Методические указания по темам химии

ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ «КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет лісового, садово-паркового і мисливського господарства Кафедра генетики і біотехнологій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету ТВЗ і ПППВ ____________________В. Ф. Вільчинський

«____»_______________2009 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни «БІОХІМІЯ ПЛОДІВ, ОВОЧІВ І ВИНОГРАДУ»

Для підготовки фахівців ОКР «Магістр».

Спеціальність 8.130103 «Плодоовочівництво та виноградарство».

Термін навчання 1,5 року.

Підготували: Зільберварг І. Р., к. б.н, доцент

Сімферополь 2009

Укладач:

Зільберварг І. Р., к. б.н., доцент каф. генетики і біотехнологій

Рецензенти:

Мельников М. М., к. б.н., доцент каф. фітодизайну, ботаніки і фізіології рослин.

Баглаєва Л. Ю., к. б.н., доцент каф. ТВЗ і ППРослинництва

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри генетики і біотехнологій

Протокол №______ від «___»____________2009 р.

Завідувач каф. генетики і біотехнологій

д. с/г. н, професор М. М. Макрушин

Схвалено навчально-методичною комісією факультету лісового, садово-паркового і мисливського господарства

Протокол №______ від «___»____________2009 р.

Голова навчально-методичної

комісії факультету

к. б.н., доцент Н. В. Потьомкіна

Навчально-методичний комплекс Біохімія плодів, овочів і винограду

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы