2 кбм деревини пиловника хвойних порід [415]. Ця ставка податку в злотих встановлюється на основі середньої ціни одного кубометра пиловника хвойних порід, яка подається в піврічних звітах Голови Головного статистичного управління Польщі (публікується в урядовому збірнику «Монітор Польщі»).

З метою підтримки державних лісових підприємств, що працюють в складних еколого-економічних умовах, в Польщі створений спеціальний фонд, в який відраховується 14,5 % коштів від продажу круглих лісоматеріалів. Всі податки, що справляються з лісових підприємств, спрямовуються на розвиток лісового господарства [414].

Ця система оподаткування лісового господарства збереглася до цього часу. Податкова система в лісовому господарстві виконує головним чином фіскальну функцію.

В Польщі застосовується екологічна сертифікація лісів за схемою Р8С, що є найбільш авторитетною в світі. За цією схемою сертифіковано 3,6 млн. га лісів. За цим показником Польща займає друге місце в світі [414].

Лісові такси в Польщі не використовуються. У 1991 р. в Польщі прийнятий закон «Про ліси», в якому міститься розділ «План ведення лісового господарства (лісовпорядкування)». Цей закон зобов'язує планувати лісогосподарське виробництво в лісах всіх форм власності. На державних підприємствах плани складаються на період 10 років. їх складають на основі матеріалів лісовпорядкування, які містять: опис лісів і ґрунтів; аналіз ведення лісового господарства в минулому; об'єм заготівлі деревини; обсяги заліснення, лісовідновлення, догляду і охорони лісів; порядок ведення мисливського господарства і розвиток інфраструктури. Варто мати на увазі те, що органи, які затверджують плани лісовпорядкування, здійснюють також нагляд за їх виконанням.

В недержавних лісах лісовпорядкування проводиться за спрощеною схемою. Спрощений план лісовпорядкування повинен містити стислий опис лісів та грунтів і визначати основні завдання, що стосуються ведення лісового господарства.

Основні положення лісової політики. Польща дотримується міжнародних домовленостей щодо сталого розвитку лісового господарства. В 1991 р. започатковано реформування лісового господарства на основі закону «Про ліси». На початку економічної реформи був взятий курс на приватизацію (приватні ліси в Польщі складають 35 %). Зараз Польща проводить лісову політику, що спрямована на стабілізацію структури лісів за формами власності і зміцнення лісового менеджменту в державних лісах. Проводить активну політику, спрямовану на зміцнення лісівничої освіти і науки, яка дає непогані результати. За оснащеністю лабораторним устаткуванням та результатами наукових досліджень, що проводяться європейською спільнотою, Інститут дослідження лісу (Варшава) є одним із кращих в ЄС.

З метою запобігання екологічної шкоди в Польщі застосовуються заходи заборонного характеру. Зокрема, в лісах всіх форм власності заборонено перебувати на території лісових культур висотою до 4 метрів, притулків для диких звірів, ділянок біля витоків рік і струмків. Надлісничий, крім того, має право заборонити вхід до лісу у випадках: знищення або значного пошкодження відвідувачами деревостану або надґрунтового покриву; наявності високої пожежної небезпеки; проведення господарських заходів, що передбачають лісовідновлення, лісозаготівлю та охорону лісу. З метою збереження лісової рослинності і попередження екологічної шкоди в Польщі забороняється в окремих місцях збирання лісових плодів і ягід, знищення грибниці грибів і лісової підстилки та випасання домашньої худоби. Приватний лісовласник має право заборонити доступ до своїх лісів, виставивши таблицю із заборонними надписами.

  1. Висновки. В лісовому господарстві Польщі успішно втілюється в життя програма економічних реформ, яка сприяла підвищенню ефективності відтворення і використання лісових ресурсів.Польська лісова і економічна політика спрямована на стабілізацію структури лісів за формами власності. Польський досвід реформування лісового господарства показав, що не варто поспішати з приватизацією лісів.
  2. Поки що культура ведення лісового господарства в приватних лісах Польщі є нижчою, ніж у державних. Крім того, приватні ліси є менш продуктивні, ніж державні. Незважаючи на це, частка приватних лісів у Польщі з роками збільшується, а приватний сектор економіки в лісовому господарстві поступово зміцнюється.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить