Методические указания по культурологии

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: Культурологія для студентів спеціальності 5. 090. 10. 201 « Виробництво та переробка продукції рослиництва» (заочне навчання).

(шифр і назва спеціальності)

загальна кількість годин за робочим навчальним планом______ 54______________

із них: аудиторні заняття_______ 8______________

самостійна робота________ 46______________

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Міністерством освіти и науки України, навчально-методичним центром вищої освіти 30.06.2004р. № 14/182-144

Викладач _____ Лозовська Т. М.

(підпис, прізвище, ініциали)

Програму розглянуто і схвалено предметною

(цикловою) комісією загальноосвітніх дисциплін

Протокол № _____ від____________________

Голова предметної (циклової) комісії

______________ Прохненко В. М.

(підпис, прізвище, ініциали).

Скачать Robocha navchal'na programa Kul'turologіja

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить